– Ikke akseptabelt å sparke rådmannen på denne måten

Kommunestyrerepresentant Sissel Gaup (Karasjoklista) reagerer kraftig på avgjørelsen om å sparke rådmann Elfrid Boine. Opposisjonen i formannskapet undrer seg over lovligheten ved dette vedtaket.

Boine og Gaup

Rådmann i Karasjok kommune Elfrid Boine fikk i dag fyken fra jobben sin. Verken Sissel Gaup (t.h) eller resten av kommunestyret var ikke informert om det.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Tidligere i dag valgte formannskapet i Karasjok kommune å avskjedige rådmann Elfrid Boine. Riktig nok var det ikke et fullt formannskap som møtte opp i dag, på grunn av sykdom og reise meldte opposisjonen forfall til møtet.

John Nystad

Varaordfører i Karasjok kommune John Nystad

Foto: Oddbjørg Hætta Sara/NRK

Varaordfører John Nystad (Samefolkets parti) bekrefter at blant annet Utøya-pengerotet er en medvirkende årsak, men understreker at det ikke var det som utløste avskjedigelsen.

– Alt i alt har vi lagt alt av negative hendelser på vektskålen med tanke på hvordan vi har opplevd rådmannen. Den utløsende faktoren har vært lederflukten fra kommunen, sier Nystad.

Tidligere i ettermiddag sa Elfrid Boine dette til NRK:

– Formannskapet har uttrykt mistillit og har vedtatt å avskjedige meg. Jeg må respektere det politikerne sier, mer kan jeg ikke svare på.

Kárášjoga gielda - Karasjok kommune
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Kommunestyret ikke informert

Kommunestyrerepresentant Sissel Gaup reagerer kraftig på dagens formannskapsmøte. Hun er forbauset over at det ikke er gitt informasjon om noen prosess i forhold til rådmannen, og en eventuell avgang.

– Det er maktmisbruk å bruke paragraf 13 i kommuneloven som er hasteparagraf. Det er ikke snakk om noe hastverk i dette. Det er ingen tidsfrister som skal holdes, og ingen krise i kommunen.

Sissel Gaup

Kommunestyrerepresentant Sissel Gaup

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Hun sier at det er kommunerepresentantene som har ansatt henne, og det er styret som eventuelt også skal løse henne fra stillingen sin.

Får dette noen videre følger?

– Det er ikke godt å si. Politikerne sitter i sine posisjoner uansett, men det blir en skrape i lakken for politikere som gjør dette på en slik måte. Det kan også følge til at folk vegrer seg til å søke lederstillinger i Karasjok kommune.

– Det er snakk om å ta menneskelige hensyn i denne saken, det fortjener en rådmann også, sier Gaup.

– Kun kommunestyret som tilsetter og avsetter

Anne Toril Eriksen Balto som sitter i opposisjon i formannskapet måtte melde forfall på grunn av influensa skriver dette i SMS om dagens utfall.

– Dagens møte skulle være et dialogmøte, slik jeg anså det. Der formannskapet sammen med rådmannen gjennomgår forventninger, handlingsplanen til rådmannen, og se videre på resultat og måloppnåelse hennes.

Anne Toril Eriksen Balto

Anne Toril Eriksen Balto undrer seg over lovligheten av dagens utfall

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Hun opplyser om at det ikke var noe saksfremlegg, og at hun ikke hadde fått indikasjoner i forkant på at dette var et vedtaksmøte.

– Dette kom veldig overraskende på meg. Slik loven sier, så er det kun kommunestyret som tilsetter og avsetter en rådmann, så jeg undrer meg lovligheten på dette.

Hun skriver også at det ikke er drøftet og inngått noe skrift enighet om hva som skjer videre med Boine.

– Det hadde hun i det minste fortjent å vite, hva hun nå kan gjøre videre, avslutter Eriksen Balto.

NRK har prøvd å komme i kontakt med John Nystad for å få tilsvar, men vi har ikke lyktes!