Hopp til innhold

I kalde Porsanger lager Alf-Emil øl fra bunnen av

I Norge finner du mange småskalabryggerier, men få våger å lage malt selv. Alf-Emil Paulsen tar sjansen, og nå er den første byggølen kokt.

Mann står ved mikrobryggeri

SELVPRODUSERT: Alf-Emil satser på å produsere alt selv.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

De fleste bryggerier importerer malt fra utlandet. Alf-Emil Paulsen derimot, satser på å dyrke byggkorn og lage maltet til sitt småskalabryggeri selv. Og det gjør han i det kalde nord, i Porsanger i Finnmark.

– Vi kommer til å bruke de neste årene til å gjøre et forsøk på dette, forteller han.

Et småskalabryggeri er et lite bryggeri hvor det produseres øl i liten skala. I Norge er det totalt rundt 130 småskalabryggerier.

Satser på lokalprodusert

– Det er viktig å produsere lokalt, synes Paulsen.

Men det er både energikrevende og tungvint å lage malt. Derfor er det få som gjør det, ifølge Bryggeri- og drikkeforeningen. Likevel er det stadig flere som begynner med det.

– Det er fullt mulig å lage malt i Norge, men i ganske små volumer. Det er en del mikrobryggerier som har begynt å lage malt, og også noen mikromalterier som har begynt å selge malt til mikrobryggerier, forteller Petter Nome ved Bryggeri- og drikkeforeningen.

Mann viser frem bygg

BYGG: – Her ser dere bygget som etter hvert skal bli til malt, viser Paulsen.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Malt er en av hovedingrediensene i øl, og Alf-Emil er en av få i Norge som lager det selv.

– Hvis det blir store utfordringer med å få kornet modent og det blir for dyrt, så må man vurdere hvordan man skal gjøre det, sier han.

Men sommeren har hjulpet Paulsen med å få det til, i alle fall hittil.

– Veksten ser veldig lovende ut. Vi har prøvd før, men i år ser det meget bra ut, forteller han med et smil.

Utfordrende å starte nytt

Mann i dress smiler

POSITIV: Bedriftsforbundet oppfordrer gründere til å gjøre gode markedsundersøkelser og til å ta sjansen. – Norge trenger det, mener Dagenborg.

Foto: Privat

Det er en utfordring for mange nyoppstartede bedrifter å bli lønnsomme, ifølge kommunikasjonssjef i bedriftsforbundet, Joachim Dagenborg.

– For nyoppstartede bedrifter viser statistikken at etter 3 år er det veldig mange som har gått konkurs eller avviklet selskapet, sier Dagenborg.

Men Paulsen er optimistisk og har framtidsplaner.

«Antikstore» startet som en hobby, som ble til et levebrød. Bryggeriet blir en del av et konsept med antikk-butikken og et serveringssted.

Alf Emil Paulsen

HOBBY BLE TIL LEVERBRØD: Det hele startet som en hobby som nå er Paulsens levebrød.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Målet er å selge ølen på puben deres og etterhvert lage en brygge-butikk hvor Ola Nordmann kan kjøpe øl på dagtid, slik som på butikken.

– Jeg ønsker å skape to til tre arbeidsplasser, og også en arbeidsplass til meg selv, sier Alf-Emil.

Ølen er ferdig utviklet, merkevaren er straks ferdig. Første byggølen er kokt.

– Nå er det klart, forteller han.

Korte nyheter

 • Vihtta jagi leat bargan – dál lea raporta gárvvis

  Otne geigejuvvo raporta mainna duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna leat bargan vihtta jagi Stuorradiggái.

  Sii leat guorahallan mat váikkuhusat leat ilbman dáruiduhttima maŋŋá.

  Raporta, mii galgá leat váile 700 siiddu, sisttisdoallá sihke historjjá, duogáža ja evttohusaid doaibmabijuide mat sáhttet váikkuhit soabadeapmái Norgga stáhta ja minoritehtaid gaskka.

  Raporta galgá lohkkot váldolávddis Nasjonalteateris. Lea várrejuvvon sullii 37 tiimmu lohkamii, ja dan sáhtát čuovvut NRK Sámi ovdasiiddus.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Etter fem års arbeid er rapporten klar

  I dag overrekkes rapporten som sannhets- og forsoningskommisjonen har jobbet med i fem år.

  De har undersøkt konsekvensene av fornorskingspolitikken som norske myndigheter førte mot nasjonale minoriteter.

  Rapporten, som er på drøye 700 sider, inneholder både historie, bakgrunn for fornorskinga samt forslag til tiltak som kan bidra til forsoning mellom den norske staten og nasjonale minoriteter.

  Rapporten skal også leses høyt fra hovedscenen på Nasjonalteatret. Lesingen, som er anslått å vare i ca. 37 timer, strømmes direkte på NRK Sápmis forside.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Fovse 600 beaivvi fuomášupmi

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos.

  Fargga 100 beaivve áigge de muhtin nuorat fuomášuhtte Fovse-ášši olu miellačájehemiiguin Norgga oaivegávpogis. Dál plánejit ođđa akšuvnnaid.

  Moadde nuora ledje njunnošis álggaheamen visot dalle guovvamánus. Oslos leat fas ráhkkaneamen Fovse-miellačájehemiide, go lávvardaga lea 600 beaivve dan rájes go Alimusrievtti duopmu celkui olmmošrihkkuma hárrái.

  Deaivvaimet Mihkkal Hætta Oslos, okta gii lei mielde akšuvnna álggaheamen 100 beaivve áigge.

  Gula dás maid muitala:

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos. Šaddet ođđa Fovsen akšuvnnat.