Hopp til innhold

Ettertraktet arbeidskraft: Studenter kan få 120.000 kroner rett i lomma

Mangelen på ingeniører innen elkraft er så stor i Rogaland at næringslivet blar opp flere millioner kroner i stipend til dem som velger studiet.

Otto Nessa Ljosdal og Malin Haarr Overland.

Otto Nessa Ljosdal og Malin Harr Overland kunne godt tenkt seg stipend mens de studerer.

Foto: Hanne Høyland / NRK

– Hadde det vært mulig å få dette stipendet da jeg skulle søke på studier, så kan det veldig godt hende at jeg hadde valgt studiet som nå opprettes, sier Malin Harr Overland.

Hun er snart ferdig med sitt utdanningsløp innen robotteknologi og signalbehandling på Universitetet i Stavanger.

Hadde hun startet nå, kunne hun fått 120.000 kroner rett i lomma hvis hun hadde valgt den nye elkraftutdanningen i Stavanger.

For næringslivet i Rogaland sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft for å kunne gjennomføre det grønne skiftet og elektrifisering av samfunnet.

Derfor blar de opp over 4 millioner kroner for å tilby stipend til studenter som vil utdanne seg til ingeniører innen elkraft.

– Vi gjør det fordi vi trenger denne type kompetanse med det vi skal løse i Lyse. Vi skal blant annet bygge nytt strømnett, sier konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi i Lyse, Marianne Frøystad Aanestad.

Marianne Frøystad Aanestad - konserndirektør for infrastruktur og og sirkulær energi i Lyse

Konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi i Lyse, Marianne Frøystad Aanestad.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Ikke nok at studiet er i åtte andre byer

Det er Lyse-konsernet sammen med Smedvig og Sparebank 1 SR-Bank som betaler for stipendet. Det skal gis til studenter som velger det nyopprettede studiet i elkraft på Universitetet i Stavanger.

Studiet finnes allerede i Bergen, Førde, Grimstad, Gjøvik, Trondheim, Porsgrunn, Fredrikstad og Narvik. Men det dekker ikke behovet.

– Det er stor etterspørsel etter denne kompetansen i markedet. Det ser vi ved at vi rekrutterer mange flere nyutdannede hos oss enn tidligere. Selv om vi er en attraktiv arbeidsplass, så er det stor turnover.

Studentene kan få inntil 120.000 kroner i stipend fra næringslivet fordelt over tre år.

– Vi har ikke vært med på denne formen før, hvor alle som starter på bachelorstudiet, får tilbud om stipend. Vi har heller ikke klart å finne andre tilsvarende ordninger i Norge, sier prorektor for innovasjon og samfunn på Universitetet i Stavanger, Marte Solheim.

Marte Solheim - prorektor for innovasjon og samfunn ved Universitetet i Stavanger

Prorektor for innovasjon og samfunn på Universitetet i Stavanger Marte Solheim.

Foto: Hanne Høyland / NRK

I Norsk studentorganisasjon mener de det er flott at studentene får stipend, men det burde ikke komme fra næringslivet.

– Alle studenter burde få gode økonomiske rammer. Samfunnet har et stort kompetansebehov, og da burde initiativet kommet over statsbudsjettet slik at studenter slapp å jobbe ved siden av studiene sine, sier leder Oline Sæther.

Burde kommet før

Ifølge konserndirektøren i Lyse har de jobbet i flere år med å få etablert studiet i Stavanger. For å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, har Lyse gjort seg lekre for studenter på blant annet NTNU i Trondheim.

– Når vi får studiesteder nærmere oss i Rogaland, så tror vi at det blir lettere å få tak i de rette folkene, sier Frøystad Aanestad.

– Det er litt flaut at vi ikke har hatt denne studieretning før nå. Vi er jo en energihovedstad. Å ha et studie som handler om å overføre energi er jo enormt viktig, sier Otto Nessa Ljosdal.

Otto Nessa Ljosdal og Malin Haarr Overland.

Otto Nessa Ljosdal har fått seg jobb i Ixys på Bryne, mens Malin Haarr Overland har fått seg jobb i ABB på Forus mens de ennå holder på med masteren.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Han studerer i likhet med Malin Harr Overland robotteknologi og signalbehandling. Den utdanning er også så ettertraktet at begge to har fått jobb, før de er ferdige med studiet. Men på dette studiet er det ikke stipend – foreløpig.

– 120.000 kroner utgjør en god del penger, og det betyr at du kanskje slipper å jobbe ved siden av studiet, og får mer tid til det krevende studiet, sier Harr Overland.

På universitetet håper prorektoren at dette er starten på en større stipendordning hvor bedrifter i regionen bidrar for sikre rekruttering til yrker som sliter med å få tak i nok folk.

– Med fallende søkertall er det fare for at vi ikke får utdannet nok kandidater til viktige yrker. Vi ønsker å samarbeide med bedrifter for å få stipendordninger som gjør det attraktivt å ta disse utdanningene, sier Solheim.

Nybygg med energisentral på campus til Universitetet i Stavanger. Den ene etasjen skal brukes til studentaktiv lærling og aktiviteter, og en lab.

På området til Universitetet i Stavanger kommer det et nytt bygg som skal være en energisentral. I den ene etasjen skal det være en lab og et sted for studentaktiv læring og aktiviteter.

Foto: Hanne Høyland / NRK