Hopp til innhold

Ber staten satse på bussvei og sykkelstamvei på Nord-Jæren

Trafikketatene mener staten skal betale halvparten av kostnadene for bussveien. Sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes får trolig også statlige bidrag.

Bussvei på Forussletta

Trafikketatene mener staten skal betale halvparten av kostnadene ved bussveien.

Foto: Statens vegvesen

Staten skal betale femti prosent av den nye bussveien på Nord-Jæren.

Det er et av tiltakene i trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Bakgrunnen for at staten skal bidra på denne måten i storbyene er at klimautslippene fra transport må halveres innen 2030.

Det skal og arbeides videre med de såkalte bymiljøavtalene med Storbyene, blant annet med Stavanger. Tilsammen bør det settes av 16,9 milliarder kroner til disse avtalene.

Dette betyr forslaget til ny Nasjonal transportplan for rogalendingene.

Superveier for sykler

Transportetatene foreslår å bygge sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen i de ni største byene i landet. Superveier for syklister vil koste 8 milliarder kroner.

En av disse sykkelveiene er den som nå bygges langs E39 mellom Stavanger og Sandnes.

– Dette blir en helt ny måte å legge til rette for sykkeltrafikk. For byene er målet å få en sykkelandel på mellom 10 og 20 prosent av de daglige reisene, ifølge trafikketatene.

Ferjefri E39

Trafikketatene forusetter dessuten at den planlagte ferjefrie E39 mellom Kristiansand og Trondheim blir bygget i løpet av de neste tjue årene.

Denne utbyggingen skal koste 340 milliarder kroner, og starter med Rogfast nordover fra Stavanger.

I NTP-dokumentene er det satt av 3,7 statlige milliarder kroner til den 25 km lange tunnelen under Boknafjorden

El-bilister må betale

Det vil bli dyrere å kjøre elbil i tiden som kommer, varsler transportetatene. Pengene skal brukes på å finansiere kollektivtransport og tiltak for gående og syklende.

I forslaget til NTP skriver etatene at elbiler må gå fra ingen til lave avgifter og at de må begynne å betale bompenger selv om de fortsatt vil få lavere sats enn bensin- og dieselbiler.

Alle incitamentene for overgang til null- og lavutslippskjøretøy skal være tidsavgrenset. Alle kjøretøy bidrar til svevestøv, støy og kø, og alle trenger tilnærmet samme arealer til kjøring og parkering, skriver etatene.

Elbilister skal få fortsette å kjøre i kollektivfelt, men bare på de stedene der bilistene hindrer kollektivtransporten.

Flere nyheter fra Rogaland