Kan bli nasjonalpark

Naturvernforbundet foreslår at Preikestolen og området rundt skal få status som nasjonalpark.

Preikestolen
Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

Sterke interesser truer området, mener de.

- Det er er trusselbilde i dette området, sier leder Erik Thoring i Naturvernforbundet i Rogaland.

- Lyse og Scana har fått mulighet til å bygge ut i Jørpelandsvassdraget, og vi vet at det er planer om ytterligere utbygging, sier Thoring.

I en særklasse

Preikestolen og de nærliggende områdene er i dag vernet i fylkesdelplanen. Naturvernforbundet ønsker nå at dette området, sammen med Jørpelandsheiene, skal bli en nasjonalpark.

- Preikestolen er et av de flotteste naturområdene i Norge, og det er i en særklasse både nasjonalt og internasjonalt, sier Thoring. Han mener at både hytteutbygging, veiutbygging og reiselivet truer området i tillegg til kraftutbygging.

- Problemet i Rogaland er at det er svært få områder som kvalifiserer til å bli nasjonalpark. Over 70 prosent av vannkraften i fylket er bygget ut, og det er svært få områder igjen i fylket som kan få en slik status, sier Thoring.

Får støtte

Både turistforeningen og andre friluftsorganisasjoner støtter Naturvernforbundet. - Dersom området får status som nasjonalpark vil det få mer oppmerksomhet, og det vil kunne gi hele regionen mulighet for å trekke mer folk, sier Thoring.

Naturvernforbundet skal nå fremme forslaget for Fylkesmannen, som vil ta saken videre til Direktoratet for naturforvaltning.

- Dersom direktoratet sier ja til å sette i gang en verneprosess, kan det ta mellom tre og fem år før et vedtak om nasjonalpark er på bordet, spår Thoring.

Flere nyheter fra Rogaland