Hopp til innhold

Hevder rektor ble bedt om å vise bort elevene

Flertallet i kommunestyret trosset i går kommuneledelsen og åpnet ungdomstrinnet ved en skole Tysfjord. Nå hevder de at rektoren har fått beskjed om å bortvise både elevene og vikarene fra og med i dag.

Storjord oppvekstsenter - skole i Tysfjord

Mandag denne uka var dem fem ungdomsskoleelevene tilbake på skolen på Storjord i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Fem elever ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord har vært holdt hjemme i nesten to måneder i protest, etter at ungdomsskoletrinnet ble midlertidig nedlagt. Siden den gang har det vært amper stemning mellom foreldrene i bygda og kommuneadministrasjonen.

Mandag denne uka var elevene tilbake på skolen. Ifølge ordfører Tor Asgeir Johansen visste han ikke noe om at elevene var tilbake, og administrasjonen skal heller ikke ha godkjent oppstarten.

– Beslutningen ble tatt av ti kommunestyrerepresentanter, som utgjør et flertall i kommunestyret. Rådmannen og oppvekstsjefen har hatt flere dager på seg til å ordne dette, skriver varaordfører Guttorm Aasebøstøl og fire andre representanter i et brev til ordføreren.

Krever ekstraordinært møte

I det samme brevet hevder de fem kommunestyrerepresentantene at rådmannen og oppvekstsjefen skal ha ringt rektor ved skolen og pålagt henne å vise bort både ungdomsskoleelevene og vikarene fra skolen tirsdag.

Storjord oppvekstsenter

Flagget gikk til topps da elevene på ungdomsskoletrinnet var tilbake mandag.

Foto: NRK

– Dette er svært alvorlig og uakseptabelt av kommunens administrasjon. Vi minner igjen om at det vi kommunestyrerepresentanter – og ikke rektor – som ga beskjed om skolestart i dag, skriver politikerne i brevet til ordføreren.

– Kommunalt ansatte skal behandles med respekt og etter regler og sedvane i arbeidslivet, legger de til. I brever krever de at ordføreren i Tysfjord innkaller til et ekstraordinært kommunestyremøte i dag hvor de vil diskutere administrasjonens forhold til kommunalt ansatte og til kommunestyret.

– De tar seg til rette

Tor Asgeir Johansen

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen sier det er uaktuelt med et ekstraordinært kommunestyremøte.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen bekrefter at det har vært samtale i går mellom administrasjonen i kommunen og rektoren, men kjenner ikke til hvordan samtalen forløp.

Han sier det er uaktuelt med et ekstraordinært kommunestyremøte.

– Det blir ikke noe ekstraordinært kommunestyremøte. Jeg sitter nå og lager et skriv hvor jeg minner dem på om at selv om gruppe utgjør et flertall i kommunestyret, har de ingen myndighet utenom å sette kommunestyret.

Han synes det er utidig at flertallet blander seg inn i den pågående prosessen.

– At de tar seg til rette og beordrer i gang skolestart har de ingen myndighet til. De har heller ingen myndighet til å begynne å ansette vikarer. Det er delegert til administrasjonen ved rådmannen.

Han minner om at kommunestyret har et vedtak om at kommunen ønsker å drive skole på Storjord.

– Ting er jo omsider begynt å falle på plass. Det har gått lang tid, men vi er nødt å følge Opplæringsloven. Tysfjord må kunne gi et forsvarlig tilbud, sier ordføreren.

Elevene Ida, Tobias, Vanessa, Lasse og Kristian og lærer Leif Hara

I dag var elevene ved ungdomstrinnet i Storjord i Tysfjord tilbake på skolebenkene. Fra venstre: Ida, Tobias, Vanessa, Lasse og Kristian og lærer Leif Harald Olsen.

Foto: NRK