– Begge busstraseene er gjennomførbare

300 engasjerte Sandnes-gauker møtte politikerne tirsdag kveld for å høre om planene for den nye busstraseen mellom Ruten og Kvadrat.

Stanley Wirak og Gottfried Heinzerling

GODT HUMØR: Ordfører Stanley Wirak (Ap) og Gottfried Heinzerling, samferdselssjef i fylkeskommunen var i godt humør på møtet tirsdag kveld.

Foto: Eirin Margrethe Fidje / NRK

– Vil lysreguleringen bli bedre enn på Hinna?

– Hvordan kan jeg komme meg på jobb nå?

– Syklet, gikk du eller tok du bussen hit i dag?

Spørsmålene fra salen var mange og varierte da Sandnes-ordfører Stanley Wirak og fylkets samferdselssjef Gottfried Heinzerling møtte Sandnes-gaukene tirsdag kveld for å diskutere hvor den nye bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes bør gå.

Folkemøte i Sandnes

FULLT HUS: Ca 300 møtte opp på møtet.

Foto: Eirin Margrethe Fidje / NRK

– Vil ha innspill

Ett alternativ er at bussveien skal gå over Varatun og inn Oalsgata, et annet alternativ er at traseen går gjennom Stavangervegen og Strandgata, også kalt «Fjordkorridoren».

Det er også tatt til orde for et enveiskjørt alternativ, nemlig at traseen går inn Strandgata og ut Roald Amundsens gate, eller omvendt.

Alternativene er både teknisk og økonomisk gjennomførbare, slår ordføreren fast.

– Vi har sendt forslagene ut på høring, og vi vil ha innspill fra folk. Vi vil ikke ta noen beslutninger før vi har analysert innspillene. Når vi sender saker ut på høring, skal det gjøres skikkelig, sa Wirak før møtet.

Han ville verken favorisere det ene eller andre forslaget, men gikk langt i å si at det vil være lurt å legge traseen gjennom Stavangervegen og Strandgata.

– Med Gandsfjord bru under prosjektering og planlagt jernbanestopp i området, er det lurt å legge også bussveien her, sa han.

Varatun-trasé raserer eiendom

Traseen er en del av Bussvei 2020, som er et av hovedprosjektene i Bypakke Nord-Jæren.

Alternativet over Varatun og inn Oalsgata har blitt møtt med massiv motstand fra dem som står i fare for å miste husene sine dersom bussveien blir lagt nettopp her. Forrige gang et folkemøte i forbindelse med bussvegen, var temperaturen betraktelig høyere enn denne gangen.

For ekteparet Jan og Grethe Nicolaisen, vil en trasé over Varatun tvinge dem ut av det som har vært hjemmet deres i 30 år.

– Vi håper at valget faller på Strandgata, siden vi bor midt i Roaldsgata. Hele eiendommen vår går med i planen, og vi vil selvfølgelig helst slippe å flytte, sier Jan Nicolaisen.

Jan og Grethe Nicolaisen

BODD I ROALDSGATA I 30 ÅR: Grethe og Jan Nicolaisen.

Foto: Eirin Margrethe Fidje / NRK

Ekteparet er takknemlige for at kommunen nå åpner for dialog med beboerne som blir berørt.

– Da vi fikk beskjed om at eiendommen vår gikk med, da var spørsmålet hvor lang tid det skulle ta, slik at vi kunne begynne på nytt nå i stedet for å gjøre det om fire-fem år. Det har vært så mye frem og tilbake, og nå sitter vi fremdeles og venter. Vi føler oss innesperret. Vi venter bare på løsningen nå, sier Nicolaisen.

– Strandgaten er et langsiktig valg

En som har løsningen klar, var Thor Magne Seland, gruppeleder for Høyre i Sandnes. Han sier at Høyre er klare på at de ønsker traseen gjennom Strandgata og Roald Amundsens gate.

– Hvis vi ser på byutvikling og potensialet for beboere er dette alternativet betydelig bedre på lang sikt. Vi frykter litt for hva som vil skje med selve idrettsparkområdet dersom vi velger traseen gjennom idrettsparken, sier Seland.

Thor Magne Seland

VIL HA STRANDGATEN: Thor Magne Seland i Høyre er klar på at Strandgaten er det beste alternativet.

Foto: Eirin Margrethe Fidje / NRK

Han trekker frem de eksisterende skolene, barnehagene og idrettsarealene som grunner til å holde busstraseen unna Varatun og Oalsgata.

Den verneverdige bebyggelsen i Strandgaten mener han kan ivaretas ved at kommunen går inn for enveiskjørte bussveier.

– Vi er veldig klare på at vi selvfølgelig skal følge de vernebestemmelsene som er der. Det har vi sagt fra dag én. Alle andre store byer velger å styre trafikkstrømmen sin. Da kan vi få en bedre trafikkstrøm og bedre trafikkmønster med enveiskjøring, sier han.

12. mai går fristen ut for å sende inn innspill. 16. mai skal bystyret i Sandnes gjøre endelig vedtak om hvor bussveien skal gå.