Forsker: – Trolleybuss er umoderne

Politikerne bør satse på batteribusser. Teknologiutviklingen har løpt fra trolleybussene, mener forsker i Transportøkonomisk Institutt.

Trolleybuss

Politikerne bør satse på batteribusser. Teknologiutviklingen har løpt fra trolleybussene, mener forsker i Transportøkonomisk Institutt.

Foto: PG Andersson / Trivector

– Trolleybuss er et system som ikke akkurat er på moten. Derimot er systemet med hel eller delvis batteridrift, ofte i kombinasjon med hybriddrift, mer i skuddet for tiden.

Forsker Rolf Hagman i Transportøkonomisk Institutt mener at å bygge opp ledninger og master for et trolleybuss-system raskt blir umoderne.

Rolf Hagman, forsker ved Transportøkonomisk Institutt

Rolf Hagman, forsker ved Transportøkonomisk Institutt, advarer politikerne på Nord- Jæren mot å satse på trolleybusser.

Foto: Svein Erik Dahl

De viktigste politikerne i fylkespolitikken møtes i dag for å stemme over hvilken kollektiv-teknologi Nord-Jæren skal satse på fra 2021. Da skal bussveien mellom Stavanger og Sandnes være i drift.

– Tvilsomt og kostbart

Samferdselssjefen vil ha trolleybuss-drift på hovedlinjene. Det betyr master og ledninger over bussvei-traseen.

Les også: Trolleybussen kan gjera comeback

Les også: Ønsker ny fremtid for trolleybussen

Transportforsker Hagman synes ikke dette er noen god ide.

– Man må bygge opp et system med kjøreledninger gjennom byen. Det å bygge dette fra bunnen av i Stavanger er tvilsomt og spesielt kostbart, sier han.

Vanlig i Øst-Europa

Trolleybuss er utslippsfritt for CO₂ og Nox. Det er en elektrisk drevet buss som henter strøm fra kontaktledninger i luften via en strømavtaker. Topphastigheten er 80 km/t
Drammen fikk trolleybuss allerede i 1909, Oslo i 1940, Stavanger i 1947 og Bergen i 1950.

Trolleybuss i Stavanger sentrum

Slik ser planleggerne for seg bruk av trolleybusser langs den planlagte bussveien på Nord- Jæren.

Foto: Rogaland fylkeskommune

Landslinjen i Bergen er nå den eneste gjenværende trolleybusslinjen i Norge

Trolleybusser både var, og er fortsatt, svært utbredt i Øst-Europa.

Koster 700 millioner mer

Et klart flertall av fylkespolitikerne har signalisert at de går inn for trolleybuss-teknologien. Blant dem er Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet.

Les også: Politikerne sier ja til trolleybusser

Les også: Tverrpolitisk jubel for trolleybuss

– Trolleybussen vil passe veldig godt til den bussveistrukturen vi skal bygge, med egne busser som går i egne felt og kjører helt spesielle egne ruter, sier han.

Samferdselssjefen har regnet ut at trolleybussopplegget vil koste rundt 700 millioner kroner mer enn diesel eller hybridbusser. Den regningen er ikke Bjelland Eriksen bekymret for.

Video Andreas Bjelland Eriksen

Andreas Bjelland Eriksen og Arbeiderpartiet vil ha trolleybusser på Nord Jæren.

Foto: NRK

– Vi forventer jo at det kommer finansiering fra statlig hold, for eksempel. Vi forventer for eksempel at Enova er med å finansiere dette. Så er det og sånn at det ligger penger innenfor rammen av bypakken til for eksempel det å prioritere denne typen tiltak. Disse midlene er på plass, sier Bjelland Eriksen.

Umoderne

Det er bare Fremskrittspartiet som vil ha et bussbasert opplegg.

– Trolleybuss er fra 60-tallet. Det kjører en rundt med i Øst- Europa i dag, og en kan sikkert få billige busser fra Vilnius hvis en går inn for det, men å ha den teknologien nå, med disse strengene, det er rett og slett for umoderne, sier Frps Einar Endresen.

Einar Endresen, Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets Einar Endresen går inn for diesel og hybridbusser i overgangsperiode til teknologien med batteridrevne busser er på plass.

Fremskrittspartiet går inn for diesel og hybridbusser i en overgangsperiode.

– Vi går for dieselbusser i påvente av ny teknologi som gjør at en med tid og stunder vil få batteridrevne busser, sier Endresen.

Forsker Rolf Hagman deler synet til Endresen og Fremskrittspartiet.

– Det er vanskelig å spå om fremtiden, men min tro er at batterier vil bli vel så konkurransedyktige som trolleybuss-systemer.