Blåser liv i debatten om nasjonalpark

Stiftelsen Preikestolen vil finne ut hva det vil bety hvis området blir nasjonalpark. Dermed løfter de fram en gammel debatt rundt et av Norges mest besøkte turistmål.

Folksomt på Preikestolen

Turiststrømmen til Preikestolen øker stadig. I år er det venta at 250.000 går turen opp til platået over Lysefjorden.

Foto: Jarle Kristiansen

– Det er mye synsing og forestillinger det kanskje ikke er så godt grunnlag for, sier Audun Rake.

Audun Rake

Audun Rake er daglig leder i Stiftelsen Preikestolen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Han er daglig leder i Stiftelsen Preikestolen som forvalter ett av Norges mest besøkte turistmål, i Lysefjorden i Rogaland. Stiftelsen har blant annet ansvar for parkering, stiene opp til platået og annen infrastruktur.

Nå har de satt i gang en utredning for å finne ut hva det vil bety om området får status som nasjonalpark.

– Vi vil finne ut hva som ligger i begrepet nasjonalpark. Hva fordelene er, og hvilke begrensninger det er, i det hele tatt hva det er vi snakker om her, sier Rake.

Nytt liv i gammel debatt

Dermed blåser de nytt liv i en gammel debatt. Allerede i 2008 tok Naturvernforbundet i Rogaland opp spørsmålet. Men den gang rant det hele ut i sanden – blant annet på grunn av uenighet blant de tre kommunene området omfatter. Strand kommune sa den gang ja, mens Forsand og Hjelmeland sa nei fordi de frykta følgene for lokal næringsutvikling.

Audun Rake mener forholdene er litt annerledes nå. Blant annet viser han til at det er kommet inn endringer i håndhevingen av Naturmangfoldsloven, som muligens kan gjøre forslaget mer spiselig for flere.

– Loven åpner nå opp for en breiere forståelse av hva en nasjonalpark er, nemlig at en nasjonalpark like gjerne kan ha som formål å få til en god næringsutvikling knytta til området, sier han.

Sikre naturopplevelsen

Også den store økningen i antall turister som går til Preikestolen, ligger bak ønsket om å se på nasjonalparkstatus på nytt. Turiststrømmen øker år for år, og er i år venta å nå 250.000.

– Ja, det er viktig å sikre at den opplevelsen det er i dag, kan gå videre til seinere generasjoner. Og styring og forvaltning er en av de mulighetene en nasjonalparkstatus gir, slik at en kan ha sterkere hånd om hva som går og hva som ikke går, i et slikt område, sier Rake.

Naturvernforbundet gleder seg

Det er toner Naturvernforbundet liker å høre.

Håkon Fossmark

Håkon Fossmark er daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.

Foto: Naturvernforbundet Rogaland

– Det er strålende at debatten nå blir løfta fram igjen, sier daglig leder Håkon Fossmark i Naturvernforbundet i Rogaland.

Han understreker at en nasjonalpark ikke betyr hindringer for at folk skal kunne gå til Preikestolen.

– Det er ikke vanlig med så mange turister i en nasjonalpark, så slik sett er Preikestolen spesiell. Her vil det alltid være turister. Så det er ikke snakk om å bli kvitt turistene, men å legge til rette for dem samtidig som man tar vare på naturen, sier Fossmark.

Han mener nasjonalparkstatus vil være et viktig signal om at Preikestolen er et særdeles viktig naturområde.

– Dessuten vil det gjøre det vanskeligere med store inngrep, for eksempel vannkraftutbygging. Og sikre at turistene går dit på tur og ikke kommer i helikopter eller gondolbane, sier han.

Første nasjonalpark for reiseliv?

I forrige runde var Forsand kommune motstandere av en nasjonalpark. Nå er kommunen med på utredningen som en av deltakerne i Stiftelsen Preikestolen.

Ole Tom Guse

Ole Tom Guse er ordfører i Forsand kommune.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi var svært skeptiske til å utrede en nasjonalpark basert på naturvern. Nå er det snakk om en utredning basert på reiseliv, og hvis vi klarer å finne ut hvordan det er mulig å legge til rette for den masseturismen som vil komme i årene framover, så er vi villige til å være med, sier ordfører Ole Tom Guse.

– Dette kan bli den første nasjonalparken der formålet faktisk ikke er naturvern, men reiseliv, legger han til.

Likevel er han fortsatt skeptisk, blant annet mener han stadig at det må være rom for en forsiktig kraftutbygging i området – en utbygging blant andre Naturvernforbundet har protestert mot.

– Turistene ønsker å se det flotte kulturlandskapet vårt, og da kan det ikke være noe problem at de står på Preikestolen og ser at det bor folk på andre siden av Lysefjorden. For uten at det er folk som kan drive næring, så er det heller ikke noe kulturlandskap, og da mister turistene noe å se på, sier Guse.

Trine Danielsen

Trine Danielsen er ordfører i Hjelmeland.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Også Hjelmeland kommune har vært motstandere av en nasjonalpark av den tradisjonelle sorten. Det er kommunen fortsatt, sier ordfører Trine Danielsen, men hun er langt mer positiv dersom det går an å legge til rette for reiselivet.

– Dersom det blir mulig å lage til anlegg for å ta imot masseturismen, og grunneierne ikke blir hindra i all utvikling, så kan en nasjonalpark være bra, sier hun.

Utredning ferdig før jul

Ennå er det altså et stykke å gå før det blir nasjonalpark ved Preikestolen.

Utredningen skal etter planen være ferdig før jul. Så skal styret for stiftelsen avgjøre om de ønsker å gå videre med saken. Deretter kommer kommunene inn i bildet, og først etter det kan det bli aktuelt å gå videre til sentrale myndigheter, sier Audun Rake i Stiftelsen Preikestolen.

Håkon Fossmark i Naturvernforbundet i Rogaland håper og tror at nasjonalparken nå kommer et skritt nærmere.

– Jeg tror konflikten har vært kunstig, og at det har vært mange fordommer. Jeg håper derfor at utredningen vil åpne øynene til politikerne i både fylket og kommunene slik at de ser at en nasjonalparkstatus vil være en stor gevinst også for kommunene, ved at man legger til rette for at turistene kan oppleve flott natur i framtida, sier han.