Hopp til innhold

– Statsråden saboterer Stortinget

– Det er ikke noe i veien for å iverksette forbudet for båter over 15 meter til å fiske i fjordene, bare den politiske viljen er der.

Geir Wulff

Sjefredaktør Geir Wulff i avisa Ságat

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det skriver avisa Ságat på lederplass.

Vedtaket ikke iverksatt

Det var i forbindelse med behandling av Kystfiskeutvalgets innstilling den 4. juni i år, at Stortinget vedtok at «bare fartøy under 15 meter med konvensjonelle redskaper kan fiske innenfor en fastsatt fjordlinje.»

Men til tross for vedtaket, så har mellom 20 og 30 seisnurpere fisket i fjordene i sommer . Vedtaket er nemlig ikke iverksatt ennå.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, sier at det i forslaget som ble forelagt Stortinget ikke er gjort noen vurdering av hva slags fjordlinjer som skal omfattes av forbudet, og hva slags typer fartøy som skal få unntak. Hun synes det vil være galt å iverksette lovforbudet før en fjordfiskenemnd har kommet med sine råd . Fiskeridepartementet skal lage regelverk for stortingsvedtaket.

Statsministeren bør vise handlekraft og gi Lisbeth Berg-Hansen avskjed på grått papir om hun ikke umiddelbart iverksetter stortingsvedtaket

– Vås

Ságat mener at dette bare er vås fra fiskeriministerens side.

«At det skal være nødvendig å vurdere hva slags fjordlinjer som skal omfattes av forbudet, og hva slags typer fartøyer som skal kunne få unntak, kan umulig være et stort problem. Her driver statsråden en direkte uthalingspolitikk»

Ságat skriver på lederplass at at fiskeriministerens nøling mer enn antyder at forbudet mot båter over 15 meter i fjordene i Finnmark er noe departementet helst ikke ønsker å sette i verk.

«Det er ikke spesielt vanskelig å gjette at store økonomiske interesser kan være bekymret over utsikten til et slikt forbud.»

– Går på troverdigheten løs

Ságat mener at dette går på troverdigheten løs for regjeringa Stoltenberg.

«Statsministeren bør vise handlekraft og gi Lisbeth Berg-Hansen avskjed på grått papir om hun ikke umiddelbart iverksetter stortingsvedtaket», skriver avisa på lederplass.

Korte nyheter

 • Ubmejen biejvieh álget odne

  Sámi vahkku, dahje Ubmejen biejvieh, álggii odne Ubmis. Dat lea jahkásaš kulturfestivála, gos ávvudit sámi kultuvrra. Miehtá boahtte vahkku leat iešguđet doalut, mat leat heivehuvvon buot ahkásaččaide.

  Dohko bohtet earret eará Kajsa Balto ja Sofia Jannok, ja guossit sáhttet searvat duodjekurssaide, logaldallamiidda, čájálmasaide, ja olu eará iešguđet stuorat ja smávit doaluide.

  Dán jagi lea maid 25 jagi ávvujahki Såhkie sámesearvái, geat leat Ubmejen biejvieh lágideaddjit. Eanet dáid doaluid birra sáhtát lohkat Såhkie neahttasiidduin.

  Artist Sofia Jannok
  Foto: Elin Berge
 • Dear Sara Mello-mátki nogai

  Ii šattá Melodifestivála-finála Sara Nutti bealis dán jagi. Ikte gilvalii sámi artista oassefinálas, gos sus lei maŋemuš vejolašvuohta beassat loahppagilvui lávlagiin «The Silence After You», čállá SVT Sápmi.

  – Lea nu duđavaš go lean beassan ná guhkas, dieđusge livččii leamaš somá beassat finálii, ferten gal mieđihit, dadjá Nutti ja sávvá eará jagi beassat fas fárrui.

  Annika Wickhalder ja Jay Smith válddiiga ikte daid maŋemus finálasajiid, ovdal go loahppagilvvuid boahtte vahkkoloahpa.

  Sámi artistta Dear Sara.
  Foto: Dear Sara. Pressebilde
 • ON eamiálbmot áššedovdit bohtet Norgii

  Les på norsk.

  Ovttastuvvon našuvnnaid eamiálbmot áššedovdijoavku (EMRIP) boahtá Norgii njukčamánu 6. beaivvi. Nu dieđihuvvo ON neahttasiidduin.

  Joavku galgá galledit Davvi bieggafápmorusttegiid Davvesiidda suohkanis, Nussir ruvkeguovllu Hámmerfeastta suohkanis ja Fosen bieggafápmoguovllu. Sii galget maiddái deaivvadit Sámeráđiin, Sámedikkiin, eiseválddiiguin stáhta ja suohkaniid bealis ja priváhta olbmuiguin.

  Áššedovdit galget addit ráđiid ja bagadallat Norgga eamiálbmoga rivttiid birra, ja mo dat gusket lágaide, politihkkii ja riektemearrádusaide.

  Vurdo ahte EMRIP buktá cealkámuša loahpageahčen dán mátkki.

  Aksjonister aksjonerer mot anleggsarbeid i forbindelse med gruvedrift i Repparfjorden i Hammerfest kommune.
  Foto: Theis Roksvåg Pedersen / NRK