NRK Meny
Normal

– Endelig er regelverket justert

Fagansatte ved Samisk høgskole er lettet over at forvaltningen av Israel Ruong stipendet er revidert.

Samisk høgskole Kautokeino

Samisk høgskole i Kautokeino har ansvaret for å forvalte Israel Ruong stipendet og fondet Seminarii Laponicii.

Foto: Ewa-Mari Hedman

Forsker Asta Mitkijá Balto på Samisk høgskole

Forsker Asta Mitkijá Balto på Samisk høgskole gleder seg over at regelverket

Foto: Liv Inger Somby

– Som fagansatte ved Samiske høgskole er vi opptatt av at stipendtildelinger skjer på en ryddig og demokratisk måte, sier Asta Balto, som er dosent i pedagogikk ved Samisk høgskole.

På styremøtet i Oulu i Finland sist uke vedtok styret for Samisk høgskole en revidering av regelverket for Israel Ruong stipendet og fondet Seminarii Laponicii.

Kunnskapsdepertementet har tidligere kritisert høgskolens forvaltning av fondene, da retningslinjene for fondene ikke var justert i forhold til gjeldende regelverk .

Den omstridte stipendtildelingen i fjor førte til en debatt om måten høgskolen forvaltet disse fondene på.

Flere reagerte blant annet på at stipendtildelingen i fjor ble gjennomført med kun to styremedlemmer tilstede , og at skolens rektor fikk påvirke vedtaket både i stipendstyret og senere som styreleder for Samisk høgskole.

– Tillit er viktig

Det «gamle» regelverket, som gjaldt fram til forrige uke, ble i sin tid fastsatt av Nordisk Samisk Institutt.

Høgskolens direktør Maren Palismaa viser til at retningslinjene som tidligere gjaldt for Israel Ruong stipendet forutsatte at skolens rektor også satt i stipendstyret.

Balto, som var en av over 20 fagansatte som i juni i fjor ba høgskolens styre om å omgjøre stipendtildelingsvedtaket, mener revideringen av stipendregelverket er viktig for å gjenopprette allmennhetens tillit til høgskolen i denne saken.

– Stipendtildelinger handler om gaver, penger og goder, og det er svært viktig at alle formaliteter rundt slike tildelinger er i orden, sier Balto.