Hopp til innhold

– Rettssikkerheten er satt til side i denne saka

Det sier rådmannen, og hevder at påstandene i brevet fra de ti kommunestyrerepresentantene i Tysfjord ikke medfører riktighet. Varaordføreren ber om ro rundt skolesaken.

Kan Storjord oppvekstsenter i Tysfjord ofres for å bedre en mager kommuneøkonomi?

Påstander om trakassering i saka om Storjord oppvekstsenter i Tysfjord blir nå avvist.

Foto: Sander Andersen / NRK

Rådmann Oddbjørn Nilsen i Tysfjord viser til brevet fra de ti kommunestyrerepresentantene hvor de hevder at rådmann og oppvekstsjef i en telefon med rektoren ved Storjord oppvekstsenter har bedt rektoren om å vise bort elevene fra skolen på Storjord i Tysfjord

I brevet påstås det også at rektor har følt seg direkte truet og grovt trakassert, og at oppvekstsjefen og rådmannen har vist svært uakseptabel oppførsel overfor rektoren.

Det har ikke vært mulig å få rådmann Oddbjørn Nilsen i tale på telefon i dag, men i en e-post til media skriver han at anklagene som framkommer i brevet ikke medfører riktighet.

Må dokumenteres

Rådmann Oddbjørn Nilsen

Rådmann Oddbjørn Nilsen hevder anklagene mot ham er direkte feil.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det forutsettes at påstandene nå dokumenteres. Ut over dette er personvernet brutt og rettsikkerheten satt til side. Vi forholder oss til rektor ved Storjord oppvekstsenter, og rektor har bekreftet at hun ikke har beordret oppstart av undervisning 8.-10. trinn.

Ekstra møte

Ti representanter i kommunestyret i Tysfjord krever et ekstraordinært kommunestyremøte igjen. Denne gang er saka forholdet mellom kommunens administrasjon og kommunalt ansatte og kommunestyrerepresentantene.

Det er de samme ti som står bak beslutningen om at ungdomsskoleelevene ved Storjord oppvekstsenter skulle møte på ordinær skole i går, noe de da også gjorde.

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl er én av de ti som har undertegnet dagens brev.

Støy

Aasebøstøl har i dag møtt både ordføreren og administrasjonen i kommunen.

Guttorm Aasebøstøl

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl vil nå ha ro i Storjord-saka.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi lager jo kanskje litt støy, men jeg tror dette løser seg nå. Det er jo elevene som skal være i fokus. Disse påstandene som blir kastet fram får vi rydde opp i etterpå.

En sak har bestandig flere sider. Vi må få klarlagt hva det er som har foregått, og jeg ønsker å få dialog med alle parter. Nå gjenstår bare en del småting som skal på plass, sier varaordføreren.

Er det sånn å forstå at det er mistillit til administrasjonen i denne saka?

– Jeg har ikke sagt at jeg har mistillit til ordfører og rådmann, eller mot andre i administrasjonen.

– Jeg har fokus på barna, så får vi voksne krangle etterpå. Jeg er ikke bekvem med at vi skal slåss over hodene på barna.

Korte nyheter

 • Daniel Ailo med i TILs A-lagstropp

  Karasjokingen Daniel Ailo Sakshaug Bær er tatt ut i TILs A-lagstropp som i kveld spiller cupkamp mot Fløya.

  Han spiller til daglig i TILs andrelag i 4. divisjon.

  – Det er veldig artig å få mulighet til å spille sammen med de større guttene. Jeg er litt spent, sier Sakshaug Bær til NRK.

  Han har allerede i rundt en måned trent med A-laget.

  – Det har blitt noen treninger med A-laget og noen med B-laget. Det har gått veldig bra, sier han.

  Sakshaug Bær vet ennå ikke om han får spille i kveld, men håper i det minste på et innhopp.

 • Samehets.no la rabáduvvam

  Les på norsk.

  Uddni Sámedikken lij sierra dållam gå næhttabielle samehets.no rabáduváj.

  Sámedikkeráde Runar Myrnes Balto rahpamsárnen gijtij gájkajt gudi li rádijt vaddám ja viehkedam næhttabielijn barggam.

  Guoradallama vuosedi juohkka niellja sáme nálsodimev ja vasjev vásedi, ja danen le dát næhttabielle ásaduvvam.

  Åssudakdirekterra politijjadirektoráhtan Bjørn Vandvik javllá sijáj mielas li ilá binná ássjijs ma politijjaj diededuvvi.

  – Mijá ulmme l nav vaj sáme dán næhttabiele baktu vuojnni unugis vásádusájt la máhttelis gujddit, javllá Vandvik.

  Bagádallam la oarjjel-, julev- ja nuorttasámegiellaj ja dárogiellaj, ja danna oattjo diedojt gejna máhtá guládallat gatjálvisáj sáme nálsodime ja rasisma birra.

  Bjørn Vandvik på Sametinget. Han er avdelingsdirektør i Politidirektoratet
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK
 • – Ođđa neahttasiiddus sáhttá oažžut olu veahki

  Máŋggas leat vásihan sámevaši, muhto eai nu gallis dieđit dahje váidde dan. Sámedikkis čoahkkanedje odne olbmot og ođđa neahttasiidu samehets.no almmolaččat rahppui.

  Dás oažžu bagadusa maid sáhtát bargat jus vásihat sámevaši.

  – Mun orun oaidnimen ahte dás oažžu hui ollu veahki, dego mo galgá hállat dan birra, ja de gos fitne veahki, ja geasa sáhttá dieđihit. Nu dadjá Kárášjoga Sámi joatkkaskuvlla oahppi Julie Solbakken.

  Sámediggi ovttas politiijadirektoráhtain dat lea ráhkadan neahttasiiddu, mii galgá leat ávkin olles servodahkii.

  – Dat sáhttá leat skuvllas, sáhttá leat barggus, almmolaš lanjas vai neahtas. De dat galget sáhttit mannat dohko samehets.no siidui ja gávdnat daid dieđuid maid sii dárbbašit. Doppe sáhttá gávdnat olggos mo galgá váidat bolesiidda ovdamearkka dihte. Nu lohká sámediggeráđđelahttu Runar Myrnes Balto.

  Politiijadirektoráhta ossodatdirektevra Bjørn Vandvik sávvá dán siiddu álkidahttit váidima.

  – Mu dieđuid mielde ii lean mis oktage ášši diibmá, muhto olu cavgileamit. Mii sávvat dán bagadusa dagahit ahte eambbosat váldet oktavuođa minguin, sávvá Vandvik.

  Julie Solbakken
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK