Hopp til innhold

Fugleinfluensa skaper bekymring: – Økt smitte fra fugler til pattedyr

I dag legger Veterinærinstituttet frem sin nye dyrehelserapport.

Bilde av død krykkje i forbindelse med fugleinfluensautbruddet i Nord-Norge i sommer.

Under et stort sykdomsutbrudd gjennom sommeren 2023 ble det samlet inn over 24.000 døde fugler fra kommuner i Troms og Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Det er avgjørende at vi jobber sammen med forvaltningen for å overvåke situasjonen i Norge, sier Merete Hofshagen i en pressemelding.

Hun er avdelingsdirektør for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet ved Veterinærinstituttet. Torsdag publiserer de sin årlige rapport om norsk dyrehelse- og velferd.

Der kommer det frem at helsen til norske dyr i en internasjonal sammenheng er å anse som vært god.

Men det er knyttet bekymring til særlig én utvikling.

Sivilforsvaret fjerner døde krykkjer under fugleinfluensaepidemien i Vadsø

Sivilforsvaret fjerner døde krykkjer under fugleinfluensaepidemien i Vadsø fugleinfluensa i juli 2023.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Frykter konsekvensene

I fjor sommer var det flere sykdomsutbrudd blant norske fugler og fjørfe der det ble påvist høypatogen aviær influensa (HPAI), også kjent som fugleinfluensa.

Vi har hatt flere utbrudd av fugleinfluensa i løpet av de siste årene, og vi ser at tilstedeværelsen av viruset tiltar, sier Hofshagen.

Merete Hofshagen

Merete Hofshagen uttaler seg om den nye dyrehelserapporten.

Foto: © Eivind Røhne

Nå frykter de konsekvensene dersom hyppigheten av sykdommene fortsetter å eskalere, i tråd med en annen global utvikling.

Selv om fugleinfluensa hovedsakelig er en fuglesykdom, ser man på verdensbasis nå økt smitte fra fugler til pattedyr.

– Smitte fra fugler til pattedyr er en trend vi ser globalt, noe vi også har sett enkelte tilfeller av her i Norge. Så langt har vi i Norge påvist fugleinfluensa hos seks rødrever over en periode på tre år. Vi har ikke sett andre arter bli smittet, sier fagansvarlig for fjørfe hos Veterinærinstituttet Silje Granstad til NRK.

Silje Granstad

Silje Granstad hos Veterinærinstituttet.

Foto: © Eivind Røhne

Selv om Norge er blitt skånet, er situasjonen internasjonalt en helt annen.

– Dyre- og humanhelsemyndigheter internasjonalt har klassifisert dette som den verste fugleinfluensa-epidemien som noensinne har rammet verden. Disse tallene ligner ikke noe man har sett tidligere.

Smittefare for mennesker

Granstad hos Veterinærinstituttet forteller at også mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa, uten at det er stor fare for det av de norske virustypene.

Risikoen for smitte til mennesker med fugleinfluensavirus som sirkulerer i Norge er i dag vurdert som svært lav av Folkehelseinstituttet. Risikoen øker noe ved nærkontakt med store mengder smitte fugler eller villdyr, så man bør derfor alltid følge gjeldende smittevernråd utarbeidet av FHI når man skal håndtere dyr ved mistanke om fugleinfluensa.

Ifølge Granstad kan også bønder og fjørfeprodusenter gjøre egne tiltak for å dempe risikoen for smitte på eget bruk.

I Norge har det vært få og sporadiske tilfeller hos tamme fugler, men fjørfeprodusenter må alltid være oppmerksomme. Bønder bør tenke på smittevern på egen gård, det er det mest effektive og forebyggende tiltaket for å hindre fremtidig utbrudd, sier Granstad.

– Full kontroll

Hos fjærfeprodusentene selv er det en evigvarende kamp for å holde sykdommen unna egne dyr.

En som kjenner godt til rutinene, er leder i Rogaland Fjørfelag Kai Petter Flesjå.

Per nå har vi full kontroll på situasjonen. Det var et utbrudd tidlig i år, men det fikk Mattilsynet raskt kontroll på. De siste årene har vi utviklet smittevernrutinene våre, og de fungerer godt, sier Flesjå.

Det er lenge siden han har vært vitne til et større utbrudd i distriktet, men forteller om tidligere utbrudd hvor titusener av dyr er blitt slaktet på grunn av sykdom.

– Det er heldigvis sjeldent at det forekommer. For bøndene kan det bli et være eller ikke-være, med potensielt katastrofale følger som destruering av hele bestanden.

Fjørfe-fjøs

Flere fjørfehold fikk påvist fugleinfluensa i løpet av 2023.

Foto: Gisle Espeland / NRK

Han er foreløpig av den oppfatning at fjærfeprodusenter er bekymret for den internasjonale utviklingen.

– Selv har jeg hørt om tilfeller fra utlandet der pattedyr blir smittet, men jeg kjenner ikke til sykdomsforløpet. Men det er klart at all sykdom på dyr vil vi jo unngå.

Inntil videre tar vi det som kommer, og holder oss til våre rutiner.

Flere store utbrudd av fugleinfluensa

I rapporten blir et stort utbrudd i Troms og Finnmark sommeren 2023 omtalt, der det ble samlet inn over 24.000 døde fugler.

Flere andre steder i landet ble det også oppdaget sykdom, både hos et kommunalt fuglehold i Møre og Romsdal og hos flere hobbyfjørfehold i både Vestland og Troms og Finnmark.

I alle disse var det samme variant av viruset som ble påvist.