NRK Meny
Normal

Samiske kunstnere roper varsku

– Vi tør ikke kjøpe inn mer samisk kunst på grunn av dårlig lagringsforhold.

Maret Anne Sara

Det finnes mye flott samisk kunstverk som burde vært gjort tilgjengelig for publikum, mener innkjøpskomiteen for samisk kunst.

Foto: Elle Gaup / NRK

Varskuet kommer fra lederen i innkjøpskomitéen for samisk kunst, Hilde Skancke Pedersen.

Hun har nå på vegne av innkjøpskomiteen bedt om et møte med Sametinget om forholdene. Saka gjelder kunstverk som Sametinget eier, og som lagres på Riddo Duottar Museat (RDM) i Karasjok.

Den store frykten er at verdifull kunstverk kan bli ødelagt på grunn av dårlig lys- og fuktighetsforhold.

– Forholdene blir ikke akkurat bedre når kunstverket må plasseres i trange korridorer på grunn av plassmangel, forklarer Pedersen.

Ber om strakstiltak

Sammen med Andreas Holtung i Samisk Kunstnerforbund/ Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) utgjør hun den nye innkjøpskomitéen. De har nå tatt seg tid til å sette seg inn i situasjonen ved Fagenhet for kunst.

– Vi ser at vårt arbeid blir hindret i alvorlig grad av den umulige situasjonen for lagring av innkjøpt kunst på Riddo Duottar Museat, skriver de i et brev til Sametinget.

Her ber de Sametinget om å iverksette strakstiltak for å bedre lagringssituasjonen for kunstsamlinga.

– Hvis ikke magasineringsforholdene bedres innen kort tid, kan store deler av Sametingets kunstsamling bli ødelagt eller bli påført alvorlige skader, skriver de to i brevet til Sametinget.

Enig

Henrik Olsen, Riddu

Sametingsråd Henrik Olsen vil innkalle til et eget møte for å diskutere forholdene for samisk kunst.

Foto: Pia Tøhaug

Sametingsråd Henrik Olsen som har kultur som sitt ansvarsområde, er enig i at trangboddhet kan påføre ubotelige skader på verdifull kunstverk.

– Vi har derfor invitere berørte parter til et eget møte om forholdene for å finne både kortsiktige og langsiktige løsninger, forteller Olsen.

Møtet vil antakeligvis skje i forbindelse med Sametingets plenumssamling i oktober.

– På kort sikt må vi finne nye arealer hvor det er forsvarlig å oppbevare kunstverk. Langsiktige løsninger må knyttes til Samisk kunstmuseum og det arbeid som her er igangsatt, mener Olsen.