– Samisk oppleves som straff

På tre år har 29 prosent av elevene med samisk som andrespråk valgt å slutte i faget. Årsaken kan være at samiskfaget gir for mye merarbeid til elevene.

Klasserom

På tre år har samisk som andrefag mistet 29 prosent av elevene.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com / NRK

– Dersom man har samisk som et fag vil man få flere undervisningstimer. Jeg vet at det er mange elever som føler at man straffer dem ved at de får mer å gjøre enn andre elever, sier rektor ved Komsa skole i Alta, Mariann Pettersen.

593 elever valgte bort samisk

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sammen med Sametinget tatt initiativ til å gi ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk, kalt «Samiske tall forteller».

I den andre rapporten som ble utgitt i fjor, viser tallene at fra 2006 til 2009 gikk tallet på grunnskoleelever med opplæring i samisk som andrespråk, ned med 593 elever. Samisk som andrefag mistet altså 29 prosent av elevene sine i den treårige perioden.

– Merarbeid skremmer

Rektor ved Komsa skole tror merarbeidet som følger samiskundervisningen skremmer vekk elevene.

– Mange av samiskopplæringstimene tas fra norskundervisningen, noe som betyr at elevene med samisk får mindre opplæringstimer i norsk. Likevel må mange følge opp den tapte norskundervisningen på egenhånd hjemme - og det kommer i tillegg til alt som følger samiskundervisningen, sier Mariann Pettersen.

Mange av de elevene som har samisk som andrespråk på skolen, erfarer også at skoledagene blir mye lengre.

– Jeg vet ikke hvordan man skulle ha organisert utdanningen slik at det hadde vært til det beste, sier rektor Mariann Pettersen.

Velger andrespråk fremfor førstespråk

Berit Ranveig Nilssen

Rektor Berit Ranveig Nilssen ved Karlebotn skole i Nesseby har opplevd at flere med samisk som morsmål, velger å bytte over til å ha samisk som andrespråk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Den samiske statistikkrapporten fra 2009 viser imidlertid også at tallet på grunnskoleelever med samisk som førstespråk har holdt seg relativt stabilt fra 2006.


I Nesseby har man erfart at antall elever med samisk som andrespråk har holdt seg stabilt og faktisk også hatt en økning.

– Vi har hatt et stabilt tall på elever med samisk som andrespråk, men vi har opplevd at elever som har hatt samisk som førstespråk, har valgt å flytte over til å ha samisk som andrespråk, sier rektor ved Karlebotn skole, Berit Ranveig Nilssen.

– Hvorfor tror mange har valgt å gjøre det?

– Det er nok mange elever som føler at det er for vanskelig å ha samisk som undervisningsspråk i alle fagene og vil heller da ha samisk kun i samisktimene.