Hopp til innhold

– En fæl hestehandel

Det sier varaordføreren i Tysfjord etter kommunestyrets vedtak om å fullfinansiere to idrettsanlegg i Tysfjord med 15 millioner.

Jan Ivar Jakobsen i diskusjon med de andre representantene i kommunestyret i Tysfjord
Foto: Sander Andersen / NRK

Kommunestyret i Tysfjord har tidligere vedtatt å toppe finansieringen av flerbrukshall i kommunesenteret Kjøpsvik og kaldhall på Drag med henholdsvis 2,75 millioner og 2,5 millioner kroner.

Les: Har ikke brutt habilitetsreglene

Torsdagens kommunestyremøte vedtok imidlertid enstemmig å fullfinansiere flerbrukshallen i Kjøpsvik med å øke bevilgningen til 7,53 millioner kroner, samt at kaldhallen på Drag fikk en stemmes overvekt og fikk økt bevilgningen til 7,47 millioner. Og det er dette kaldhallvedtaket som har skapt reaksjoner.

I tillegg ble det bevilget 540.000 kroner til nærmiljøanlegg i Bjørkvik.

– Økonomisk uansvarlig

Vedtaket har skapt reaksjoner og debatt i lokalsamfunnet, og varaorfører Jan Ivar Jakobsen i Tysfjord mener vedtaket er økonomisk uansvarlig, og at det kom ved et kupp og en hestehandel uten sidestykke.

Jakobsen understreker at han ikke er mot bygging av kaldhall, men at andre prosjekter med dette vedtaket blir nedprioritert.

– Det er en fæl hestehandel. Drag har nylig fått kunstgressbane som for det meste er eksternt finansiert, mens den andre kuntgressbanen, en kaldhall, blir fullfinansiert av kommunen. Det blir jo helt feil. Mange er opptatt av blant annet helse og trafikksikkerhet, og dette vedtaket vanskeliggjør selvsagt andre prosjekter.

Eier av kaldhallprosjektet er i tillegg utfordret utallige ganger om å informere Drags befolkning om prosjektet, men i følge varaordføreren har ikke det skjedd.

ROBEK-frykt

Varaordføreren frykter nå at om noen år er Tysfjord igjen på den fryktede ROBEK-lista, og da kan ikke kommunen gjøre låneopptak uten Fylkesmannens godkjenning.

– Jeg håper det går bra, men det er ikke måten å gå fram på. Dette er også urettferdig overfor andre prosjekter som har spinket og spart, og søkt om sponsorer. De som ønsker andre alternativer enn kaldhall, som for eksempel utbygging av gymsal på Drag, kan se langt etter noe sånt.

Handlet redelig

Drag Aktivitetspark (DA) eier prosjektet "Kaldhall på Drag", og har jobbet med dette prosjektet i noen år allerede. DA lanserte ideen til kaldhall, som en "konkurrent" til det nye kunstgressanlegget som nå er etablert på Drag.

"Konkurransen" mellom de to lokalitetene kostet nok både energi og prestisje der DA ikke vant fram i første omgang.

Styreleder Marleif Eriksen i Drag Aktivitetspark reagerer på varaordførerens uttalelse om at torsdagens kommunestyrevedtak er et resultat av en hestehandel. Eriksen er også fast medlem i kommunestyret i Tysfjord ut inneværende periode.

– Jeg er ikke overrasket over at varaordføreren kommer med en slik uttalelse siden han han også stemte mot reetablering av legekontor på Drag. At noen kaller det en hestehandel får bli opp til dem. Vi har handlet redelig, og er glad for vedtaket. Flertallet har gått gjennom dette, og funnet dekning for det.

Ikke behov for folkemøte

På oppfordring fra kommunen fikk kommunedelsutvalget (KDU) på Drag i oppgave å gjennomføre et folkemøte på Drag før dette omtalte kommunetyremøtet.

KDU sparket imidlertid ballen videre til Drag Aktivitetspark som imidlertid vegret seg for å gjennomføre et folkemøte for å få klarhet i om prosjektet har forankring i folket.

Det er ikke styreleder i DA, Marleif Eriksen, redd for.

– Det var jo besvisst at prosjektlederen ikke vil ha noe oppmerksomhet om dette. Vi ville først se om det var realiserbart politisk før folket skulle orienteres. Etter en vurdrering ble det trykket opp prosjektbeskrivelse som ble lagt ut i butikken på Drag. Det var grunnen til at det ikke ble laget folkemøte. Energien skulle brukes på andre ting, og jeg tror også at det er større oppslutning om dette enn det vi får inntrykk av.

Trekke i samme retning

Nå håper styrelederen i DA at folket vil være med å trekke i samme retningen.

– Folk må nå være med på å drive dette anlegget, og trekke lasset i samme retningen. Nå er det noen som har lagt til rette, så nå må vi tenke framover på hvordan vi vil ha det til syvende og sist.

Vedtaket i torsdagens kommunestyre i Tysfjord om kaldhall på Drag fikk flertall ved hjelp av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Ingar Nikolaisen Kuoljok (Felleslista), Kurt Solstrøm (Ungdomslista) og Jan Einar Pedersen (Tverrpolitisk liste).

Senterpartiet, Felleslistas øvrige representanter, Guttorm Aasebøstøl (Tverrpolitisk liste) og Johnny Langmo (Ungdomslista) stemte mot økt finansiering av den omtalte kaldhallen.

Korte nyheter

 • Goalmát duodjegirjev julevsámegiellaj almot

  Gåvån la mihás Erlend Elias Bragstad guhti l oadtjum gáptev Lilian Urheimas (oab) goarodum. Dat la aktse jage dás åvddåla.

  Ja jur Lilian Urheim la dal jådon goalmát girjijn duoje birra. Åvddåla la sån almodam girjijt «Árbbedábálasj gahper julevsáme gápptáj» ja «Sliehppá julevsáme gápptáj». Goalmát girjje l «Julevsáme gáppte».

  Divtasvuonak Lilian Urheim subtsas NuorttaSálto avjssaj binná l girjijs duoje birra julevsámegiellaj, ja ájgge l aj gållåm dájt tjállet dajna gå sæmmi bále viertti guoradallat.

  – Moadda dágástallama , guoradallama ja kvalitiehtatjårggima. Juska l nav, de lij ájn dåhkkit dárkkelappot tjielggit ja ájn vil ienep duoddit, javllá Urheim avijssaj.

  Urheim la duojijn bajás sjaddam, ja måttijt jagijt duodjuham. Sunji l ájnas árbbedábijt gitta anedit juska duojev åvddånahttá.

  – Duodje l viesso kultuvrra mij la rievddamin, ja dajnas la de ájnnasabbo diedojt åmastit mij ajtu mijá guovlluj gullu nav vaj bessap ietjama árbbedábijn oahpásmuvvat, ja ij segadit dav mij ij midjij gullu. Gå la dát diehto vuodon, de la vejulasj duojev åvddånahttet, ja ietjama sierra åsijt maŋen válldet. Dav de julevsábmen dåbddåp, javllá Lilian Urheim avijssaj.

  Erlend Elias Bragstad og Lilian Urheim
  Foto: Harrieth Aira / NRK
 • Vijmak besa dáv filmav gehtjatjit

  Javllamáno 25. biejve de vijmak bæssá dáv filmav gehtjatjit. Vuostasjvuosádallam la juo gålmmi sjáhtjalum, valla dálla de filmma «Kampen om Narvik» vijmak máhttá vuoseduvvat.

  – Gå dal vuostasjvuosádallam moaddi la sjáhtjalum, de vijmak gávnajma hiebalgis ájgev dasi. Gávnajma aj buoremus biejvev, ja dat lij má aj ieme biejvve, diedet filma buvtadiddje Aage Aaberge præssadiedádusán.

  Filmmabuvtadibme la stuorra hásstalusájt vásedam madi lij korona, ja dajna l aj vuostasjvuosádallam juo gålmmi sjáhtjalum. Duodden la aj Ukraina-doarro dahkam nav vaj buvtadiddje válljij ájn vil vuostasjvuosádallamav sjáhtjalit.

  – Anijma dav dåssjen filmav vuosádallat ietjama doarrohiståvrås madi Europan esski hæhkkafáddaj ládam la ådå doaros, tjielggi Aaberge.

  kampen om narvik
  Foto: Nordic Film Productions
 • Øyfjellet rettssaken utsettes

  Skjønnsrettssaken mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Øyfjellet Wind utsettes, melder Helgeland tingrett. Advokatene til utbyggeren av Øyfjellet vindpark i Vefsn i Nordland krevde saken utsatt på grunn av altfor kort tid til forberedelser. Advokatene til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt var uenige. Nå vil tingretten prøve å finne nye datoer i neste uke.

  Loga sámegillii

  ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA