Glad for å få flere yrkesbrødre

– Det gir mer sikkerhet på sjøen når man har flere båter rundt seg, sier fisker Robin Fredrik Nilsen (29) fra sjøsamebygda Nervei i Gamvik kommune.

Robin Nilsen, Nervei

Robin Fredrik Nilsen er stolt over fiskebåten som han investerte i fjor.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Kommunestastikken fra Fiskeridirektoratet viser at det blir stadig flere fiskere og fiskebåter i Finnmark.

Nilsen er glad for å få flere kollegaer.

– Fiskeriyrket er et kjempeflott yrke. Men det blir enda mer trivelig når vi har flere kollegaer å snakke med og utveksle erfaringer med.

HØR:

29-åringen kan aldri tenke seg noe annet yrke enn fiskeryrket. I fjor investerte han i «ny» båt, Viksund 36 fot.

Siden 2010 har det blitt stadig flere fiskere og fiskebåter i Finnmark, viser kommuneoversikten som Fiskeridirektoratet nå har offentliggjort. Tallene som fortsatt er foreløpige, viser at det i 2012 var 1406 fiskere i Finnmark. Det er en økning på 61 fra 2010.

Ved utgangen av 2012 var det registrert 940 båter i Finnmark, noe som tilsvarer 30 flere fiskefartøy enn i 2010.

Hovedsakelig er det yngre folk som kommer til.

– Vi unge har begynt å forstå at det er fremtid i fiskeriene, og at man kan leve godt av det, svarer Nilsen.

Nedgang i resten av landet

Men det går ikke like bra i resten av landet. Siden 1990 har pilene bare gått nedover.

Ved utgangen av 2012 var det registrert 12030 fiskere i Norge, noe som tilsvarer en reduksjon på seks prosent i forhold til utgangen av 2011. Også antall fiskefartøy er blitt redusert.

Kongekrabben utgjør forskjellen

Regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet avdeling Finnmark, sier det er vanskelig å ha en bastant mening om hvorfor utviklingen i resten av landet er annerledes enn i Finnmark.

HØR:

– Men de har kanskje ikke de samme insitamentene som det vi har i Finnmark, til å få unge folk inn i yrket og at de kan ha en levelig inntekt av dette, svarer Larsen.

Hermod Larsen

Regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Han mener at det er først og fremst kongekrabbefiske som utgjør forskjellen.

– Statistikkene viser at utviklingen i Finnmark er positiv spesielt i kommuner øst for Nordkapp hvor det er gratis krabbekvoter, forklarer Larsen.

– I tillegg får vi stadig mer fisk inn i fjordene. Men også ordningen med gratis fiskekvoter for mindre båter gjør at unge folk kan ha en grei årsinntekt ved å drive med krabbe- og torskefiske nærmest rett utenfor kaia.

På kort sikt frykter Larsen for at de lave torskeprisene kan påvirke i negativ retning.

– Selv om prisene nå ikke er all verden, så har vi historiske høye kvoter. Men dette er jo noe som går i bølger, og verden trenger mat. Så jeg er veldig optimistisk i et lengere perspektiv.