– Finnmarksrøya for hele Europa

Politikere fortviler over utviklingen på innlandsfiske, og ber FeFo vurdere forvaltningen på nytt i Finnmark.

Røye

Røya i Finnmark er blitt så populær blant turister, at lokalpolitikerne ber nå om bedre forvaltning.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Den økte trafikken med snøskutere og firehjulinger, spesielt fra Finland, i Finnmark, er et tegn på at utenlandske fiskere er i ferd med å overta viddas fiskevann, etter at 5km grensen ble opphevet.

– Dette er totalt uakseptabelt og må stoppes snarest, mener ordføreren i Tana, Frank Ingilæ.

Siden 2005 har utlendinger hatt lov til å fiske i fiskevann som ligger lenger unna enn fem kilometer fra riksgrensen. Det kunne de ikke gjøre tidligere. Det var ulovlig for turister å fiske 5km fra offentlig veg.

– Ny vurdering

Styreleder i Finnmarkseiendommen Harald Larssen vil ta opp saken, men en ny vurdering blir ikke aktuelt før høsten.

– Det er klart at når mange er opptatt av saken, så er det aktuelt for Finnmarkseiendommen å gjøre en ny vurdering, sier Larssen.

Frem til høsten ønsker FeFo å få kartlagt konsekvensene av utenlandsk fiskeuttak i Finnmark.

– Finnmarksrøya for hele Europa

Ordføreren forstår at røya lokker utlendinger til fiskevannene i Finnmark, men frykter at forvaltningen er ute av kontroll.

Frank Ingilæ i fylkestingssalen

Frank Ingilæ

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi frykter for at turister rett og slett er i ferd med å overta fiskevannene på vidda, både på sommers- og vintertid, sier Ingilæ.

Selv om han beskriver røyen som fritt vilt for hele Europa, og selv om Ingilæ ønsker den gamle 5km grensen tilbakeført, så vil han ikke nødvendigvis kopiere den gamle forvaltningsmodellen.

Han mener turisme kan være en løsning, som ville ha ført til lokal verdiskapning, dermed foreslår han all innlandsfiske skal organiseres gjennom lokale turistguider.

Slik ville finlendere og andre turister fortsatt hatt muligheten å dra på fisketurer lenger enn 5km fra hovedveien, men ikke slik som i dag.

Får støtte av ordførerkollega

Ordføreren i Karasjok Anne Torill Eriksen Balto støtter kollegaens krav.

Anne Toril Eriksen Balto

Anne Toril Eriksen Balto

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Finnmarksinnbyggere må ha fordelene når det gjelder innlandsfiske, sier Eriksen Balto.

  • Burde ikke innlandsfiske være åpen for alle?

– Ja, innlandsfiske skal være åpen for alle, men ikke slik som nå. Den må tilpasses slik at lokale myndigheter har mulighet for å kontrollere det. Derfor er jeg enig i turistguide forslaget, sier hun.