Hopp til innhold

– NRL-styret må trekke seg

Tidligere leder i NRL, Odd Erling Smuk, mener dagens styre må trekke seg på grunn av uenighet med landbruksministerens mål om å få ned reintallet i Finnmark.

Bilde

Odd Erling Smuk mener leder Nils Henrik Sara og resten av styret i Norske reindriftssamers landsforbund bør fratre. Sara har ingen forståelse for kritikken.

Foto: Eilif Aslaksen/Liv Inger Somby (montasje)

– Alle vet jo at slik kan det ikke fortsette, at det ikke slaktes i Indre-Finnmark, sier Odd Erling Smuk, reindriftsutøver og tidligere leder av Norske reindriftssamers landsforbund (NRL).

Dømt til å tape

– Det fører til negative konsekvenser for alle. Når det ikke slaktes, uteblir også pengene i næringa. Folk blir enda mer avhengige av statskassen.

Norske reindriftssamers landsforbund er en bremsekloss i arbeidet med å få ned reintallet, har landbruksministeren gitt uttrykk for.

Det har Smuk forståelse for.

– Man er nødt til å løse problemene, og når NRLs nåværende styre ikke finner noen løsninger, da er det bare en ting å si; styret må forlate posisjonen sin, spesielt når det velger å gå i åpen konflikt med selveste landbruksministeren, noe det er dømt til å tape, sier Odd Erling Smuk.

Bare tidsspørsmål

– Det bare et tidsspørsmål hvor lang tid det går før staten bryter av hele samarbeidet med NRL, sier han.

Magne Andersen

Reindriftsutøver Magne Andersen støtter Smuk i kritikken.

Foto: Nils Henrik Måsø/NRK

– Hvilke feil er det NRL gjør etter din mening nå?

– Problemet er i større grad det de ikke gjør istedetfor hva de gjør, sier Smuk.

Reindriftutøver og distriktsleder Magne Andersen støtter Smuk. Han mener at lederen i NRL, Nils Henrik Sara, må foreslå å trekke seg.

– Det er jeg enig i. De har ikke gjort jobben sin når det gjelder å få ned reintallet, sier Andersen.

Støtter Brekk

Magne Andersen har sammen med en annen reindriftsutøver fra Rakkonjarga i Øst-Finnmark skrevet leserinnlegg i avisene om reindrifta.

I innlegget får landbruksminister Lars Peder Brekk full støtte i arbeidet med å få ned reintallet og tilpasset det beitegrunnlaget som finnes i dag.

Rein

– NRL synes å tilnærme seg problemstillingene på en lite konstruktiv måte, skriver landbruksministeren i et brev til NRL 31. januar.

Foto: ERIK VEIGÅRD/NTB Scanpix

– Det ser faktisk ut som Brekk tar dette på alvor, og vil jobbe med å få ned reintallet i de distriktene i Finnmark hvor det er for høyt. Vi har veldig god erfaring med det og har løftet vår produksjon år etter år, sier Andersen.

Ingen planer om å trekke seg

Nils Henrik Sara har overhodet ingen planer om å trekke seg.

– Jeg er forundret over disse reineierne som ikke tenker på at denne saken ikke bare handler om dyr, men også mennesker, sier Sara.

Han viser til at NRL har strevd med å få forståelse fra sentrale myndigheter, og at man har kommet nærmere hverandre i forbindelse med siste reindriftsavtale.

– Et bredt sammensatt utvalg skal se på utfordringene i de områdene hvor reintallet er for høyt. På bakgrunn av det vil det bli lagt slakteplaner for neste høst, sier NRL-lederen.

Korte nyheter

 • Elbiilavuodjit rehkenastet doallogoluid

  Olu eanet elbiilavuoddjit rehkenastet doallogoluid go ostet biilla, go dan maid sii geat eaiggáduššet bensiidna- dahje dieselbiilla barget, nu čájeha Norstat iskkadeapmi maid sii leat dahkan NAF ovddas. Iskkadeamis vástidit guhtta, logi elbiilavuoddjis ahte sii rehkenaste doallogoluid go maŋemus oste biilla, ja okta, golmma bensiidna- dahje dieselbiilavuoddjis vástidii dan seamma.

  Ladestasjon for elbiler
  Foto: EIRIK ASPAAS / EIRIK ASPAAS
 • Álttájogas godde eanemus luosaid

  Álttájohka ja Riehpovuonjohka, leaba guokte, logi jogas Norggas, gos godde eanemus luosaid jagi 2022, nu čájehit Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga johkabivddu logut. 255 tonna luosa godde diibmá norgga jogain. Dat lea 30 proseantta lassáneapmi, jagi 2021 ektui. 124 tonna luosa bivde ja luite fas johkii. Dát lohku maid lassánii 35 proseanttain.

  Både lokalbefolkning og sportsfiskere fra hele verden kappes om å komme til Altaelva for å fiske.
  Foto: Rolf Jakobsen / NRK