NRK Meny
Normal

– 16-åringer bør få stemme ved Sametingsvalget

Dette mener sametingsrepresentant, og får støtte fra både 16-åring og sametingspresidenten.

Johan Vasara

– Det er veldig mange politiske meninger der ute som fortjener en ordentlig arena, mener Sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet Johan Vasara fra Avjovari valgkrets.

Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

Sametingsrepresentant Johan Vasara ber Sametinget om å endre valgloven slik at 16-åringer kan stemme ved sametingsvalget, og får støtte fra Sametingspresidenten.

– Jeg er positiv til stemmerett for 16-åringer, forteller Sametingspresident Aili Keskitalo.

Aleksander Aira Andersen

16 år gamle Alekander Aira Andersen fra Drag i Tysfjord forteller at ungdommer også har tanker og idéer om saker.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Dette er 16 år gamle Aleksander Aira Andersen fra Drag i Tysfjord glad for, og synes dette er et bra forslag.

– Jeg ville ha stemt dersom det var sametingsvalg for 16-åringer. Vi ungdommer har også tanker og idéer om saker, som for eksempel om stipend og skole.

– Helt naturlig

Sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet Johan Vasara fra Avjovari valgkrets viser til at flere kommuner har gjennomført prøveordning med stemmerett for 16-åringer, og mener at dette er noe også Sametinget bør innføre.

– Det er helt naturlig at Sametinget ser på løsninger på hvordan det kan innføres på Sametinget, og det blir av Arbeiderpartiet fremmet som en ny sak nå. Det er nå opp til Sametinget å velge om Sametingsrådet vil følge det opp.

Ikke Sametinget som bestemmer

Aili Keskitalo

Vasara får støtte fra Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo, som selv er positiv til stemmerett for 16-åringer både til kommunevalg, sametingsvalg og stortingsvalg forteller at dersom det er stemning for dette på Sametinget, så er det noe Sametinget vil følge opp overfor Stortinget.

– Når det gjelder saker knyttet til sametingsvalget er det dessverre ikke Sametinget selv som bestemmer, men det er Stortinget som bestemmer mye av det som gjelder Sametingsvalget.

Viktig å engasjere

Sametingspresidentens erfaring er at det er viktig å fange opp det politiske engasjementet til ungdom før de flytter hjemmefra for å gå på skole.

– De flytter gjerne hjemmefra i 18-20-årsalderen, og det er gjerne den første gangen de skal stemme. Og hvis de da ikke har fått opplevd å stemme ved valget på hjemplassen sin tidligere så føler de ikke nødvendigvis tilhørighet eller engasjement for valget på studiestedet. Jeg mener det er positivt om de får bruke stemmeretten mens de enda er på hjemplassen.

– Sterke meninger

Sametingsrepresentant Johan Vasara forteller at samisk ungdom er veldig opptatt av politikk og har sterke meninger om blant annet næring, reindrift, kultur, språk og gruvedrift.

– Det er veldig mange politiske meninger der ute som jeg mener fortjener en ordentlig arena. Ved å gi stemmerett til 16-åringer, så favner man plutselig mange flere ungdommer. Og jeg tror dette automatisk engasjerer enda flere til å bry seg om politikk i den alderen.

– Det er rettferdig at 16-åringer som går på videregående skole og er mottaker av tilbudene som Sametinget kjemper frem, for eksempel samiskundervisning, at dem skal ha noe å si for sin egen hverdag. Det er på sin plass.

Kritiske røster

Vasara ser ingen ulemper ved å innføre stemmerett for 16-åringene, og forteller at det har vært kritiske røster om at 16-åringer ikke har kompetanse, for eksempel at de ikke forstår seg på politiske prosesser.

– Det tror jeg ingenting på, og jeg mener det er fullt ut forsvarlig å gi 16-åringer stemmerett. Det er vel så mange 20-åringer som sliter med det samme, men det er ingen som snakker om å frata 20-åringene stemmerett av den grunn. Jeg tror at ved at man får ansvar, så tar man ansvar. Og det tror jeg 16-åringer er fullt kapabel til å gjøre.