Hopp til innhold

Presidentkandidatene kjemper for innlandsfisket

Valgkampen er i gang, men én ting er presidentkandidatene til Sametinget klinkende enige om: 5 km-regelen for innlandsfiske skal tilbake.

Presidentkandidatene

Presidentkandidatene til Sametingsvalget er enige om gjeninnføringen av 5 km-sonen som tidligere begrenset fisket for utenlandske fiskere i Finnmark.

Foto: NRK

– Vi har vært veldig klare på det, den skal tilbake.

Svarer NSR sin presidentkandidat Aili Keskitalo på spørsmålet om de vil jobbe for at fem km-sonen skal gjeninnføres. Regelen som forbød fiskere fra andre land enn Norge å fiske etter innlandsfisk mer enn fem kilometer fra hovedvei.

Hun sier at de har jobbet med det helt siden Finnmarkseiendommen (FeFo) ble opprettet, og var et av de første forslagene til FeFo sin første strategiplan.

Ingen meningskifte i saken

– Vi står på det samme standpunktet som vi gjorde da Finnmarkseiendommen ble opprettet, den regelen burde aldri vært oppløst, fem kilometersgrensen må bestå.

Er svaret fra Arbeiderpartiets presidentkandidat Vibeke Larsen. Nå bekrefter hun at de selvfølgelig ønsker den gjeninnført, ingen meningsskifte i den saken.

Mener FeFo feilvurderte loven

«Ja, Árja støtter dette på Sametinget, men viktig å huske på at en 5-km grense slik den fungerer i Tana ikke passer alle steder i Finnmark. FeFo må kunne vurdere hvilke innskrenkninger som fungerer best i ulike deler av fylket.»

Så svarte Árjas kandidat til presidentstolen, Laila Susanne Vars. Hun mener at det første styret i FeFo gjorde en feil vurdering av loven, og denne feiltolkningen har senere styrer bare forholdt seg passive til.

 • Delta i debatten i kommentarfeltet under!

FeFo: – Finnes ikke lovgrunnlag

FeFo har flere ganger sagt at de ikke kan gjeninnføre den mye debatterte regelen. De henviser til at EØS regler forhindrer dem i å gjøre det.

Prosjektleder Jan Olli

Direktør i FeFo Jan Olli sier 5-km regelen ikke er mulig å innføre. (Arkivbilde.)

Foto: Piera Balto / NRK

Sist gang var i forrige uke, da FeFo-direktør Jan Olli sa at regelen ikke kan gjeninnføres, først må en lovendring til.

– Grunnen til at vi ikke kan gjeninnføre fem kilometersregelen, er at hverken Finnmarksloven eller andre lover gir adgang til dette, sier Jan Olli.

Ønsker Sametinget lykkes

NSR’s Keskitalo forteller at saken om fem kilometersregelen ble tatt opp som sak av hennes parti ved forrige plenumsmøte, og da virket det som at det var bred enighet i hele Sametinget om å få gjeninnført den.

Aili Keskitalo

NSR-presidentkandidat Aili Keskitalo ber FeFo søke eksterne jurister. (Arkivbilde.)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Mitt ønske er at Sametinget lykkes med dette denne gangen.

Hun ser heller ikke hvorfor dette ikke kan gjøres, på tross av FeFos påstander, for andre jurister har ytret at det allerede finnes hjemmel i loven for å gjøre dette. Keskitalo anbefaler FeFo å også benytte seg av eksterne jurister for å finne grunnlag til å gjeninnføre regelen.

– Et paradoks

Også Ap’s Larsen stiller seg uforstående til FeFos argumenter.
– Det er et paradoks at Finnmarkseiendommen er blitt innført til Finnmark fordi at lokalfolket skal ha bedre styring med forvaltningen av land- og vannressursene, og så skal man ikke kunne sette begrensninger for hvem som skal benytte seg ut av de ressursene, påpeker Larsen.

Vibeke Larsen og Laila Susanne Vars

Ap-presidentkandidat Vibeke Larsen synes det er et paradoks at Finnmarks befolkning ikke kan sette begrensninger på fisket i egne områder. (Arkivbilde.)

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK


Hun tar eksempel i områder i Trøndelag der fjellova gjelder, og lokalbefolkningen kan favoriseres fremfor folk utenifra.

«Hvorfor begrense sin egen rådighet?»

Árjas Vars skjønner heller ikke hvorfor FeFo ikke favoriserer lokalbefolkningen. Hun går så langt at hun mener FeFo begrenser sin egen rådighet:

«Jeg aner ikke hvorfor FeFo vil begrense sin egen rådighet. FeFo skal følge Finnmarkslovens formål, og da kommer sikring av lokalbefolkningens rettigheter i første rekke.»

Laila Susanne Vars

Árja-presidentkandidat stiller spørsmål om hvorfor FeFo begrenser sin egen rådighet. (Arkivbilde.)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK


Hun anbefaler FeFo å få en grundig folkerettslig vurdering av spørsmålet om hva FeFo kan og ikke kan gjøre for å bevare ferskvannsfiskeressursene.

Fylkeskommunen enig med Sametinget

Sametinget og Fylkeskommunen velger 3 representanter hver til styret i Finnmarkseiendommen, som dermed består av seks medlemmer. Begge instansene ønsker å få gjeninnført fem kilometersregelen.

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) begrunnet det slik til Finnmarken i mai:

– Spesielt med tanke på at finske fiskere nylig ble stoppet med levende agn i Gallok. Slikt kan føre til spredning av både sykdom og andre arter, og er selvsagt strengt ulovlig. I praksis er det ingen kontroll, sa Sjåstad til avisa.

Det har ikke lyktes NRK å få ytterligere kommentar fra Sjåstad.

Røya kan bli borte

Etter at Finnmarksloven trådte i kraft har utenlandske fiskere like stor rett til å fiske med stang og håndsnøre etter røya i Finnmark. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Korte nyheter

 • Romssa Sámi Vissui virgáduvvon beaivválaš jođiheaddji

  Les på norsk.

  Jill Abelsen Olsen šaddá vuosttaš beaivválaš jođiheaddji Romssa Sámi Viesus. Dat boahtá ovdán preassadieđáhusas.

  Son bargagoahtá čakčat ja galgá joatkit ohcamin heivvolaš lanjaid Sámi Vissui.

  Abelsen Olsen lea ovdal bargan seniorráđđeaddin Našunala sámi gealboguovddážis (NASÁG).

  Jill Abelsen Olsen
  Foto: Privat
 • Ii muital reivve birra mas cuiggodit Bargiidbellodaga kultuvrra

  Les på norsk.

  Vuossárgga bođii ovdan VG:s ahte Bargiidbellodaga sámediggejoavku lea sádden reivve Bargiibellodaga njunušolbmuide mas cuiggodit kultuvrra bellodagas.

  Bargiibellodaga sámediggejoavku parlamentáralaš jođiheaddji Ronny Wilhelmsen ii muital eambo reivve sisdoalus.

  – In hálit kommenteret áššiid maid leat čállán reivves, daningo dat lea oassin Bargiibellodaga siskkáldas proseassas, ja buohkat fertejit dovdat oadjebasvuođa bellodagas muitalit iežaset oaiviliid. Dássážii lea reivve sisdoallu min siskkáldas dokumeanta Bargiidbellodagas, dadjá Wilhelmsen.

  Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Vil ikke kommentere kritikken til Arbeiderpartiets ledelse

  Loga sámegillii.

  Tidligere denne uka kom det frem i VG at Arbeiderpartiets sametingsgruppe har sendt et brev til Arbeiderpartiets ledelse der de kritiserer partikulturen.

  Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Ronny Wilhelmsen ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet.

  – Nå vil ikke jeg kommentere ting som vi har skrevet i brevet for det er en del av en intern prosess i Arbeiderpartiet, og alle må kunne føle seg trygg i partiet til å ytre det de ønsker. Enn så lenge er innholdet vårt interne dokument for Arbeiderpartiet, sier Wilhelmsen.

  Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK