Hopp til innhold

– Kryssene har forbedringspotensial

Lange køer i Hillevåg irriterer flere bilister, og det siste året har Statens vegvesen jobbet med utvikling av nye kryss som vil gi bedre trafikkflyt. Samferdselsministeren fløy helikopter for å se hvordan bussveien fungerer.

Statens vegvesen har jobbet med utvikling av nye kryss som vil gi bedre trafikkflyt.

Statens vegvesen har jobbet med utvikling av nye kryss som vil gi bedre trafikkflyt.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Når det er rushtid kan køene gjennom Hillevåg i Stavanger bli svært lange. Hvis bussene skal passere, blir all annen trafikk stanset og flere bilister innrømmer at de liker dårlig å måtte vente.

BILIST: Jarle Vistnes.

BILIST: Jarle Vistnes.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
BILIST: Tor Ivar Braut

BILIST: Tor Ivar Braut.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
BILIST: Hilde Nessa

BILIST: Hilde Nessa.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det fungerer ikke med de rundkjøringene som er her. Det er altfor mye kø, sier Jarle Vistnes.

– Tanken er god, men vi venter lenge, sier Tor Ivar Braut.

– Her er det som regel alltid kø, og derfor kjører jeg helst ikke her, sier Hilde Nessa.

Langvarig diskusjon

Kryssene i Hillevåg ble planlagt i 2008, og helt siden bussveien ble åpnet for fire år siden har trafikkflyten vært et tema.

– Som politiker så har jeg sjelden eller aldri fått så mange telefoner fra næringslivet og fra folk som ikke klarer å hente ungene sine i barnehagen, som spør når skal dette vanviddet skal slutte.

Det sier Leif Arne Moi Nilsen, som er gruppeleder Fremskrittspartiet i Stavanger. I håp om å få løst floken inviterte han samferdselsministeren med i helikopter, for å selv se hvordan det fungerer i Hillevåg.

– Vi skal få bussene fram, men hvis vi kan få til det uten å lage så mye stopp for bilene, så vil det være en fordel. En kan for eksempel skru av trafikklysene i en periode for å endre forholdene, sier Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (FrP).

Stavanger FrP inviterte Samferdselsministeren til å selv se hvordan bussveien fungere.

Stavanger FrP tok med samferdselsministeren på helikoptertur, for å få best mulig oversikt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ny rapport

Da Solvik-Olsen fløy over busstraseen på torsdag ettermiddag var køene begrensa. Samtidig ble det tydelig for ministeren hvor problemene oppstod.

– Vi må se om det går an å gjøre det på en annen måte. Jeg må sørge for at vegvesenet stiller seg så positive som mulig, men så er det lokalpolitikerne som må sende de rette bestillingene, for det er de som er ansvarlig for akkurat denne vegstrekningen, sier han.

Statens vegvesen ønsker ikke å stille til intervju, men sier dette til NRK:

«Kryssene i Hillevåg ble planlagt i 2008. Evalueringen av disse viser forbedringspotensiale. På den bakgrunn har Statens vegvesen i løpet av året jobbet med utvikling av nye kryss som gir bedre flyt for andre trafikanter. Rapporten på dette er på det nærmeste klar, og vil bli presentert i nærmeste framtid».

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland (KrF)

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland (KrF)

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bedre dialog

Nede på bakken stod fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF). Hun skulle helst sett at Ketil Solvik-Olsen tok debatten i styringsgruppa.

– Dialogen som han som statsråd og samsamferdselsminister må ha, og som er viktig, den må han ha med styringsgruppa for byvekstavtalen og for bypakken, sier Ege Tengesdal.

Flere bilister irriterer seg over at de må stoppe for bussen.

Flere bilister irriterer seg over at de må stoppe for bussen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det betyr at han burde gått til deg og dere andre først?

– Ja det hadde vært naturlig. Jeg tenker at hvis vi skal få dette til å en god måte, så er det faktisk viktig at vi har en god dialog, svarer hun.

Bussveien gjennom Hillevåg.

Helt siden bussveien ble åpnet for fire år siden har trafikkflyten vært et tema.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK