NRK Meny
Normal

5 av 18 støtter landbruksministeren

Reinbeitedistriktene i Finnmark har delte meninger om landbruksministerens utspill om å få ned antall reineiere.

Rein
Foto: Roger Manndal, NRK

I forrige uke luftet landbruksminister Lars Peder Brekk, nye tanker om hvordan man skal oppnå en mer bærekraftig reindriftsnæring:

– Økonomien i næringen er avhengig av antall rein. I noen områder er det blitt svært mange utøvere, og dette setter ekstra press på den økonomiske utviklingen. Vi er opptatt av å få ned reintallet, og da må vi også se på antall utøvere, sa landbruksminister Lars Peder Brekk til NRK.

5 av 18 støtter landbruksministeren

NRK Sápmi tok før helgen en ringerunde til lederne i samtlige 39 reinbeitedistrikter i Finnmark. Vi oppnådde kun kontakt med 18.

Av de 18 spurte, var 8 helt imot landbruksministerens utspill. 5 av de spurte var usikre og skal drøfte saken internt. 5 distriktsledere støtter Brekk.

– Fornuftig

En av de som støttet landbruksministerens tanke, er leder for Girenjárgga, Ole Isak O Hætta (bilde mangler):

– Jeg mener det er fornuftig. Det er som i enhver næring, hvert et firma eller foretak som ikke har livets rett, vil til slutt gå konkurs, sier Hætta til NRK.

– Vanskelig å si

Hans Ole Eira leder i Lahkonjarga orohat

Leder for Láhkonjárgga, Hans Ole N Eira.

Foto: Liv Inger Somby

Leder for Láhkonjárgga, Hans Ole N Eira, sier de ikke har rukket internt å snakke så mye om landbruksministerens nye utspill. Han ønsker derfor ikke å ta noe standpunkt til saken.

– Jeg vet ikke helt hvordan han har tenkt å få ned antallet, og hvem som skal ut. Men det er vanskelig å svare bastant på dette, sier Eira til NRK.

– Nå vil de ha vekk reineierne

En av de 8 distriktslederne som ikke støtter Lars Peder Brekks tanke om en reindriftsnæring med færre utøvere, er leder for Cuokcavuotna (Bergsfjord), Ellen Marit Sara Oskal bilde mangler):

– Jeg synes ikke det høres helt fornuftig ut. Først var det reintallet som skulle ned, og nå skal de også ha vekk reineierne, sier Oskal til NRK.

Hør saken på samisk her: