Frykter kraftverk skal skade turistmagneten

I alt fire kraftverk er planlagt ved Lysefjorden. Naturvernforbundet mener de vil forringe ett av Norges mest besøkte naturområder.

Preikestolen i Lysefjorden

500.000 besøker Lysefjord-området i året, og det er høyt skattet. Naturvernforbundet mener det derfor er uaktuelt å anlegge kraftverk der.

Foto: Paul Kleiven / Scanpix

Hvert år besøker rundt 500.000 mennesker Lysefjord-området, med Kjerag og Preikestolen som høydepunkter. Nå frykter Naturvernforbundet at kraftutbygging skal gjøre naturopplevelsen dårligere.

– Du får lite vann i elva. Og den er jo en veldig viktig del av naturopplevelsen, sier styremedlem Rune Folkvord i Naturvernforbundet i Strand.

Norges vassdrags og energidirektorat, NVE, har sendt planer om tre småkraftverk ved Lysefjorden ut på høring. Det er Småkraft AS som ønsker å bygge Nordåna, Dalaåna og Øvre Dalaåna småkraftverk.

Ute på høring er også Lyse Produksjons søknad om overføring av tre tjern i Dalaåna til Lyngsvatn-magasinet.

I det samme området har Lyse Elnett AS søkt om bygging av en ny transformatorstasjon på Helmikstøl, mens Forsand Elverk har meldt inn et prosjekt for bygging av Songesand kraftverk. Dette prosjektet ligger innenfor det som er foreslått som Preikestolen nasjonalpark.

Artikkelen fortsetter under bildet

Rune Folkvord

Rune Folkvord i Naturvernforbundet kjemper mot kraftverk i Lysefjord-området. Bildet er tatt på toppen av Maradalen, med utsikt mot Sunnmorkvatnet og Skurvedalen.

Foto: privat

– Rammer foreslått nasjonalpark

Folkvord i Naturvernforbundet er aller mest bekymra for planene om Songesand kraftverk.

– Da vil du få såkalt minstevannføring ned Skurvedalen. Dette området ligger innenfor det som er foreslått som Preikestolen nasjonalpark, og vil være et veldig alvorlig bortfall av naturmiljøet, sier han.

Men i Forsand kommune er de ikke enige.

– Fornybar energi

Ole Tom Guse

Forsand-ordfører Ole Tom Guse vil ha kraftutbygging.

Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

– Forsand kommune ser på dette som en grei måte å få ny fornybar energi uten at det blir foretatt store inngrep i naturen, sier ordfører Ole Tom Guse.

– Og når det gjelder det med Preikestolen nasjonalpark, så har både Hjelmeland og Forsand kommuner gått imot å ha nasjonalpark her. Skal en ha nasjonalpark, så får en finne et område som er litt lenger vekke fra fjorden og eventuelt nærmere Preikestolen. Så vi ønsker kraftutbygging, legger han til.

– Høy nasjonal interesse

Tirsdag skal politikerne i fylkesutvalget diskutere de planlagte utbyggingene.

I utredningen til politikerne heter det blant annet at hele Lysefjorden er karakterisert som et område av meget høy landskapsmessig og nasjonal interesse,

Administrasjonen innstiller på å gå imot de planlagte småkraftverkene.

Om Nordåna heter det blant annet at en 700 meter lang vei fra inntaket og ned til kraftstasjonen delvis vil gå gjennom svært åpent fjellandskap der veien vil framstå som eksponert. Deler av Nordåna vil dessuten bli helt tørrlagt.

Om Dalaåna skriver administrasjonen at den negative virkningen av anleggsveien vil bli forsterka av høye skjæringer i det bratte terrenget, og at dette vil bli godt synlig fra Lysefjorden. Det vises også til at fuglelivet langs Dalaåna, og særlig fossekallen, kan få dårligere tilgang på føde og reirplasser.

Administrasjonen har derimot ikke merknader til de to Lyse-selskapenes planer, mens holdningen til Songesand kraftverk er mer avventende fordi det her trengs videre utredning.

– Små inngrep

Rune Folkvord i Naturvernforbundet hadde ønska seg en klarere innstilling angående Songesand kraftverk, mens Forsand-ordfører Ole Tom Guse på sin side er uenig i at det samla sett dreier seg om store inngrep i naturen.

– Alt vannet vil ikke forsvinne, det er ikke snakk om oppdemming og magasinering av vann. Det er snakk om to elver som er veldig lite synlige, bare de siste ti til femten meterne er synlige fra Lysefjorden. Så det er veldig små inngrep som skal gjøres. Det vil få små konsekvenser både for miljø og for naturen, sier han.

Han påpeker likevel at Forsand kommune er negativ til planene om vei i Daladalen. Der mener kommunen at utbyggerne i stedet må etablere tilgang til kraftstasjonene fra sjøen og ikke med vei ned fra fjellet.

– Minsker verdien

Men for Rune Folkvord i Naturvernforbundet i Strand teller hver vanndråpe:

– Lysefjordområdet er jo en av de største turistområdene i Norge og representerer kolossalt med besøk. Med hver bit du tar vekk fra det området, hver vannstreng du berører, så minsker du verdien av området, sier han.