Hopp til innhold
Uis Universitetet i Stavanger
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Universitetet i Stavanger

Oppsummert

Universitetet i Stavanger (UiS) er plassert på Ullandhaug litt utenfor sentrum. Universitetet består av seks fakulteter med rundt 12.000 studenter og 1500 ansatte.

 • UiS får 70 millioner kroner

  Universitetet i Stavanger får 70 millioner fra EU til forskning på helsetjenester. Pengene skal gå til forskning på håndtering av vanskelige situasjoner og psykisk velvære hos helsepersonell og pårørende i europeisk eldreomsorg. Dette er viktig for å rekruttere og beholde helsepersonell i eldreomsorgen og tilby tjenester av høy kvalitet, heter det i en pressemelding fra UiS.

 • 10 millioner kroner til Universitetet i Stavanger

  Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger får nå 10 millioner kroner til å forske på utdanning og læring.

  Det er Forskningsrådet som deler ut pengene, som går over Kunnskapsdepartementets budsjett.

  Hele 124 millioner kroner deles ut til 13 forskergrupper til å forske på blant annet matematikkundervisning, språkferdigheter hos barn, kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og overgangen fra skole til læreplass. Tre unge forskere får 8 millioner kroner til hvert sitt forskningsprosjekt.

  − I utviklingen av den norske skolen trenger vi stadig ny kunnskap. Vi må forstå våre største utfordringer og vite hva som funker for å løse dem. Disse forskningsprosjektene vil gi viktige bidrag til den kunnskapsbaserte utvikling av norsk utdanning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

  Universitetet i Stavanger
  Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK
 • Nye studier populære ved UiS

  Det er to klare trender i søkertallene til Universitetet i Stavanger (UiS) i år: Nye studietilbud er veldig attraktive, og søkerne har vendt tilbake til energi- og petroleumsteknologi. Det skriver universitetet i en pressemelding.

  Tollutdanningen er mest søkt. Den nest mest søkte utdanningen ved UiS er bachelor i økonomi og administrasjon med 552 primærsøkere til 191 studieplasser.

  På tredjeplass er sykepleiestudiet med 469 primærsøkere til 315 studieplasser.

  På fjerdeplass ligger bachelor i rettsvitenskap med 347 primærsøkere til 60 studieplasser.

  Energi- og petroleumsteknologi er også mer populært. Årets tall viser at bachelor i energi- og petroleumsteknologi har en økning på 71 prosent sammenlignet med fjoråret og havner dermed på topplisten med 115 primærsøkere.

 • Auken i forsking på UiS er større enn på andre universitet

  Som einaste norske universitet publiserte UiS meir forsking i 2022 enn året før, skriv UiS i ei pressemelding. Statistikken viser ein auke på 3,3 prosent, samanlikna med året før. Det er dei teknisk-naturvitskaplege forskingsområda som sankar flest poeng ved UiS.

  Universitetet i Stavanger
  Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK
 • Nye studentboliger

  Universitetet i Stavanger får 109 millioner kroner til bygging av studentboliger. For disse pengene skal det bygges 277 studentboliger på Ullandhaug, i tilknytning til universitetsområdet.

  Regjeringen har totalt bevilget over 600 millioner kroner til bygging av studentboliger i Norge. Flest skal bygges i Oslo og Kristiansand.