Hopp til innhold

Uenighet om denne broa forsinker milliardprosjekt

En kommune vil ha bro, den andre vil vurdere undergang, nå må vegvesenet finne en løsning både Stavanger og Sandnes kan bli enige om før bussveien blir en realitet.

Bro over bussvei ved Hans og Grete-stien på fylkesvei 44 mellom Stavanger og Sandnes

Dette er forslaget til gangbro over fylkesvei 44. Både ved bygging av bro eller undergang vil det gå utover naboer i større eller mindre grad. Sandnes kommune håper en ekstra utredning kan finne den beste løsningen.

Foto: Statens vegvesen

– I forbindelse med behandling av reguleringsplanen så har Stavanger vedtatt at de ønsker bru, også har utvalget for byutvikling i Sandnes sagt at de ønsker seg undergang.

Vegard Thise er prosjektleder for Bussveien på Nord-Jæren

Vegard Thise er prosjektleder for Bussveien på Nord-Jæren.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Det sier Vegard Thise som er prosjektleder for et av Norges dyreste veiprosjekter, Bussveien på Nord-Jæren. Et prosjekt som koster mer en fastlandsforbindelsen til Ryfylke, Ryfast, og like mye som Fornebubanen.

Han konstaterer dermed at prosjektet til 9,9 milliarder kroner, blir omtrent to måneder forsinket.

Kanskje ikke så mye i seg selv, men når kollektivprosjektet allerede har fått utsatt ferdigstillelsesdato med to år, så begynner ting å ta tid. Nå kan ulike vedtak og løsninger der veien krysser kommunegrenser gjøre prosjektet dyrere og mer forsinket.

– Vi har alltid noe tid til å gjøre tilleggsutredninger, men særlig i nord-sørkorridoren som skal stå klart til 2021 så er tidsløpet veldig stramt, sier Thise.

Bro og undergang over fylkesvei 44 ved Hans og Grete-stien

Broen til venstre har blitt vedtatt av Stavanger kommunes utvalg for byutvikling. Sandnes kommunes utvalg vil helst utrede undergangen til høyre. Nå må Vegvesenet få alle til å bli enige, og så må alt behandles politisk en gang til.

Foto: Statens vegvesen

– Overrasket

– Det var overraskende, sier Kari Raustein (Frp).

Hun er leder for byutviklingsutvalget i Stavanger, og får høre av NRK at nabokommunen har vedtatt noe annet.

– Vi valgte å se på undergang av hensyn til naboer som kan ende opp med å miste huset. Da vil vi ihvertfall vurdere undergang, sier leder for bytutviklingsutvalget i Sandnes, Inger-Lise Erga.

Nå må Vegvesenet lage et nytt forslag som skal behandles igjen. I verste fall kan kommunene velge hver sin løsning på nytt.

– Det håper jeg virkelig ikke vi gjør, men dette er jo et godt argument for kommunesammenslåing. Da hadde vi nok sett regionen under ett, og sluppet å behandle det i flere instanser, sier Raustein.

Oppstår ofte

Inger-Lise Erga i Sandnes Frp

Inger-Lise Erga i utvalget for byutvikling i Sandnes ba om en ekstra utredning for bussveikrysningen.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Men at kommunene har ulike meninger kan i noen tilfeller være en fordel tror forsker ved Transportøkonomisk institutt, Marianne Knapskog.

– Det er viktig at den demokratiske siden er ivaretatt, og i noen tilfeller kommer dte bedre løsninger i sånne prosesser, sier hun.

Hun utelukker ikke at en del kommuner vil ha godt av å samarbeide enda tidligere for å unngå unødvendige kostnader og tidsbruk.

Og det vil byutviklingslederne være med på.

– Det er ikke noe i veien for at arbeidsutvalgene i kommunene kan møtes. Vi har ikke gjort det frem til nå, men det er faktisk en god ide, sier Raustein som får full støtte av kollegaen i Sandnes.

Nå lages det forslag til ny løsning, men dette er ikke siste gang bussveien skal krysse grenser på Nord-Jæren.

– Hadde dette vært lettere med bare en kommune å forholde seg til?

–Det har vi ikke, avslutter Thise.