Hopp til innhold

Kommune innfører gratis barnehage – familie sparer 8000 kroner i månaden

I Hjelmeland kommune får alle småbarnsfamiliane ei skikkeleg førjulsgåve i år. Det blir nemleg gratis barnehage frå barnehageopptaket neste år.

Vidar Andre Kaltveit og Liz Kaltveit

Vidar Andre og Liz Kaltveit i Årdal i Hjelmeland sparer mange tusenlappar på at barnehagen blir gratis frå neste år i kommunen.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Det er heilt topp at barnehagen blir gratis, seier småbarnsforeldra Vidar Andre og Liz Kaltveit i Årdal i Hjelmeland.

I dag må familien ut med om lag 7400 kroner i månaden for at tre av dei fire ungane deira skal gå i barnehage.

I 2022 vile prislappen blitt over 8000 kroner med satsane rådmannen har lagt opp til.

Men i dag har kommunestyret i Hjelmeland i Ryfylke vedtatt å innføra gratis barnehage frå neste barnehageopptak i august.

– Det vil bety ein heil del. Det er trass alt mykje pengar som går ut kvar månad på barnehage i dag, seier Vidar Kaltveit.

Håpar på nye innbyggarar

Hjelmeland kommune har i dag drygt 2.500 innbyggarar og har som mange andre distriktskommunar negativ befolkningsutvikling.

Anita Husøy Riskedal

Fungerande ordførar i Hjelmeland, Anita Husøy Riskedal (Sp).

Det er dette kommunen vil snu med å fjerna foreldrebetalinga for barnehageplassar.

– Me får færre barn og unge og fleire eldre i kommunen. Det må me gjera noko med. Derfor har me funne ut at å fjerna gebyr på barnehage er tiltaket me trur er mest målretta mot småbarnsfamiliar, seier fungerande ordførar i Hjelmeland, Anita Husøy Riskedal (Sp).

– Målet er å få fleire småbarnsfamiliar til kommunen?

– Målet er både å stella godt med dei småbarnsfamiliane me har og gjera slik at andre får lyst til å flytta til Hjelmeland.

Årdal barnehage

Årdal barnehage er blant barnehagane i Hjelmeland. Målet er at gratis barnehage skal fylla opp barnehageplassane her.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Gode erfaringar i Finnmark

Det er fleire kommunar i landet som har eller har hatt planar om å innføra gratis barnehage.

Fedje kommune i Vestland innførte ordninga i fjor.

Nesseby kommune i Finnmark har foreldrebetaling i dag, men hadde gratis barnehage frå 2008–2016.

Hanne Iversen Noste

Varaordførar Hanne Iversen Noste (Ap) i Nesseby kommune.

Foto: Privat / NRK

– Me har veldig gode erfaringar. Det blei auka tilflytting til kommunen og barnetalet auka, seier varaordførar Hanne Iversen Noste (Ap).

– Likevel valde de å droppa gratis barnehage?

– Det handlar om økonomi og prioritering. Men det er eit tiltak me vurderer sterkt å innføra igjen. Me nådde måla me sette oss.

Utdanningsforbundet er skeptiske

4,2 millionar kroner i året kostar det Hjelmeland kommune å innføra gratis barnehage. Utdanningsforbundet er skeptisk. Dei fryktar mindre pengar til barnehagane.

– Frykta er at pengane som fell vekk ikkje blir erstatta. Det kan bety færre tilsette og ein dårlegare barnehage, seier leiar i Utdanningsforbundet i Hjelmeland, Rolf Olav Meland.

– Er det ikkje andre ting kommunen heller burde prioritert, fungerande ordførar Husøy Riskedal?

– Det er alltid mange ting ein burde prioritert. Men slik me ser det har me ikkje råd til å la vera.

Varaordføraren, som nå er fungerande ordførar, meiner alle barnehagar i landet bør bli gratis.

– Me har gratis utdanning og helsevesen. Då ser eg ingen grunn til at det skal kosta noko fram til barna er seks år, meiner Husøy Riskedal.