Sparket professor tapte i retten

Universitetet i Stavanger hadde anledning til å gi tidligere professor Nils Rune Langeland sparken, slår Oslo tingrett fast i en fersk dom.

Langeland i retten

Den tidligere professoren Nils Rune Langeland (til venstre) mener han ikke har gjort noe som kvalifiserte til avskjedigelse fra jobben ved Universitetet i Stavanger. Her er han på vei inn i rettssalen sammen med sin advokat Kjell M. Brygfjeld.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Tirsdag falt dommen i saken mellom tidligere professor Nils Rune Langeland og Kunnskapsdepartementet.

Langeland saksøkte Kunnskapsdepartementet etter å ha fått sparken som professor ved Universitetet i Stavanger (UiS) høsten 2017. Han mener avskjeden bygger på ugyldig grunnlag.

Staten mente på sine side kravene til avskjedigelse var oppfylt. Bakgrunnen var det regjeringsadvokat Hilde Lund karakteriserte som «mange tilfeller av uakseptabel atferd gjennom en årrekke».

Oppførte seg ufint mot andre

Oslo tingrett har nå kommet fram til at staten og Kunnskapsdepartementet frifinnes. Med andre ord var det riktig av UiS å sparke Langeland.

«Vilkårene for avskjed etter statsansatteloven § 26 bokstav c) er til stede. Etter denne bestemmelsen kan en statsansatt avskjediges når vedkommende på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter.»

Retten tar utgangspunkt i at en tjenestemann, altså Langeland, plikter å opptre i samsvar med allment aksepterte normer overfor kolleger, både på jobb og på jobbreise.

Oslo tingrett mener det er bevist at Langeland ved flere tilfeller og gjennom mange år oppførte seg ufint og ubehagelig mot overordnede, kolleger og samarbeidspartnere i alkoholberuset tilstand. På den måten krenket han sine tjenesteplikter.

– Seksuelt krenkende meldinger

Retten legger blant annet vekt på meldingene Langeland sendte til en av sine overordnete.

– Meldingene var seksuelt krenkende, aggressive i sin form, og skapte sterkt ubehag for vedkommende, skriver Oslo tingrett i dommen.

Langeland spurte blant annet om personen elsket ham. Deretter sendte han flere meldinger hvor det stod stygge ord, karakteristikker og utsagn som «De skal dø som rotter».

Langelands oppførsel på jobbreiser til Berlin, Krakow og København, og et rektorvalg-arrangement, er også vektlagt. Blant annet var Langeland for full til å bli med Krakow-flyet tilbake til Norge.

Uttalelser han kom med er «sleivete og preget av alkoholinntak», ikke egnet til å fremme en saklig debatt og «krenkende mot overordnede og kolleger», mener retten.

Regjeringsadvokaten: – Tilfredsstillende

Regjeringsadvokat Hilde Lund, som førte saken på vegne av Kunnskapsdepartementet, er godt fornøyd med resultatet.

Regjeringsadvokat Hilde Lund

Regjeringsadvokat Hilde Lund.

Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Dommen er etter statens oppfatning klar og entydig, og viser at avskjed var riktig reaksjon, skriver Lund til NRK.

– Et godt lærings- og arbeidsmiljø er helt avgjørende for virksomheten til universitetene og høyskolene, og det er derfor tilfredsstillende at en samlet tingrett har kommet til at Langelands oppførsel ligger utenfor hva som kan anses som akseptabelt, legger hun til.

Marit Boyesen er rektor ved UiS. Hun var også rektor da Langeland-saken først ble kjent.

– Jeg tar dommen til etterretning. Dette er en trist sak for alle involverte, men når det først ble rettssak er det godt å få en avklaring, sier hun.

NRK har foreløpig ikke kommet i kontakt med Nils Rune Langelands advokat.