Normal

Israel Ruong stipendiefondet bryter loven

Samisk høgskoles Israel Ruong stipendiefond har aldri blitt registrert, ifølge seniorrådgiver i Stiftelsestilsynet, Rune Timberland.

Rune Timberlid

Ifølge seniorrådgiver i Stiftelsestilsynet er Israel Ruong stipendiefondet aldri blitt registrert. (Bildet er fra en annen anleding.)

– Nei, den er ikke registrert i stiftelsesregisteret. Alle stiftelser skal ifølge stiftelsesloven være registrert i dette sentrale registeret, forteller Timberland.

Samisk høgskole etablerte Israel Ruong stipendiefondet i 2007. Stipendet, som er på 20.000 kr, deles ut hvert annet år for å oppmuntre en ung samisk forsker.

Kan ikke ettergå stiftelsens arbeid

Seniorrådgiveren i tilsynet, som skal ettergå arbeidet til stiftelser i Norge, sier at dem ikke kan gjennomføre jobben de er satt til å gjøre siden stiftelsen ikke er registrert. Dette betyr at de ikke kan undersøke om pengene i fondet benyttes til det rette formål, eller om stiftelsesstyret gjør jobben sin.

– Konsekvensen er at vi som tilsyn ikke kan vite om denne stiftelsen driver i tråd med vedtektene sine, og det er veldig viktig at stiftelsen skal gjøre, forklarer Timberland.

I forrige måned ga stiftelsen stipendet for 2012 til Erika Sarivaara, dette har vakt sterke følelser i Sápmi, og noen har bedt om at stipendet trekkes tilbake. Debatten om hvem som egentlig er same har blusset opp for alvor etter høgskolens beslutning.

Det at fondet ikke er formelt registrert vil ikke ha noe å si for fondets beslutning, disse bestemmelsene kan ikke omgjøres på det grunnlaget, bekrefter Timberland.

Ukjent for rektoren

Under stiftelsen av Israel Ruong fondet bestemte høgskolen seg for å registrere det, men hvorfor det ikke er gjort har ikke styreleder og Samisk høgskolerektor, Jelena Porsanger, noe svar på.

– Det er en floke for administrasjonen, og vi skal gå grundig gjennom saken, deretter kan jeg kommentere saken, sier Porsanger.

Jelena Porsanger

Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, sier at hun ikke visste at fondet ikke var registrert. (Bildet er tatt ved en annen anledning.)

Foto: Sámi allaskuvla

Visste du at fondet ikke var registrert?

– Det kan jeg ikke si at jeg visste.

Riksrevisjonen har kommet med anmerkning til Samisk høgskole, da det ikke er klart hvordan fondene til høgskolen forvaltes. Det mangler oversikt over hvordan pengene til fondene forvaltes, og hvor mange fond høgskolen har.