Hopp til innhold

– Trist sak for Kautokeino kommune

Fylkesmann i Finnmark Gunnar Kjønnøy sier at Náranaš-veien og -broen er en trist sak for Kautokeino kommune,

Naranaš-veien og broen

Náranaš-veien og broen

Foto: Roger Manndal / NRK

Det kan bli en vanskelig prosess å refinansiere Naranas prosjektet i Kautokeino kommune. Kommunen har nå finansieringskostnader på nesten 17 millioner kroner og fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kjønnøy, sier at de ikke har ekstra midler til en refinansiering av prosjektet.

– Underlig

Gunnar Kjønnøy

Fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kjønnøy

Foto: Hege Wallenius

– Det er underlig at en kommune inngår rettsforlik med en privat bedrift om at det er en privat bedrift som skal skaffe offentlig finansiering til kommunen.

I 2009 bygde Kautokeino kommune en bro og en vei til et steinbrudd, Náranaš, og hele byggingen kostet ca 30 millioner kroner. Det ble lite drift; det internasjonale markedet kjøpte ikke den grønne steinen fra Finnmarksvidda og inntektene og aktiviteten uteble. Det ble aldri noe av 30 nye arbeidsplasser i Kautokeino.
Forrige uke ble det inngått rettsforlik mellom Kautokeino kommune og Fuxite AS som viser at kommunen har finansieringskostnader på nesten 17 millioner kroner. Nå er det Fuxite AS som skal ordne refinansering til hele prosjektet.

– Burde tatt andre valg

Mikkel Ailo Gaup

Rådmannen i Kautokeino Mikkel Ailo Gaup

Foto: Lasse Østmo / NRK

Rådmannen i Kautokeino Mikkel Ailo Gaup sier at i etterpåklokskapens tid, så ser man at det ikke var riktig å bygge broen og veien, man skulle ha beholdt den gamle traseen og kostnadene hadde da vært lave.

– Det var nok ikke så smart å bli med på et slikt prosjekt, men dette må vi lære av til ettertid. Men vi må huske på at målet var flere arbeidsplasser og at veien måtte bli bedre så den ikke er helseskadelig for de ansatte.

Fylkesmann Kjønnøy sier at dette er en trist sak for kommunen. Det viktigste nå er finne løsninger, synes han.

– Det er lett å være etterpåklok. Det viktigste for rådmannen er vel å gi gode råd til sine politikere hva kommunen nå bør gjøre og jeg er ikke sikker på om rettsforliket som er blitt inngått var den beste måten å løse dette problemet på.

Korte nyheter

 • Helga Pedersen lea ožžon ođđa njunušbarggu

  Ovddeš Bb-njunuš ja Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, lea ožžon ođđa barggu. Son lea Finnmárkku Boanddaidsearvvi ođđa organisašuvdnahoavda, čállá VG.

  – Boanddaidsearvi lea boanddaid deháleamos sáhkaguoddi. Dán jovkui lea mus miella gullat, dadjá Pedersen Boanddaidsearvvi neahttasiidui.

  Pedersen lei Bargiidbellodaga nubbejođiheaddji 2007-2015, ja guolástus- ja riddoministtar 2005-2009.

  Son lei ruovttugieldda Deanu sátnejođiheaddji gitta dán jagi čakčii.

  Les på norsk

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen
 • Helga Pedersen har fått ny toppjobb

  Tidligere Ap-topp og Tana-ordfører, Helga Pedersen, har fått ny jobb. Hun er den nye organisasjonssjefen i Finnmark Bondelag, skriver VG.

  – Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Pedersen i en artikkel på Bondelagets nettsider.

  Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015, og fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009.

  Hun var ordfører i hjemkommunen Tana frem til i høst.

  Loga sámegillii

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Makkár kulturásahusat Norggas barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain

  Dál leat unnán dieđut das man olu ja man láhkái Norgga dáidda- ja kulturásahusat barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain.

  Okta čilgehusain lea ahte dát ii vel leat suokkardallon. Dáinna háliidit Sámediggi, Sámiráđđi ja Kulturdirektoráhtta dahkat juoidá.

  Danne sáddejuvvo boahtte vahkus riikkaviidosaš iskkadeapmi dáidda- ja kulturásahusaide.

  Geassit nannii duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna, ahte dáruiduhttin lea guhká ja duođalaččat čuohcan sámi kultuvrii ja gillii. Dáruiduhttin bistá ain Norggas.

  – Dan mii iskkadeamis gávnnahuvvo šaddá rápportan. Dalle oaidnit mat kulturásahusat barget sámi dáidda- ja kulturovdánbuktimiin dál. Dasa lassin mat kulturásahusat háliidivčče dáinna bargat, muhto eai áibbas dieđe manne ja mat ásahusat eai vel leat dáinna nu olu bargan.

  Dan čilge Kulturdirektoráhta direktevra, Kristin Danielsen (govas).

  Les på norsk

  Kristin Danielsen
  Foto: Kulturrådet