NRK Meny
Normal

– Flere må lære seg sørsamisk

Daglig leder i Gielem nastedh, Laila Wilks, synes altfor få kommuneansatte i Snåsa behersker sørsamisk. Hun ber politikerne om å prioritere dette.

Laila Wilks ja Hanne Lena Wilks

Laila Wilks (i midten) vil ha flere samiskspråklige kommuneansatte i Snåsa.

Foto: Gard Brox Jensen / NRK

– Vi opplever at det er vanskelig å få tak i lærere til forskjellige prosjekter. Vi har dermed hast med å få utdannet nok folk, spesielt i sørsamisk.

Wilks i Gielem nastedh opplever at når det søkes etter folk til åpne stillinger i kommunen, så nevnes det ikke noe om at det er ønskelig at søkere skal kunne samisk. Hun håper at kommunen i fremtiden ser at det vil være riktig å gjøre det.

– Vil man ha samiske søkere, så må man også vise at man ønsker seg det. Vi har etterlyst samiske ansatte spesielt til helsesektoren. Det er viktig for de eldre at de som pleier dem kan deres språk.

Gielem nasteh er et prosjekt som jobber for tospråklighet i Snåsa, og har per i dag fått bevilget midler til 2,5 ansatte.

– Viktig å lære samisk

I inneværende valgperiode har Senterpartiet vært det største partiet i kommunen, med ni representanter i kommunestyret. Senterpartiets Vigdis Hjulstad Belbo har vært ordfører siden 2003. Belbo mener at Snåsa er en kommune med positiv utvikling i mange områder og at optimisme preger bygda. Hun er sikker på at det fortsatt vil satses på saker som er viktige for samer.

Vigdis Hjulstad Belbo

Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo har mange prosjekter som er viktig for alle i den to språklige kommunen.

Foto: Knut Reitan

– I løpet av et år settes kanskje spadene i jorda når det gjelder den nye Saemien Sijte , men det skal også satses på andre ting. Helsesenteret skal ombygges, og det er også snakk om å bygge en ny skole. Det er lite boliger i kommunen, så boligbygging må prioriteres for at kommunen skal kunne utvikle seg og vokse i folketall.

Hvor viktig er det for dere at lærere som ikke jobber på sameskolen får opplæring i samisk?

– Det som er svært viktig for oss er at flest mulig lærer seg samisk og at mange satser på sørsamisk- og pedagogisk utdannelse samtidig. Slik kan vi øke lærerressurser i skolen.

I dag har Snåsa kommune ordninger der ansatte i kommunen får både permisjon med lønn til å lære seg samisk, og stipend etter gjennomført eksamen.

Satses på samisk

Venstre har to representanter i kommunestyret, og ordførerkandidat Ragnheid Elisabet Ona-Hauffen, påpeker at det skal satses på samiske interesser også i neste periode.

Til spørmålet om hvor viktig det er at lærere og andre kommuneansatte får permisjon med lønn for å studere samisk, svarer hun dette.

– Vi må sørge for at også den samiske befolkningen får tilrettelagt tjenestetilbudet på sine vilkår.

Tospråklighet i kommunen

Denne saken er også viktig kommunen og for arbeiderpartiet, forteller Tone Våg som stiller som ordførerkandidat for Ap som er det nest største partiet i Snåsa. Partiet har i denne perioden hatt varaordfører-vervet i kommunen.

Aksjonsleiar for rovdyrdemonstrasjonen, Tone Våg

Sist vinter ledet Tone Våg aksjonen mot regjeringas rovdyrpolitikk. Nå er det lokalvalget som er på programmet.

– Det er viktig at vi har lærere, sykepleiere og andre i tjeneteapparatet med samisk bakgrunn, og som kan gi service på samisk språk.

Hun mener også at det er viktig at hele kommunen, og ikke bare samer, er med i prosessen med å utvikle Snåsa som en tospråklig kommune.

– Skal samfunnet være skikkelig inkluderende og alle skal ha de samme mulighetene, så er det viktig at alle føler seg hjemme i kommunen. Da må alle ta et tak uansett hvilke saker det er snakk om.