NRK Meny
Normal

– Sliter med indre kommunikasjon

Sametinget sliter med dagens organisasjonsmodell, viser fersk rapport.

Rune Fjellheim og Per Selle

Sametingsdirektør Rune Fjellheim og professor Per Selle.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Professor Per Selle

Professor Per Selle.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rapporten er bestilt av Sametinget selv og laget av professor Per Selle ved universitetet i Bergen.

Selle er klar på hvor de største utfordringene ligger.

– Det er hvordan de skal få integrert de indre utfordringene med å være slagkraftig utad. Det er mitt syn at dette vil kreve en viss omorganisering i organisasjonen, sier Selle.

Sett på Sametingets administrasjon

Professor Per Selle fra Universitetet i Bergen har sett på hvordan Sametingets administrasjon løser sine oppgaver.

Mandatet for evalueringen har vært:

  • Belyse hvordan administrasjonen håndterer de ulike rollene man har i forhold til det å være både forvaltningsorgan, politisk sekretariat og parlamentssekretariat.
  • Belyse fordeler og ulemper ved å skille ut forvaltningsoppgaver i en egen enhet underlagt Sametinget.
  • Foreslå alternative måter administrasjonen kan organisere oppgaveløsningen sin på for å bedre kunne kommunisere og produsere gode tjenester i det samiske samfunnet.
  • Gjøre rede for administrative og økonomisk konsekvenser som en endring vil medføre.

Selle har stor tro på at Sametinget vil klare å gjøre de grepene som må til for å gjøre dem mer slagkrafig utad.

– Jeg tror nok de vil klare å reorganisere seg, men det vil nok være litt av en utfordring. Det vil være viktig å få de ulike avdelingene til å samspille bedre. Et av mine forslag er at de bør lage en ny avdeling for strategi og kommunikasjon, som skal ha er særlig ansvar for at de ulike delene av Sametingets arbeid blir bedre integrert, forklarer Per Selle.

– Grundig debatt

Sametingsdirektør Rune Fjellheim forteller at Sametinget vil gå grundig gjennom rapporten før de bestemmer seg for hvilke forandringer som skal gjøres.

– Evalueringen blir et viktig redskap i arbeidet med å utvikle Sametinget. Rapporten viser at vi har organisatoriske utfordringer som blir viktig å diskutere fremover, sier Fjellheim.