Hopp til innhold

Ringte reinministeren i morges

Krisen i reindrifta bekymrer sametingspresidenten, men fikk ikke svar da han ringte Lars Peder Brekk.

Egil Olli med telefon

Sametingspresident Egil Olli følger opp krisen i reindrifta.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Jeg prøvde å ringe landbruksministeren i dag tidlig, men jeg fikk ikke svar, forklarte Olli da han i dag redegjorde for arbeidet sametingsrådet har gjort siden siste plenumssamling på Sametinget.

Olli viste spesielt til nyheten om at reineierne ikke får slaktet dyr etter jul. I går fortalte sjefen for Norges største reinslakteri, Thor Aage Pedersen at han verken har kapital eller lagerplass til flere rein .

– Vi jobber videre med denne saken, sa Olli.

– Verdens ende

For reineier Mathis Nilsen Eira er stansen i reinslaktingen økonomisk katastrofe. Han representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget.

Mathis Nilsen Eira

NSR-representant Mathis Nilsen Eira.

Foto: NSR

– Personlig taper jeg 150.000 kroner fordi jeg ikke får levert til slakting før jul. Hele inntektsgrunnlaget mitt forsvinner, fortalte Eira til politikerkollegene på Sametinget.

Han fortalte også at reindriften har vært igjennom mange kriser, men alltid kommet seg opp. I dag var han ikke fullt så optimistisk.

– For meg virker det som skjer nå, som verdens ende, sa Eira.

Representanten ba sametingsrådet, næringen, organisasjonene og kjøttbransjen gå sammen om tiltak.

– Samtidig må problemet med det høye reintallet løses, sa Mathis Nilsen Eira.

– Varslet problem

Ap-representant Mariann Wollmann Magga som selv også er reindriftsutøver, sa at krisen i reindrifta kommer samtidig med en vanskelig markedssituasjon.

– Dette er egentlig et varslet problem som ikke har oppstått helt nylig, men det er nå det er akutt. Årsaken til dette er reintallstilpasningen i forhold til fastsettingen av reintallet, sa hun.

Hun hevdet at markedssituasjonen var svært uoversiktelig i dag.

– Nå er det viktig med friske penger slik at man kan sette inn tiltak for næringen for å unngå en total kollaps, sa Wollmann Magga.

Landbruksminister Lars Peder Brekk har i dag møtt representanter fra Mattilsynet. Han er blitt orientert om situasjonen på Finnnmarksvidda.

Korte nyheter

 • Karasjok krever stans i vindplanarbeid i Porsanger

  Som ekstrasak gjorde kommunestyret i Karasjok mandag et vedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft.

  Det påpekes flere saksbehandlingsfeil fra Porsangers side, skriver Ságat (betaling kreves).

  Kommunestyret i Karasjok viser til at konsultasjonsplikten er tydeliggjort i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater – artikkel 6, Grunnloven § 108 og samelovens § 4. Samelovens paragraf fire sier at «fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte».

  Loga sámegillii

  Svein Atle Somby
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé
 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–27. Christin Kristoffersen blir ny styreleder. Det melder museet selv i en pressemelding.

  Statlig oppnevnte styremedlemmer:

  Styreleder Christin Kristoffersen (ny) Oslo, styremedlem Svein Bjørkås (ny) Vestvågøy, styremedlem Ole-Jonny Korsgaard, Harstad, 1. varamedlem André Wallan Larsen (ny) Bodø, 2. varamedlem Marija Griniuk (ny) Karasjok, 3. varamedlem Åsunn Lyngedal (ny) Narvik.

  Nordnorsk bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge:

  Styremedlem og varamedlem oppnevnes innen kort tid. (navn kommer).

  Oppnevnt av ansatte ved NNKM:

  Styremedlem Astrid Rotvold Nilsen, varamedlem Lise Dahl.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci
 • Kárášjohka gáibida bissehit bieggafápmoplánaid Sieiddeduoddaris

  Kárášjoga gielddastivra mearridii sierra áššin vuossárgga ávžžuhit Porsáŋggu gieldda bissehit plánabargguid hukset bieggaindustriija Sieiddeduoddarii.

  Sii cuiggodit, ahte Porsáŋggu gielda lea meaddán go gieđahalle ášši, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo).

  Duorastaga cuiggodii jo Gávcci bagadallanfitnodaga jođiheaddji, Per Olaf Persen, ahte Porsáŋggu gielddastivrra mearrádus soaitá leat lobiheapmi go eai leat ovddalgihtii gulahallan boazodoaluin.

  Maiddái Kárášjoga gielddastivra cuiggoda dán, ja čujuha riikkaidgaskasaš soahpamušaide ja Sámeláhkii.

  Les på norsk

  Svein Atle Somby
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK