– Statsråden saboterer Stortinget

– Det er ikke noe i veien for å iverksette forbudet for båter over 15 meter til å fiske i fjordene, bare den politiske viljen er der.

Geir Wulff

Sjefredaktør Geir Wulff i avisa Ságat

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det skriver avisa Ságat på lederplass.

Vedtaket ikke iverksatt

Det var i forbindelse med behandling av Kystfiskeutvalgets innstilling den 4. juni i år, at Stortinget vedtok at «bare fartøy under 15 meter med konvensjonelle redskaper kan fiske innenfor en fastsatt fjordlinje.»

Men til tross for vedtaket, så har mellom 20 og 30 seisnurpere fisket i fjordene i sommer . Vedtaket er nemlig ikke iverksatt ennå.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, sier at det i forslaget som ble forelagt Stortinget ikke er gjort noen vurdering av hva slags fjordlinjer som skal omfattes av forbudet, og hva slags typer fartøy som skal få unntak. Hun synes det vil være galt å iverksette lovforbudet før en fjordfiskenemnd har kommet med sine råd . Fiskeridepartementet skal lage regelverk for stortingsvedtaket.

Statsministeren bør vise handlekraft og gi Lisbeth Berg-Hansen avskjed på grått papir om hun ikke umiddelbart iverksetter stortingsvedtaket

– Vås

Ságat mener at dette bare er vås fra fiskeriministerens side.

«At det skal være nødvendig å vurdere hva slags fjordlinjer som skal omfattes av forbudet, og hva slags typer fartøyer som skal kunne få unntak, kan umulig være et stort problem. Her driver statsråden en direkte uthalingspolitikk»

Ságat skriver på lederplass at at fiskeriministerens nøling mer enn antyder at forbudet mot båter over 15 meter i fjordene i Finnmark er noe departementet helst ikke ønsker å sette i verk.

«Det er ikke spesielt vanskelig å gjette at store økonomiske interesser kan være bekymret over utsikten til et slikt forbud.»

– Går på troverdigheten løs

Ságat mener at dette går på troverdigheten løs for regjeringa Stoltenberg.

«Statsministeren bør vise handlekraft og gi Lisbeth Berg-Hansen avskjed på grått papir om hun ikke umiddelbart iverksetter stortingsvedtaket», skriver avisa på lederplass.