Hopp til innhold

FrPs gruppeleder: – Et kupp av ordføreren

FrP truer med trekke seg av byrådet i Tromsø fordi det ligger an til en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune. – Et svik mot velgerne, sier FrPs gruppeleder i Tromsø, Jan Blomseth.

Jens Johan Hjort og Blomseth

Frp reagerer sterkt mot kommunens samarbeidsavtale med Sametinget.

Foto: Montasje / NRK

FrPs gruppeleder i Tromsø er rasende etter at ordfører Jens Johan Hjort og byråd Jonas Stein, går inn for å etablere en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune.

Blomseth kaller samarbeidsavtalen mellom kommunen og Sametinget for et svik mot velgerne, fordi byrådet i Tromsø var imot å innlemme byen i et samisk språkråd ved sist valg.

– Svik mot velgerne

– Det er et svik mot velgerne som stemte på Høyre og Frp, fordi vi gikk imot å etablere et samisk språkråd da vi gikk til valg, sier Blomseth til NRK.

– Hva tenker du om samarbeidet?

– Alle partiene i byrådet burde gått imot en slik avtale, og vi må diskutere om vi kan fortsette i byrådet hvis avtalen blir godkjent.

– Vurderer å trekke oss

FrP vurderer å trekke seg ut av byrådet i Tromsø etter at kommunen skal inngå en sameavtale.

RASER MOT 'SAMEAVTALE'

– Kan dere fortsette i byrådet etter dette?

– Det må vi vurdere for hver dag som går. Presset er definitivt stort fra våre medlemmer etter denne saken.

– Hvorfor føler du at dette er et kupp?

– Dette er ordførerens verk alene. Han har ikke informert oss i byrådet om saken og derfor er det et kupp, sier FrPs gruppeleder.

Også Stortingsrepresentant Øyvind Korgsberg har uttalt seg om sviket på Facebook:

“Tromsø kummune gjør avtale med sametinget. Så var det "borgelige" samarbeidet i Tromsø over.”

– Sludder fra Frp

Ordfører Jens Johan Hjort avviser at dette er et kupp fra hans side.

– Dette er bare sludder fra Frp. Vi har tatt mandatet som vi har fått av kommunestyremøtet og gått videre med det vi vedtok i 201. Da vedtok vi å forsøke å videreutvide det samiske kulturtilbudet og det er det vi gjør nå.

Hjort sier at de var imot en avtale som skulle innlemme Tromsø i språkrådet, men at de har en forpliktelse for ta vare på samisk kultur.

Tromsø-ordføreren tror heller ikke at Frp trekke seg fra byrådet på grunn av denne saken.

– Jeg har vanskelig å tro at Frp trekker seg for dette. Denne saken har vi ikke i samarbeidsavtalen, så det er greit at vi er uenige, selv om jeg er overrasket av Blomseths reaksjon. Vi skal ivareta samisk kultur i Tromsø og det er det vi skal gjøre gjennom denne avtalen.

Langvarig samarbeid

Formålet med samarbeidsavtalen er å legge forholdene til rette for et varig og forpliktende samarbeid mellom partene, og at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk og sin kultur, forklarer Sametingsråd Laila Susanne Vars.

– Avtalen er en helhetlig samarbeidsplan, den inneholder blant annet et spennende punkt i forhold til det å etablere en permanent samisk møteplass i Tromsø by, der man skal samle alle samiske aktiviteter som allerede finnes i byen, sier Vars.

Forslaget til samarbeidsavtale må godkjennes av Sametinget i plenum og kommunestyret i Tromsø før den kan tre i kraft.