Hopp til innhold

Millioninvesteringer gir optimisme i Porsanger

Porsanger i Finnmark har på få år gått fra å være et et fraflyttingstruet samfunn til et samfunn med voksende optimisme. Dette får ordføreren til å smile.

Aina Borch

Ordfører Aina Borch står utenfor Lakselv terminalen, som er viktig for varetransport langs veiene og gjennom luften. Terminalen ble åpnet for et drøyt halvår siden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er kjempebra. Dette er et resultat av at mange aktører i kommunen har gjort en god jobb over mange år. Blant disse er ordførere før meg, sier en ydmyk ordfører Aina Borch (Ap) til NRK Sápmi.

Investeringene i og i nærheten av kommunesenteret Lakselv er på en halv milliard kroner i løpet av få år.

Disse investeringene er med på å styrke bygdas posisjon som et midtpunkt for transport og samferdsel i Finnmark.

Vaikryss i Lakselv i Finnmark

ALLE VEIER FØRER TIL LAKSELV: En liten omskrivning av det velkjente ordspråket «alle veier fører til Rom». I Finnmark-sammenheng er dette et faktum med tanke på Lakselvs geografiske beliggenhet i fylket.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Viktige investeringer

Her er noen av investeringene i Porsanger:

 • Lakselv terminalen. Rundt 30 millioner kroner. Viktig for transport av varer og gods til og fra resten av verden. Ble åpnet før jul 2016.
 • Snuhavna i Hamnbukt.Cirka 50 millioner kroner. Store deler av summen går til innkjøp av en SeaWalk. Den skal være på plass i slutten av denne måneden.
 • Rullebanen på Banak lufthavn skal rustes opp for rundt 80-100 millioner kroner.
 • En ny hangar for 330 Skvadronen. Har en kostnadsramme på 275 millioner kroner.
 • Industriområde for Porsanger kommune. Cirka 10 millioner kroner. Flere næringsaktører jobber med realiseringen av dette.
 • Nytt administrasjonsbygg for Finnmarkseiendommen (FeFo). Cirka 50 millioner kroner. Byggestart er i sommer og bygget skal stå ferdig i 2018.
Banak Lakselv lufthavn

Lakselv lufthavn Banak er en viktig del av den økonomiske snuoperasjonen, som nå skjer i Porsanger. Rullebanen er på nærmere 2,8 km og er Norges femte lengste.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Rullebanen vår er jo på en måte nøkkelen i dette. For 25 år siden snakket vi om at vi skulle hatt en fraktterminal. Nå står den her. For meg er det et signal om at det vi ønsker oss i fremtiden må vi begynne å snakke om nå. Da har vi alltid noe konkret å jobbe imot, sier ordfører Aina Borch.

Frakt av fisk, kongekrabbe og reinkjøtt

Verdens største flyekspress-selskap, DHL, er i ferd med å etablere en ny fraktrute mellomm Oslo lufthavn og Lakselv lufthavn Banak.

Det første flyet fra selskapet er ventet å lande i Lakselv på formiddagen 23. mai.

Ruten vil bli betjent av en Airbus A300 med kapasitet på rundt 40 tonn gods. Flyene skal blant annet frakte kongekrabbe og laks fra Finnmark til markedene i Asia og Nord-Amerika.

Også reinkjøtt kommer til å være en del av lasten.

DHL-fly

Illustrasjonsbilde. En Airbus A300 fra DHL vil lande på Lakselv flyplass Banak på formiddagen 23. mai. Flyet har en kapasitet på rundt 40 tonn gods.

Foto: DHL

I Porsanger kommune har det blitt jobbet i flere år med å etablere Hamnbukt innerst i Porsangerfjorden som snuhavn for cruiseskip.

Nå er det i ferd med å realiseres. Hvis været ikke slår seg vrang, så skal den såkalte SeaWalken være på plass i Hamnbukt cirka 22. mai.

Snuhavn i Hamnbukt i Porsanger

Det jobbes iherdig i Hamnbukt for å få alt på plass før SeaWalken kommer i slutten av denne måneden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Mikrobryggeri

Oppfinnsomheten og günderånden er stor blant porsangværingene. For tiden er Alf Emil Paulsen i spissen for arbeidet med å etablere et mikrobryggeri bare et steinkast fra flyplassen.

– Dette er en del av det konseptet som vi allerde har. Vi driver med lokal mat, har et festlokale og en antikvitets- og kunstbutikk.Så tenkte vi at øl oppi alt det her må jo passe godt, forklarer Paulsen.

Ølet har fått det klingende navnet «Juga», som på nordsamisk betyr rett og slett «drikk».

Alf Emil Paulsen

Alf Emil Paulsen viser mer enn gjerne det nye mikrobryggeriet sitt. Prøvebryggingen er allerede satt i gang.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Investeringene ligger på noen millioner kroner (ukjent sum) og bryggeriet skal etter planen åpnes like før jul i år.

– Vi øsnker å lage en ny merkevare for Finnmark. Med et godt samarbeid med andre aktører kan dette bli bra, håper Paulsen.

– Vi har mange gründere, mange som vil mye, de har kreative ideer og de blomstrer, fastslår ordfører Aina Borch.

Korte nyheter

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK
 • Orre TV-raajroem Norrbottenistie

  Disney+ edtja aelkedh sov voestes stoerre Sveerjen TV-raajroem darjodh. Lea Mikael Niemien gærja «Koka björn» goh lea akte buvveme-mojnestimmie goh edtja TV-raajroem sjïdtedh. Niemi jeahta daate lea joekoen stoerre dååjrehtse, Sameradion tjaala.

  Mikael Niemi
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK
 • Vuvdet NFT-biibbaliid máŋgga duhát ruvnnu ovddas

  Nordisk bibelmuseum nammasaš musea bargu lea almmolašvuhtii meannudit biibbala sisdoalu.

  Dál sii isket vuovdit biibbala «NFT»-hámis. NFT máksá «non fungible transfer». Njulgestaga de go muhtin lagan «kryptobiibbal».

  Álkit čilgejuvvon de lea NFT erenoamáš duođaštus mii čájeha ahte don eaiggádat muhtin eahpe-fysálaš digitála tiŋgga, dego omd. digitála dáidda, musihkka, videot jna.

  Musea háliida juksat eambbo olbmuid sin diehtojuohkimin dán lágiin.