Hopp til innhold

– Finnmarksrøya for hele Europa

Politikere fortviler over utviklingen på innlandsfiske, og ber FeFo vurdere forvaltningen på nytt i Finnmark.

Røye

Røya i Finnmark er blitt så populær blant turister, at lokalpolitikerne ber nå om bedre forvaltning.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Den økte trafikken med snøskutere og firehjulinger, spesielt fra Finland, i Finnmark, er et tegn på at utenlandske fiskere er i ferd med å overta viddas fiskevann, etter at 5km grensen ble opphevet.

– Dette er totalt uakseptabelt og må stoppes snarest, mener ordføreren i Tana, Frank Ingilæ.

Siden 2005 har utlendinger hatt lov til å fiske i fiskevann som ligger lenger unna enn fem kilometer fra riksgrensen. Det kunne de ikke gjøre tidligere. Det var ulovlig for turister å fiske 5km fra offentlig veg.

– Ny vurdering

Styreleder i Finnmarkseiendommen Harald Larssen vil ta opp saken, men en ny vurdering blir ikke aktuelt før høsten.

– Det er klart at når mange er opptatt av saken, så er det aktuelt for Finnmarkseiendommen å gjøre en ny vurdering, sier Larssen.

Frem til høsten ønsker FeFo å få kartlagt konsekvensene av utenlandsk fiskeuttak i Finnmark.

– Finnmarksrøya for hele Europa

Ordføreren forstår at røya lokker utlendinger til fiskevannene i Finnmark, men frykter at forvaltningen er ute av kontroll.

Frank Ingilæ i fylkestingssalen

Frank Ingilæ

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi frykter for at turister rett og slett er i ferd med å overta fiskevannene på vidda, både på sommers- og vintertid, sier Ingilæ.

Selv om han beskriver røyen som fritt vilt for hele Europa, og selv om Ingilæ ønsker den gamle 5km grensen tilbakeført, så vil han ikke nødvendigvis kopiere den gamle forvaltningsmodellen.

Han mener turisme kan være en løsning, som ville ha ført til lokal verdiskapning, dermed foreslår han all innlandsfiske skal organiseres gjennom lokale turistguider.

Slik ville finlendere og andre turister fortsatt hatt muligheten å dra på fisketurer lenger enn 5km fra hovedveien, men ikke slik som i dag.

Får støtte av ordførerkollega

Ordføreren i Karasjok Anne Torill Eriksen Balto støtter kollegaens krav.

Anne Toril Eriksen Balto

Anne Toril Eriksen Balto

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Finnmarksinnbyggere må ha fordelene når det gjelder innlandsfiske, sier Eriksen Balto.

 • Burde ikke innlandsfiske være åpen for alle?

– Ja, innlandsfiske skal være åpen for alle, men ikke slik som nå. Den må tilpasses slik at lokale myndigheter har mulighet for å kontrollere det. Derfor er jeg enig i turistguide forslaget, sier hun.

Korte nyheter

 • Ohcet lobi báhčit albasa Ivggus

  Guovddášbelodaga sámediggejoavku gohčču Dálkkádat- ja birasdepartemeantta bargat váttivuođaiguin maid albbas dagaha Ittunjárggas.
  Dan čállá Fremtiden i Nord.

  Maŋimuš áiggiid lea albbas dahje albasat speadjan bohccuid ja sávzzaid Ittonjárggas. Maŋŋebárgga bođii diehtu Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjis ahte Ivgu sávzaguohtunguovlu ii oaččo báhčinlobi.

  – Sihke boazodoallu ja boanddat ribahit misiid, áldduid, lábbáid ja sávzzaid boraspiriide ja gillájit nie stuorrát. Go ealáhusat ohcet heahkkalobi jávkadit speaddji boraspiriid, de ádjána menddo guhká ovdal go vástiduvvo sidjiide. Ja go ožžot vástádusa, de eai doala vástádusat deaivása, dadjá Kirsten Inger Anti ávisii.

  Les på norsk

  En ung gaupe er avlivet etter at den ble funnet påkjørt og skadet i Tvedalen i Larvik kommune.
  Foto: Helena Rønning / NRK
 • Massán misiid - besset báhččit ovtta goaskima

  Stállonjárgga orohat Siellahis Romssas lea ožžon lobi báhčit ovtta goaskima. Siiddas lohket sáhttit duođaštit ahte goaskin lea váldán unnimusat 40 miesi.

  Badjealmmái John Mathis Oskal lohká goaskima leat stuorra giksin sidjiide juohke jagi, muhto dán jagi erenoamážit.

  – Dát lea váivi, dát dagaha ollu lassibarggu ja miesit piidnašuvvet.

  Son jáhká maid váttisin nagadit báhčit goaskima ná maŋŋit giđđat.

  Kongeørn
  Foto: Kjartan Trana/NRK
 • Váhnemat: Unnit oahpahit šearpmaid bokte

  Masá bealli, 49 proseantta, váhnemiin geain leat mánát vuođđoskuvllas dáhtošit unnidit oahpahusa šearpmaid bokte. Dán čájeha Opinion ođđa iskkadeapmi.

  Dušše 4 proseantta dáhtošii eambbo oahpahusa šearpmaid bokte.

  Oslo váhnemat leat eanemusat vuostá atnit šearpmaid oahpahusas. Lohku lea 64 proseantta. Davvi-Norggas leat unnimusat vuostá, 38 proseantta.

  Olles 71 proseantta váhnemiin vuorjašuvvet das man ollu áiggi mánát ahte šearpmaid ovddas.

  Ráđđehus lea ge bidjan lávdegotti guorahallat mo váikkuha go mánát atnet ollu áiggi šearpmaid ovddas.

  Undervisning
  Foto: Lise Åserud / SCANPIX