Krever møte med fiskeriministeren

Sametingspresident Egil Olli (Ap) krever et eget møte med fiskeriministeren for å få stoppet fiske med seinotsnurpere i fjordene i Finnmark.

Olli og Berg-Hansen

Sametingspresidenten vil ha svar på hvorfor havgående flåter fortsatt fisker i fjordene.

Foto: NRK

– Sametinget er blitt lurt når Stortingets vedtak om å forby fiske med seinotsnurpere i Finnmark ikke har trådt i kraft ennå, mener sametingsrepresentant Gunn Britt Retter (SáB/NSR).

HØR:

Denne påstanden er ikke sametingspresident Egil Olli enig i, men likevel krever han nå et ekstraordinært møte med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap), for å få klarhet i hvorfor Stortingets vedtak ikke er tredt i kraft.

Vil du kreve at fiske med seinotsnurpere stoppes umiddelbart?

– Jeg forventer at direktoratet og departementet følger opp Stortingets vedtak, jeg hadde forventet at vedtaket allerede var trådt i kraft, men det er det altså ikke, sier Olli.

HØR:

NRK Sápmi fortalte i går om 20-30 seinotsnurpere som har fisket i fjordene i Finnmark i sommer. Dette til tross for at Stortinget har vedtatt å forby slikt fiske.

– Jeg er skuffet

Gunn Britt Retter

Gunn Britt Retter (SáB/NSR) forstår ikke at seinotsnurpere fortsatt fisker i fjordene.

Foto: NRK

Retter synes der er forferdelig at vi må se på at havgående flåter fortsatt tar seg inn i fjordene, og tar med seg all fisken. Hun er forundret over at det går så lang tid før vedtaket trer i kraft, det er helt uforståelig for henne.

– Jeg lurer på ha Sametinget har gjort for at vedtaket trer i kraft, jeg er skuffet over at det fortsatt fiskes med seinotsnurpere i fjordene, sier Retter.

Olli legger til at fiskeriminesteren har gitt løfter om at denne saken tas opp straks etter ferien. Han lover at han skal gjøre sitt for at forbudet settes i kraft.

Det var i forbindelse med behandling av Kystfiskeutvalgets innstilling den 4. juni i år, at Stortinget vedtok at «bare fartøy under 15 meter med konvensjonelle redskaper kan fiske innenfor en fastsatt fjordlinje.

Hør saken her (på samisk):