NRK Meny
Normal

Redd for at kulturarven havner på feil sted

2000 samiske gjenstander skal returneres fra oppbevaringer i Oslo. – Og våre kulturskatter bør være i pitesamisk område, sier pitesamisk senterleder.

Kommager fra Beiarn

UNIKT SKOTØY: Dette er en av de pitesamiske museumsgjenstandende, såkalte komager. Disse er fra Beiarn i Nordland, og er i dag i Norsk Folkemuseums eie.

Foto: Anne Lise Reinsfelt (Fra Digitalmuseum.no) / Norsk Folkemuseum

Stig Morten Kristensen. Daglig leder Duoddara Ráfe.

Stig Morten Kristensen kjemper for at det pitesamiske miljøet skal få tilgang til deler av de museale gjenstandene som nå returneres.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Et umiddelbart alternativ kan være å plassere gjenstandene våre i Nordlandsmuseet, eller en annen plass i det pitesamiske området.

Det sier daglig leder Stig Morten Kristensen i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe om tilbakeføringen av samisk museumsmateriale fra Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum.

Sterke følelser

Prosjektet, som har fått navnet «Bååstede», tar sikte på å tilbakeføre rundt 2000 gjenstander som befinner seg i Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo til seks samiske museer.

Det lulesamiske museet ved Árran i Tysfjord har museumsansvar for det pitesamiske området også, og Stig Morten Kristensen er redd for at gjenstander fra det pitesamiske området ikke blir tilbakeført til det området de egentlig hører hjemme.

– At Árran museum har museumsansvar for det pitesamiske området er et utgangspunkt vi må forholde oss til. Men vi i det pitesamiske området har sterke følelser for våre gjenstander, og utgangspunktet er at vi selvfølgelig ønsker at de skal plasseres i vårt område.

– Vår kulturarv og kulturskatt bør være i det pitesamiske området, og det alternativet som for oss peker seg ut er Nordlandsmuseet.

Les: 13-åring fant flere tusen år gamle hellemaleri - NRK Sápmi

Åpen for ideen

Morten Steffensen, som er direktør ved Nordlandsmuseet har ikke hørt denne problemstillingen før, men stiller seg åpen til tanken om at Nordlandsmuseet kan ta seg av de pitesamiske gjenstandene.

Morten Steffensen

Direktør Morten Steffensen ved Nordlandsmuseet.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– I den grad det kommer en henvendelse om dette skal vi være åpen, og lytte til hva de har å si til dette. Men først vil jeg vente på en formell henvendelse, og jeg tror det også er nødvendig å se dette i en relasjon til Árran.

Les også: Pris for samisk bygningsvern - NRK Sápmi

Målet er å synliggjøre

Den formelle delen i dette tilbakeføringsprosjektet er at Árran skal få gjenstandene fra både lule- og pitesamisk område.

Museumsleder Harrieth Aira ved museet på Árran stiller seg positiv til tanken om at pitesamiske gjenstander skal synliggjøres i det pitesamiske området.

Káren Elle Gaup, Leif Pareli, Harrieth Aira

Harrieth Aira, helt til høyre i bildet, er her sammen med prosjektleder Káren Elle Gaup og konservator ved Norsk Folkemuseum Leif Pareli. Alle jobber med Bååstede.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Målet vårt er at gjenstandene ikke bare skal komme nordover og nærmest gjemmes vekk i et eller annet magasin. Vi har et mål om å vise dem frem.

– Den pitesamiske samlingen utgjør vel 20 gjenstander, og vårt mål er å vise dem i et eller annet museum i det pitesamisk området da pitesamene selv ikke har noen samisk museum.

Samarbeid

Aira understreker at de har et godt samarbeid med Duoddara Ráfe om dette prosjektet.

– Vi vil høre med et museum i området om vi kan innlede et samarbeid slik at vi kan vise fram disse gjenstandene. Kanskje et av museene under Nordlandsmuseet kan være aktuell? Vi skal ha møter om dette, og tror nok det kommer til løsninger.

Les også: Vil at nytt språksenter skal inkludere pitesamisk - NRK Sápmi