Hopp til innhold

Innrømmer at bussveien fungerer dårlig

Bussveien i Hillevåg er topp for bussen, men ikke for andre trafikanter, vedgår Vegvesenet. Nå skal resten bygges på en annen måte, og eksisterende bussvei kan bli endret.

De nye løsningene for bussveien er basert på erfaringer fra Hillevåg.

– Løsningen i Hillevåg er god for bussen, den er god for trafikksikkerheten, men den er ikke så god for syklister og andre trafikanter. Og derfor startet vi dette arbeidet, sier Vegard Thise, prosjektleder for bussveien.

Lange køer i Hillevåg, spesielt rundt rundkjøringene som er lysregulert for bussene, har irritert mang en bilist. Systemet langs Nord-Europas lengste busstrasé er ifølge Statens vegvesen alt annet enn enkelt.

Vegard Thise er prosjektleder for Bussveien på Nord-Jæren

Vegard Thise.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Å planlegge 50 kilometer med bussvei gjennom tre kommuner med tre sentrum, er en ganske komplisert oppgave, sier Thise.

Arbeidet med bussveien startet for snart ti år siden, og første del av prosjektet var Hillevåg i Stavanger. Strekningen var en pilot, og åpnet for fire år siden.

Bytter ut Hillevåg-kryssene

I dag er ti nye bussvei-strekninger under planlegging rundt Stavanger. Prislappen er på svimlende 11 milliarder kroner. Mer enn Ryfast og Eiganestunnelen til sammen.

Når resten av de fem milene med bussvei skal bygges, får Vegvesenet en ny type kryss. De nye kryssløsningene er basert på erfaringer fra Hillevåg. I rapporten «Kryssløsninger for bussveien» kommer det litt kunstige navnet «kryss uten kryss», en slags u-sving, ut som det beste alternativet.

Kryss uten kryss for bussvei

«Kryss uten kryss» og u-sving fungerer ved at trafikken som skal rett fram, ikke trenger å stoppe for bussene i busstraseen i midten. Kun biler som skal krysse hele veien trenger krysse busstraseen (rød linje). Den blå trafikken skal rett frem, mens den grønne er busstrafikken.

Foto: Norconsult
Bussveien i Hillevåg.

I dagens kryssløsning i Hillevåg blir lyset rødt når en buss skal kjøre midt gjennom rundkjøringen. Dermed må all trafikk som skal samme vei som bussen, stoppe.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det ville være dumt av oss å fortsette med bare løsningen fra Hillevåg. Derfor valgte vi å se om det fantes andre muligheter. Fordelen med Hillevåg og barnesykdommene du har sett der, er at vi lærer av dem, og sørger for at feilene ikke kommer igjen, sier Thise.

– «Kryss uten kryss» vil si at vi har flyttet krysset vekk fra krysset. En av de store fordelene her er at den trafikken som skal rett fram – både bil og sykkel – kan gå uhindret av bussen, sier delprosjektleder Jonas Meling.

Fylkesordføreren lover ikke penger

Med utgangspunkt i rapporten, har Rogaland fylkeskommune nå bedt Statens vegvesen om å se på mulige forbedringer i Hillevåg. Hva løsningen blir, og hva det eventuelt vil koste, er foreløpig usikkert.

Kart over bussveien med status per 20. oktober 2017

Kart over bussveien slik den blir med status per oktober 2017. Ulik farge symboliserer ulik hyppighet på bussene fra åtte (oransje og rød) til fire (blå) ganger i timen.

Foto: Rogaland fylkeskommune
Bussvei på Forus

Daværende fylkesordfører Janne Johnsen og varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, åpnet i 2015 en bit av bussveien over Forussletta mellom Sandnes og Stavanger.

Foto: Erik Auklend / NRK

– Det er for tidlig å konkludere. Samferdselsutvalget er også viktige i denne sammenhengen, og kan gi innspill, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Om de er villige til å bruke penger på å fikse den eksisterende bussveien, er hun mer usikker på.

– Det tror jeg vi vil være forsiktige med. Vi har en ramme som vi nå skal holde oss innafor. Å gå ut over den rammen vil kunne få konsekvenser for andre prosjekter, svarer Tengesdal.