NRK Meny
Normal

– Hobbydrivere ødelegger reindrifta

Reineier Ole Mathis Eira mener reineiere som har inntekt utenfor reindriften, bør tas vekk fra næringen.

Video Ole Mathis Eira

Ole Mathis Eira mener man bør se på dagens støtteordninger innen reindriften. (Foto: Lars Anders Sikku)

Foto: Nyhetsspiller

Offentlige tall fra 2009 viser at flesteparten med siidaandel i Norge, hadde en biinntekt i tillegg til reindriften.

Hele 90 prosent av kvinnene, og over 70 prosent av mennene hadde en biinntekt ved siden av reindriften.

Dette synes ikke reineier Ole Mathis J. Eira fra Kautokeino noe om.

– Ja, det er helt klart et problem. Om man tar seg annet arbeid, får man ikke så mye tid til å ta seg av flokken. Et annet problem som jeg mener er direkte knyttet til dette er det høye reintallet. Et altfor høyt reintall fører til mindre kalver og lavere slaktevekter, som igjen fører til at ingen vil kjøpe kjøttet. Reindriften er kommet inn på et feil spor, mener reineieren.

Gjennomsnittsinntekten utenfor reindriften pr siidaandelinnehaver, lå i 2009 på omtrent 180.000 kroner.

I tillegg til disse inntektene, kommer ektefellenes inntekt. Legger man sammen siidaandelsinnehaverens og ektefellens inntekt, utgjorde disse inntektene utenfor reindriften i 2009 en gjennomsnitt på 359.000 kroner.

Gammelt nytt

Inge Ryan

Leder for reindriftsstyret, Inge Ryan, mener det er for mange reineiere i Finnmark i dag.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Disse tallene overrasker ikke leder i reindriftsstyret Inge Ryan:

– Det er jo fordi man ikke har tilstrekkelig med lønn i fra reindriften alene, og da må man jo ut og søke annet arbeid for å klare å betale regninger og få det til å gå rundt.

– Det er ikke nok lønnsomhet i reindriften, og lønnsomhet i næringen handler jo hovedsakelig om det å ha nok beite. Derfor har vi måttet senke reintallet vesentlig, fordi vi har rett og slett for lite beite i forhold til dagens reintall.

– I Finnmark er det i dag flere reineiere enn det er plass til. Det kan ikke være ubegrenset med folk i næringa. Man er nødt til å regulere det slik man gjør innenfor landbruk og fiske, sier Inge Ryan til NRK.

– Kun heltidsutøver bør få støtte

Reineier Eira, mener de såkalte "hobbydriverne" er en trussel for hele reindriftsnæringen:

Video Ole Mathis Eira

Ole Mathis J. Eira mener hobbydriverne må ut av reindriften. (Foto: Lars Anders Sikku)

– Det er rett og slett for mange som har annen inntekt ved siden av reindriften, og det er noe som må ses på gjennom lovverket. Det burde være slik at kun de som lever av reindriften alene, bør få støtte fra staten gjennom drftstilskudd. Hvorfor skal de som henter en stor del av inntekten fra andre næringer, få støtte til å drive reindrift, spør Eira. De er et dårlig ansikt utad for reindriftsnæringen, mener Eira.

– Må ikke generalisere

Leder for Polmak flyttsamelag, Ellinor Guttorm Utsi, deler ikke Eiras syn:

– Vi må gå meget forsiktig frem i denne saken, slik at det ikke blir en generalisering. Man kan for eksempel være den beste reindriftsutøver, samtidig som man tjener gode penger utenfor, foreksempel gjennom aksjesalg. Dermed ser jeg ikke på dét som et problem, så fremt det ikke går ut over den daglige driften.


– Samtidig har jeg litt vanskeligheter med å forstå hvorfor akkurat reindriftsutøvere ikke burde få hente inn biinntekter, det er jo ingen lov som forbyr det i andre næringer.

Ellinor Guttorm Utsi

Ellinor Guttorm Utsi mener man ikke må feiltolke tallene.

Foto: NSR

Misvisende tall

Utsi mener det kan være lett å feiltolke tallene:

– Det kan hende at en stor andel av de 90 prosent kvinnene, henter sin inntekt gjennom duodji. Skal de da tvinges til å avvikle? Vi vet jo ikke hva som er bak tallene fra reindriftsforvaltnigen, og jeg synes en nærmere analyse hadde vært på sin plass.

– En god del av inntektene fra duodji, bidrar jo til livsopphold for nettopp reindriftsutøvere. Og duodji er jo noe som er et produkt av selve næringen, er vi da på vei dit, at dette skal bli et problem? Avlsutter Ellinor Guttorm Utsi.

Guldal Sáhkaváibmosis ášši maid Marja-Elina Ballovara Varsi doaimmahii 19.01.12 sáddagii.