Hopp til innhold

Anbud på bussvei-planlegging: Elleve eller 18 millioner kroner

Statens vegvesen har mottatt svært sprikende anbud på planleggingen av bussvei-traseen mellom Kvadrat og Sandnes sentrum.

Bussvei på Forussletta

Statens vegvesen har fått tre anbud på bygging av bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes. Prislappen varierer mellom 11 og 18 millioner kroner.

Foto: Statens vegvesen

– Det handler om antall arbeidstimer som trengs for å gjøre jobben, og den enkelte entreprenørens fortolkninger av dette.

Det sier Matthew Millington, som er prosjektkoordinator i Statens vegvesen til NRK.

Matthew Millington

Matthew Millington, som er prosjektkoordinator i Statens vegvesen sier at arbeidet med bussvei-strekningen mellom Kvadrat og Ruten trolig starter i 2019.

Foto: Statens vegvesen

Asplan Viak har levert et anbud for planlegging av strekningen Kvadrat-Ruten i Sandnes sentrum på 10,9 millioner kroner. Multiconsult ASA sitt anbud er på 14,9 millioner, mens Sweco Norge mener det vil koste 18,2 millioner kroner å planlegge den omstridte bussvei-traseen.

– Våre beregninger ligger et sted midt på treet, sier Millington, som ikke vil presisere dette nærmere.

– Kan velge det dyreste

Han forteller at når anbudene skal vurderes, følger man bestemte kriterier. Disse kriteriene sier at bare rundt 20 prosent av vurderingen skal baseres på prisen.

– Vi kan velge det dyreste anbudet dersom vi mener at det er bedre enn det billigste, sier Millington.

Statens vegvesen vil trolig komme med sin innstilling i løpet av neste uke.

Busser på ruten
Foto: Hans Magnar Lien

Det er to foreslåtte traseer for bussveien på denne strekningen. Statens vegvesen anbefaler at traseen går via bedriftsveien og Strandgaten, mens det andre alternativet er en trase over Stavangerveien og Roald Amundsens gate.

Sandnes kommune skal i løpet av høsten ta stilling til trasevalget. Bussveien skal stå ferdig i 2021. Det betyr at arbeidet trolig starter i 2019.

Det store kollektivløftet

Multiconsult ASA og Asplan Viak har og levert anbud på planlegging av bussvei-strekningen Hillevåg- Stavanger sentrum -Sundekrossen. Begge entreprenørene mener at dette vil koste rundt 25 millioner kroner for de to delstrekningene på denne etappen.

Ifølge Statens vegvesen er bussveien det store kollektivløftet på Nord-Jæren de neste årene. Det skal bygges 50 kilometer bussvei i Stavanger, Sandnes og Sola.

Noen strekninger er allerede bygget, på Fv44 på Vaulen er bussveien under bygging og flere strekninger er under planlegging.