– Statsråden tar feil

– Hvis fiskeriministeren mener hun har lagt fram en lovsak for Stortinget uten en definert grense, så tar hun feil. Grensa for fjordlinja er satt.

Frank Bakke Jensen

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H)

Foto: Høyre

– Statsråden tar feil når hun sier at man ikke har funnet ut hvor fjordlinja går ennå, for i lovframlegget ligger fjordlinja som den ble satt da man startet med kysttorskevernet.

Det sier stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H), som var saksordfører i Stortingets næringskomité da Kystfiskeutvalgets lovforslag ble vedtatt i juni.

Trekker vedtaket i tvil

Det var i juni i år, at Stortinget i forbindelse med Kystfiskeutvalgets innstilling, vedtok å forby fartøy over 15 meter å fiske innenfor en fastsatt fjordlinje i Finnmark.

Men i en e-mail til NRK Sápmi, skriver fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, at det i forslaget som ble forelagt Stortinget ikke er gjort noen vurdering av hva slags fjordlinjer som skal omfattes av forbudet , og hva slags typer fartøy som skal få unntak.

Fisker fortsatt

Til tross for stortingsvedtaket, så har 20-30 seisnurpere fisket etter sei overalt i fjordene i Finnmark i sommer, til stor fortvilelse for kystfiskere . Sametingspresident Egil Olli (Ap) har krevd et eget møte med fiskeriministeren for å få stoppet fiske med seinotsnurpere i fjordene i Finnmark.

Fiskeri- og kystdepartementet forklarer at lovvedtaket som ble gjort i forbindelse med Kystfisketutvalgets innstilling, ikke er gyldig før Kongen i statsråd har sanksjonert vedtaket. De sier dette vil skje om kort tid.

Fiskeriministeren synes det vil være galt å iverksette lovforbudet mot store båter å fiske i fjordene, før fjordfiskenemnda har kommet med sine råd.

– Uegnet for formålet

Frank Bakke-Jensen synes at det viktige spørsmålet her er om fjordlinja er egnet til det formålet den skal fungere for her, for fjordfiskenemnda.

– Det mener jeg den ikke er, for det er ingen som har sett på denne typen fiskeri når man satte fjordlinja. Den ble en gang satt for å skape et kysttorskvern, og er uegnet til det formålet som det mandatet fjordfiskenemnda vil få en gang.

Forstår at folk føler seg lurt

En del fjordfiskere føler seg lurt etter det fiskeriministeren sier, og Bakke-Jensen forstår det godt. Han mener at det ble skapt veldig store forventninger i forhold til fjordfiske og fjordfiskeres hverdag.

– I den grad det er problematisk at man er inne med store seisnurpere og sildsnurpere i fjordene, så må vi ta grep gjennom den ordinære fiskeriforvaltnigen og ikke lage symbolvedtak som den delen med fjordfiskenemnda blir. Da sitter folk tilbake og føler seg lurt og sviktet av politikerne, sier Bakke-Jensen.

– Kan ikke jage vekk over natta

Helga Pedersen
Foto: Johs Kalvemo/NRK

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen mener at regjeringen ikke over natta kan jage vekk seinotsnurpere fra fjordene i Finnmark. Hun regner med at det vil gå nærmere et år før restriksjonene er på plass.

– Jeg regner med at vedtaket vil bli fulgt opp fra regjeringens side. Forskrifter, kvoter og reguleringer av fiske regner jeg med vil komme på plass neste år. Det er jo ikke sånn at Stortinget gjør et vedtak og dagen etter blir de iverksatt.

HØR SAKEN PÅ SAMISK: