– Planlegger å sparke UiS-professor Langeland

Universitetet i Stavanger planlegger å sparke professor Nils Rune Langeland. Advokaten hans mener det ikke foreligger grunn for avskjed og varsler rettssak.

UiS campus

Nils Rune Langeland har vært ansatt ved Universitetet i Stavanger siden 2008.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Det er universitets- og høgskoleavisa Khrono som melder om avskjedssaken mandag, og kjenner til at ledelsen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har forberedt en avskjedssak mot historieprofessor Nils Rune Langeland.

– Jeg har ingen kommentar til realitetene i saken. Dette er en personalsak, og da er opplysningene taushetsbelagt. Men jeg kan bekrefte at det pågår en avskjedssak når det gjelder Langeland, sier advokat Kjell M. Brygfjeld til NRK.

Kjell M. Brygfjeld

Advokat Kjell M. Brygfjeld.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi mener det ikke er grunnlag for avskjed, og hvis universitetet velger å gå til det skritt å avskjedige, vil vi bruke de midler vi har til rådighet for å overprøve et slikt standpunkt, fortsetter han.

NRK har forsøkt å få kontakt med Nils Rune Langeland, uten hell.

Sommerens medieomtale av grove meldinger og seksuell trakassering fra professoren til ulike kvinner, skal utgjøre kun en del av avskjedssaken.

Da saken kom opp i media, ba professoren om unnskyldning for det han hadde gjort. «Eg beklager uten atterhald meldingane. Dei var klart upassande. Eg vil understreke at ingen av meldingane blei sendt til eigne studentar. Eg tek det fulle ansvar for det eg har gjort.», skrev Langeland i en SMS til NRK.

Nils Rune Langeland

Nils Rune Langeland.

Foto: Knut Falch / NTB scanpix

Khrono er kjent med at også interne forhold er del av saken, og skriver at ansatte ved UiS har informert om at kvinnelige kolleger skal ha blitt seksuelt trakassert av Langeland.

UiS bekrefter

Saken rundt professoren har vært diskutert ved UiS i høst. I september kom beskjeden om at Langeland ikke mista jobben, men fikk undervisningsforbud.

I begynnelsen av oktober skal historieprofessoren ha blitt orientert om at UiS likevel ønsker å avskjedige ham.

Universitetet i Stavanger bekrefter at det er gitt forhåndsvarsel om avskjed til professor Nils Rune Langeland, men har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Ifølge advokat Brygfjeld tar Langeland saken tungt.

– Det er ikke hver dag man blir utsatt for muligheten til å miste en jobb man både er glad i og har utført på en veldig god måte i en årrekke, sier advokaten.

Støtter universitetet

Jørgen Jakobsson er lokallagsleder for pedagogstudentene ved UiS. Han sier til NRK at de var fornøyde med den forrige avgjørelsen om å gi Langeland undervisningsforbud, men at de stoler på at det er rett avgjørelse fra universitetet å avskjedige professoren.

– Hvis UiS har gått så langt som å gi ham sparken, så sitter universitetet på mye mer alvorlige opplysninger enn det som har kommet fram tidligere. Hvis han har trakassert egne kolleger, er det ikke rart at de reagerer på denne måten. UiS-ledelsen har uansett pedagogikkstudentenes fulle støtte, sier han.

Jakobsson mener universitetet har taklet saken på en god måte.

– Det er synd at dette skjer med en person som mange studenter har vært fornøyde med, men vi har full forståelse for at UiS gjør som de gjør. Selv om det aldri var et mål for oss at han skulle få sparken, understreker lokallagslederen.

Skal behandle saken torsdag

Leder i Forskerforbundet ved UiS, Åge Hultgren, sier han ikke har blitt orientert om saken fra UiS-ledelsen, og kjenner bare saken ut ifra det som står i Khrono.

– Vi har ikke tatt noe standpunkt i den saken foreløpig. Men vår generelle holdning er at det skal være høy takhøyde når det gjelder meninger, men selvfølgelig har vi en prinsipiell holdning mot seksuell trakassering, sier han til NRK.

Student og skribent Maria Kjos Fonn er blant kvinnene som mottok meldinger fra UiS-professoren.

– Det virker som saken er mer omfattende enn det jeg var klar over, jeg kjente bare til trakassering av kvinner i skriftlige meldinger, sier Kjos Fonn til NRK.

Kjos Fonn sier hun håper saken blir håndtert på en ryddig måte, og har tidligere gitt uttrykk for at hun angrer på måten saken ble kjent på i sommer.

– Jeg skulle ikke gått ut med navn på ham i sommer slik jeg gjorde – det var forhastet. Det førte til en uthenging som ikke var den rette måten å gjøre det på, sier hun til NRK.

Professoren har vært ansatt ved UiS siden 2008. Etter det Khrono erfarer skal han ha fått minst tre muntlige advarsler og tre skriftlige fra sin arbeidsgiver siden 2010.

Saken skal behandles i Styrets ansettelsesutvalg fredag 24. november.