– Finnmarksrøya for hele Europa

Politikere fortviler over utviklingen på innlandsfiske, og ber FeFo vurdere forvaltningen på nytt i Finnmark.

Røye

Røya i Finnmark er blitt så populær blant turister, at lokalpolitikerne ber nå om bedre forvaltning.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Den økte trafikken med snøskutere og firehjulinger, spesielt fra Finland, i Finnmark, er et tegn på at utenlandske fiskere er i ferd med å overta viddas fiskevann, etter at 5km grensen ble opphevet.

– Dette er totalt uakseptabelt og må stoppes snarest, mener ordføreren i Tana, Frank Ingilæ.

Siden 2005 har utlendinger hatt lov til å fiske i fiskevann som ligger lenger unna enn fem kilometer fra riksgrensen. Det kunne de ikke gjøre tidligere. Det var ulovlig for turister å fiske 5km fra offentlig veg.

– Ny vurdering

Styreleder i Finnmarkseiendommen Harald Larssen vil ta opp saken, men en ny vurdering blir ikke aktuelt før høsten.

– Det er klart at når mange er opptatt av saken, så er det aktuelt for Finnmarkseiendommen å gjøre en ny vurdering, sier Larssen.

Frem til høsten ønsker FeFo å få kartlagt konsekvensene av utenlandsk fiskeuttak i Finnmark.

– Finnmarksrøya for hele Europa

Ordføreren forstår at røya lokker utlendinger til fiskevannene i Finnmark, men frykter at forvaltningen er ute av kontroll.

Frank Ingilæ i fylkestingssalen

Frank Ingilæ

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi frykter for at turister rett og slett er i ferd med å overta fiskevannene på vidda, både på sommers- og vintertid, sier Ingilæ.

Selv om han beskriver røyen som fritt vilt for hele Europa, og selv om Ingilæ ønsker den gamle 5km grensen tilbakeført, så vil han ikke nødvendigvis kopiere den gamle forvaltningsmodellen.

Han mener turisme kan være en løsning, som ville ha ført til lokal verdiskapning, dermed foreslår han all innlandsfiske skal organiseres gjennom lokale turistguider.

Slik ville finlendere og andre turister fortsatt hatt muligheten å dra på fisketurer lenger enn 5km fra hovedveien, men ikke slik som i dag.

Får støtte av ordførerkollega

Ordføreren i Karasjok Anne Torill Eriksen Balto støtter kollegaens krav.

Anne Toril Eriksen Balto

Anne Toril Eriksen Balto

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Finnmarksinnbyggere må ha fordelene når det gjelder innlandsfiske, sier Eriksen Balto.

 • Burde ikke innlandsfiske være åpen for alle?

– Ja, innlandsfiske skal være åpen for alle, men ikke slik som nå. Den må tilpasses slik at lokale myndigheter har mulighet for å kontrollere det. Derfor er jeg enig i turistguide forslaget, sier hun.

Korte nyheter

 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi