–Vi dumper ikke avfall i fjorden

–NUSSIR har ikke planer om dumpe gruveavfall i Repparfjorden, vi vil kun deponere gruveavgangen dersom Klima-og forurensningsdirektoratet gir tillatelse til lovlig deponering, sier administrerende direktør i NUSSIR ASA Øysten Rushfeldt.

Øystein Rushfeldt
Foto: Thor Thrane / nrk

Gruveselskapet NUSSIR ASA planlegger å starte opp med gruvevirksomhet ved Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune. Reguleringsplanen med konskekvensutredning har nå vært ute på høring.

Naturvernforbundet reagerer

Naturvernforbundet i Finnmark mener det er en rekke mangler og feil konkusjoner i utredningen, og reagerer speielt på planene om å deponere gruveavfallet i Repparfjorden.

– Virkningene av både slam, prduksjonskjemikalier, mineraler og metaller er som regel store og negative. Virkningene vil være alvorlige når en planlegger å dumpe store mengder gruveavfall i en nasjonal laksefjord som Repparfjorden, sier leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Gunnar Reinholdtsen.

Administrerende direktør i NUSSIR ASA, Øystein Rushfeldt sier at i konsekvensutredningn har de hatt en grundig gjennomgang av alle måter å deponere avfallet på, men at konklusjonen er at sjødeponi er det beste alternativet.

– Sjødeponi det beste alternativet

– Når man ligger ved en fjord med veldig bratte kanter rundt fjorden og veldig lite flatt land, så er det vanskelig å se for seg et landdeponi. Sjødeponi er den naturlige måten å gjøre det på, og det er også det som stort sett er i bruk ved de fleste store bergindustri bedrifter i dag. De erfaringene man har i fra moderne sjødeponi er veldig gode og man har ikke de utslagene av deponiet som Naturvernforbundet er engstelige for, sier Rushfeldt.

Han ønsker å komme i dialog med Naturvernforbundet i denne saken.

– Noen av de tingene som Naturvernforbundet har pekt på i sin høringsutalelse er ting som de har helt rett i og som det er viktig å få diskutert nærmere, sier Rushfeldt.