NRK Meny
Normal

– Helsevesenet er gudsfornektende

– Det offentlige helsevesenet i Norden er i ferd med å bli gudsfornektende, mener seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin, Ole Mathis Hetta.

Pasient og sykepleier (Illustrasjonsfoto)
Foto: Åse Karin Hansen / NRK

GULDAL: – DEARVVAŠVUOÐA ÁSAHUSAT LEAT IPMILIBEAHTTALEADDJIT

Han vil ha helsepersonell som kan inkludere åndelige behov i sin helsegjerning.

– Dagens helsepersonell har for mye materialistiske oppfatninger, og bryr seg lite om andre ting enn det de kan se og kjenne med sine hender, sier Hetta.

– Tør ikke

Når helsevesenet er basert på et system med materialistiske trekk, så mener Hetta at det blir vanskelig for helsearbeidere å være åpne for at åndelige velvære er viktig for menneskers helse.

– De verken tør eller synes det er mulig å bidra med åndelige rådgivning ovenfor pasienter som har det vanskelig. Særlig religiøse sider ved døden kan oppleves som problematisk for helsearbeidere, mener Hetta.

– Hva er god helse?

Han var en av foredragsholderne på seminaret under samiske kirkedager i Enare i Nord-Finland i helga. Tittelen på hans foredrag var "Helse eller frelse - hva er viktigst for mennesker i vår tid?".

Her tok han for seg ulike definisjoner på hva god helse er. Han mener at helse i bunn og grunn dreier seg om å ha evne til å mestre livets utfordringer. Han er kritisk til at Verdens Helseorganisasjons helsedefinisjon ikke nevner menneskets åndelige hehov. Her heter det: "Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig psykisk og sosialt velvære".

Helbredelsens nådegave

Ole Mathis Hetta mener at helbredelse dreier seg om hele mennesket med kropp, sinn, sjel og ånd og sosiale relasjoner.

– Helbredelsesprosesser skjer daglig i Sameland. De fleste samer kjenner personer som har fått helbredelsens gave. Den åndelige, religiøse, tromessige siden - og forsoningsprosessen - er kanskje den aller viktigste siden ved all helbredelse. Dette må vårt helsevesen anerkjenne, sa Hetta på seminaret i Enare.

Egen prestetjeneste

Kommunikasjonsrådgiver Marit Einejord forteller at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har egen prestetjeneste som tilbyr åndelig veiledning både for pasienter, pårørende og ansatte.

– Prestetjenesten er organisert som en del av HR-senteret (personalavdelingen) ved sykehuset og deltar i utvikling av tilbudet til de ansatte. I tillegg tilbyr Prestejenesten internundervisning for ansatte om ulike religioner og deres tradisjoner, forteller Einejord.

Utover dette har vi ikke lykkes å få kommentarer fra helsevesenet til utspillet fra seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin, Ole Mathis Hetta.