Hopp til innhold

– Klart jeg blir skuffet

Ap forklarer karakteristikkene av tidligere visepresident som «høyt under taket og stor toleransefaktor». Laila Susanne Vars sier hun er skuffet.

Vibeke Larsen (t.v.) og Laila Susanne Vars

I mars i år skrev Vibeke Larsen (t.v.) at Laila Susanne Vars «e ram tel å ta kreditt». Bildet er fra den første valgdebatten på tv nylig.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

– Jeg synes disse uttalelsene faller på sin egen urimelighet. Klart jeg blir skuffet over å lese at samarbeidspartnere ikke verdsetter mitt og Árjas bidrag til å få på plass en samarbeidsavtale med Tromsø eller et styrket samarbeid med byrådet i Oslo, sier Laila Susanne Vars til NRK.

Árjas presidentkandidat og tidligere visepresident på Sametinget har lest utskriften som NRK har fått tilgang til fra Aps lukkede Facebook-gruppe. I samtalen mellom flere framtredende Ap-politikere blir Vars karakterisert på ulike måter.

– Laila har jo frekkhetens nådegave

Laila Susanne Vars og Jens Johan Hjort

12. mars i år presenterte daværende visepresident Laila Susanne Vars og Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort utkast til avtale mellom Sametinget og kommunen.

Foto: Sametinget

«Æ nekte å skryte av Laila». «Ho e ram tel å ta kreditt.». «Laila har jo frekkhetens nådegaver og skytter i vei.», er noen av sitatene fra samtalen som foregikk på Facebook-gruppa i mars i år.

Sametingsråd Vibeke Larsen, Heidi Persdatter Greiner Haaker og Jørn Are Gaski fra sametingsgruppa, samt politisk rådgiver Johan Vasara deltok aktivt i samtalen.

Bakgrunnen til den interne Facebook-debatten er et innlegg Vars skrev i Sametingsvalgbloggen 11. mars i år.

Dagen etter presenterte hun og Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort den såkalte sameavtalen. Dette fikk Ap-politikerne til å angripe sin samarbeidspartner som mente at Vars og Árja tok hele æren for avtalen.

– Jeg er ikke opptatt av hvem som får æren for dette, det viktigste er at samene i byene får et bedre tilbud, sier Laila Susanne Vars til NRK.

Ap: – Stor toleransefaktor

Tirsdag klokken 3.32 sendte Arbeiderpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Jørn Are Gaski og presidentkandidat Vibeke Larsen ut en pressemelding.

Mandag ettermiddag sendte NRK e-post til Gaski, Larsen og Greiner Haaker med spørsmål sammen med det vedlagte utskriftet av Facebook-samtalen.

– Det er beklagelig at diskusjoner i Arbeiderpartiets sametingsgruppe sin facebookgruppe har kommet utenforstående i hende, skriver Gaski og Larsen.

I pressemeldingen forklarer de at gruppen har «fungert svært gagnlig som et internt diskusjonsforum i snart fire år.»

– I disse debattene har det vært høyt under taket og toleransefaktoren stor under tillit til at de interne diskusjonene ville forbli interne. Nå er denne tilliten dessverre brutt, skriver Ap-toppene.

Jørn Are Gaski

Aps parlamentariske leder Jørn Are Gaski sendte ut en pressemelding i morgentimene i dag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Kompetanse i teamjobbing

I pressemeldingen har de også lagt ved den samme utskriften som NRK sendte dem mandag. Dette begrunnes med at dialogen ikke skal bli løsrevet fra sin sammenheng. Nå varsler Ap at de kommer til å arbeide videre med denne hendelsen.

– Arbeiderpartiets sametingsgruppe vil sette i gang prosesser fremover i tid slik at vi får mer kompetanse i det å jobbe sammen som team, skriver Larsen og Gaski.

Til NRK sier Laila Susanne Vars at hun aldri har hevdet at Árja alene har fått igjennom samarbeidsavtalen med Tromsø.

– Derfor synes jeg dette er en svært merkelig diskusjon, sier hun.

Ifølge Vars tok hun initiativ til å styrke dialogen med byrådet i Tromsø i desember 2012. Dette skjedde i forståelse med resten av rådet.

– Jeg ønsket fortgang i samarbeidsprosessen. Jeg hadde den fortløpende kontakten og orienterte rådet om hva som skjedde, sier hun.

Vanskeliggjør samarbeid etter valget?

Verken førstekandidat Jørn Are Gaski i Sør-Norge valgkrets eller presidentkandidat Vibeke Larsen har svart på spørsmålet om det kan bli vanskelig for Ap å samarbeide med Árja dersom valgresultatet skulle føre til en slik situasjon.

Laila Susanne Vars svarer imidlertid at Árja vil kunne samarbeide med alle partier som ønsker å styrke Sametinget.

– Vårt fokus er politikken, ikke personene som fremmer politikken. Jeg noterer meg jo at Ap posisjonerer seg i forhold til forhandlinger med smålistene etter valget. Og det virker ut i fra denne interne diskusjonen som om Arbeiderpartiet er bekymret for at Árja skal stjele velgere fra dem, sier hun.

I den lukkede Facebook-samtalen skriver Aps Vibeke Larsen dette i mars:

«...og greier vi å vise at vi at vi tar hensyn til både ÅSG og SBS så vil vi ha et fortrinn når nye forhandlinger evt skal inngås etter valget.»

Sametingsrådet

Sametingsrådet fra 2009. Marianne Balto (f.v.), Laila Susanne Vars, Egil Olli, Ellinor Marita Jåma og Vibeke Larsen.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Larsen viser til at samarbeidspartiene som står bak sametingsrådet, må skrive et innlegg om at «dette er et samarbeid mellom 4 partier.».

ÅSG står for Åarjel-saemiej Gïelh, og SBS betyr Samer bosatt i Sør-Norge. ÅSG har hatt Ellionor Marita Jåma i sametingsrådet, mens SBS´ Marie T. Aslaksen har hatt samarbeidsavtale med Ap.

Berømmer byrådet og ordføreren

Laila Susanne Vars avviser at hun bevisst gikk inn for å fronte arbeidet med Tromsø-avtalen slik at hun og Árja fikk oppmerksomhet.

– At jeg personlig også fikk omtale i media var vel ikke mer underlig enn at andre rådsmedlemmer får omtale i media i saker som de har jobbet med, sier hun.

Den tidligere visepresidenten forteller at hun engasjerte seg særskilt i saken for å få på plass en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune.

– Jeg er fornøyd med at en slik avtale er på plass, og mener at hvis det er noen som med rette skal ha æren for at det ble en samarbeidsavtale, så er det byrådet, kommunestyret og ordføreren i Tromsø. De gjorde en solid innsats, sier Vars til NRK.

– Ingen ytterligere kommentarer

Vibeke Larsen har ikke svart på spørsmålene NRK sendte henne mandag. Blant annet ble hun bedt om å utdype hva hun mente med utsagnet «Ho e ram tel å ta kreditt».

Jørn Are Gaski har heller ikke svart på om han kan utdype hva han mener med «Laila har jo frekkhetens nådegave og skyter i vei».

Ingen av Ap-toppene har heller svart på om det kan bli vanskelig å samarbeide med Árja dersom valgresultatet skulle åpne opp for det.

Pressemeldingen Gaski og Larsen sendte ut klokka 3.32 avsluttes slik:

– Forøvrig har Arbeiderpartiets sametingsgruppe ingen ytterligere kommentarer til denne saken.

Korte nyheter

 • Enare: Mener kommunens uttalelse er samefiendtlig

  Over 200 nåværende og tidligere
  innbyggere i Enare kommune i Finland krever at kommunen trekker tilbake sin uttalelse om sametingsloven til Riksdagens valgkomité.

  Ifølge Enare kommune skal alle innbyggere
  i samiske områder ha like rettigheter, og det er ikke nødvendig å ta særskilt hensyn til samenes rettigheter.

  Alle som deltar i underskriftsaksjonen
  mener kommunens uttalelse er samefiendtlig og at det ikke representerer innbyggernes syn.

 • Gáibidit Anár gieldda geassit cealkámuša sámediggelágas

  Badjelaš 200 dálá ja ovddeš Anára gieldda ássi gáibidit, ahte Anár gielda geassá iežas cealkámuša sámediggelágas eret riikabeivviid vuođđoláhkaváljagottis.

  Anára gieldda cealkámuša mielde buot sámeguovllu ássit galggašedje oažžut seammalágan rivttiid, iige sámiid rivttiid leat dárbu vuhtiiváldit sierra.

  Bealiváldima vuolláičállán olbmuid mielas gieldda cealkámuš lea sámiid vuostá iige dat ovddas gieldalaččaid oainnu.

  Geahča ášši otná TV-Ođđasiin.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit