Ryanair-fly på Rygge
Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Kansellert

Ni år med passasjerfly opp og ned fra Rygge har ikke gitt svar på dette enkle spørsmålet: Er det marked for en flyplass her?

– Vi har prøvd. Det er bare å ønske andre lykke til, sier Svein Hurlen.

80-åringen har vært styreleder ved Moss lufthavn Rygge fra før det begynte å gå sivil flytrafikk på den gamle militærflyplassen høsten 2007. I dag, 3300 dager etter den historiske første flyvningen, lander siste fly.

Hundrevis mister jobben, og en flyplass som har gått med overskudd de fem siste årene legges ned.

Eierne gir opp lenge før de har tjent inn den milliarden de investerte. De innser at veldig mange millioner er gått tapt, og ingen aner om det noen gang blir flyplassdrift på Rygge igjen.

– Jobbet gratis

15. februar 1999: «Blir Rygge åpnet?» er spørsmålet på førstesiden av en rapport som legges frem. Et veiskilt med den hypotetiske tittelen «Rygge sivile lufthavn» er også å finne på forsiden av dokumentet.

Rygge-rapport

SPED BEGYNNELSE: Østfold Industrioffensiv og fylkeskommunen var blant dem som jobbet med denne rapporten fra 1999.

Over flere år har ideen om sivil flytrafikk vokst frem hos en gruppe industriledere og politikere i Østfold. Nå begynner det å bli alvor, og de kaller det et forprosjekt. Over 38 sider skisseres det store muligheter for å drifte en liten flyplass. Den skal først og fremst gjøre logistikken enklere for folk i næringslivet. Og kanskje kan til og med et og annet charterfly få ta av.

Ved å skrape sammen 60–80 millioner kroner fra investorer, så kan man stable på beina en flyplass som kan frakte inntil 150.000 passasjerer i året.

Men i stedet for en rask fremdrift slik rapporten legger opp til, går det trått. I årene som kommer møter gruppa motstand fra deler av Forsvaret, som til da har vært enerådende på Rygge. De møter massiv motstand fra miljøvernere. Prosjektgruppa føler også på motstand fra politisk hold. Og fra Avinor som frykter konkurranse for Gardermoen.

– Det var en periode jeg jobbet gratis, for det var ikke mer penger igjen. Da vi ble etablert, så var det mot alle odds, sier Jan Robert Danielsen (66).

Det var han som følte motstanden fra «alle hold» mens han ledet arbeidet med flyplassen fra det var en løs idé og til han ble byttet ut som daglig leder noen måneder før åpningen.

Han var med i jakten på investorer. Og de lyktes til gagns i jakten. Eierne anført av Olav Thon hadde sett et potensial man tidligere ikke torde drømme om. Det ble investert 15 ganger mer penger enn forprosjektet hadde anslått var nødvendig for å få flyplassen i drift.

1.000.000.000 kroner, ble investert.

De siste årene har Danielsen fulgt flyplassdriften fra sidelinjen. Han har sett at det ikke er innenlandsruter tilpasset næringslivet som kjennetegner flyplassen. Etter at Ryanair fikk fotfeste på Rygge, er det billige flyreiser som gjelder.

De opprinnelige begrensningene i antall flypassasjerer som skulle holde flyplassen liten, ble fjernet. Antall passasjerer har passert 1,5 millioner i året – ti ganger mer enn forprosjektet la til grunn.

Tjener penger

– Nå har vi gått med overskudd fem år på rad, sier Svein Hurlen.

Han var der som styreleder da Norwegian-sjef Bjørn Kjos strålte ved åpningen av flyplassen, og da det samme selskapet måtte trappe ned satsingen på Rygge. Og han var der da Ryanair begynte en storsatsing som ga Rygge stempel som lavpris-flyplassen – på godt og ondt.

– De har skapt 500 arbeidsplasser, sier Hurlen for å illustrere hvor viktige Ryanair har vært for Rygge.

Michael O`Leary på Moss lufthavn Rygge. Til høyre, Svein Hurlen, styreleder i Rygge Sivile Lufthavn.

GLAD I RYANAIR: Styreleder Svein Hurlen (t.h.) sammen med Ryanairs Michael O´Leary. Det irske selskapets nedtrapping på Rygge ødela grunnlaget for hele flyplassen.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Før Ryanair kom inn, så var valget enten å legge ned, eller å få inn et selskap som kunne bære en flyplass. Det er Ryanair som er den eneste som kan gjøre det, sier han.

Ryanair både fikk og tok stor plass på Rygge, men snudde også regnskapstallene fra røde til grønne for flyplassen. Så da Ryanair signaliserte at de ville flytte baseflyene sine og trappe ned aktiviteten som følge av regjeringens flypassasjeravgift tidligere i år, gikk det ikke lang tid før også Rygge-ledelsen ga opp fortsatt drift.

De visste at ingen kunne fylle Ryanairs sko.

Avhengig av ett selskap

På den andre siden av Oslofjorden ligger Sandefjord lufthavn Torp og er omtrent like stor som Rygge. Det er likevel to vesensforskjeller:

  • Torp ligger nesten dobbelt så langt fra Oslo (118 kilometer) som Rygge (69 kilometer).
  • Fem selskaper fordeler trafikken på Torp mellom seg. På Rygge er Ryanair nesten fullstendig dominerende.
Harald Thune-Larsen

NISJE: Harald Thune-Larsen ved Transportøkonomisk institutt mener forutsetningene for Rygge og Torp er forskjellige.

Foto: Svein Erik Dahl

– Det er en kjempefordel for Torp at de har flere selskaper å spre risikoen på, sier Harald Thune-Larsen.

Han er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, og har spesialisert seg på luftfart. Og han peker på et aldri så lite paradoks.

For der det har vært en stor fordel for Rygge å ligge nær Oslo når de har hatt Ryanair på laget og bygget seg opp til en lavpris-flyplass, er nettopp nærheten til Oslo en utfordring hvis man skal være noe annet enn en nisje-flyplass.

Thune-Larsen bruker seg selv som eksempel:

– Jeg bor selv midt mellom Rygge og Oslo. Men det er bare når jeg skal fly ekstremt billig at jeg bruker Rygge.

I reisemønsteret til de aller fleste, er nemlig Gardermoen overlegne i kraft av sin størrelse, mener han.

– Hvis man finner en nisje, så er det en fordel å ligge nær en storby. Den nisjen var Ryanair. Men sammenliknet med Sandefjord, så blir konkurransen fra Gardermoen for stor for Rygge når de ikke er en nisje-flyplass, sier han.

Olav Thon og Michael O´Leary

– VIKTIG: Olav Thon og Michael O´Leary var i strålende humør da det irske selskapet etablerte seg på Rygge i 2009.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Liv laga?

Det er 20 år siden en gruppe ildsjeler begynte å jobbe seriøst med planene om sivil flytrafikk på Rygge.

Flyplassen ble etablert, og den ble større enn noen av dem som jobbet med den i starten så for seg.

Men spørsmålene som ble stilt før åpningen, diskuteres fortsatt.

Har det noen gang vært liv laga for en flyplass tre kvarter sør for Oslo?

– Rygge ha lært oss at det ikke er passasjergrunnlag for vanlig trafikk med ruter til Bergen, København og så videre.

– Men vi har også lært at det er grunnlag hvis man finner en nisje, sier Harald Thune-Larsen.

Men om det ikke finnes et selskapet som kan fylle plassen Ryanair etterlater seg, så er kanskje også dette grunnlaget tynt?

Svein Hurlen kan i alle fall ikke se hvem som skal kunne ta over der Ryanair slapp. Det var nettopp derfor styret han leder la ned driften.

Men en som ikke har mistet troa på at det er liv laga på Rygge, er Jan Robert Danielsen. Akkurat slik han var sterk i troen for 20 år siden, ser han muligheter i dag.

– Får man en driver som tenker annerledes, så kan det gå. Men den beste løsningen vil nok være om Avinor blir litt dirigert fra politiske myndigheter til å utnytte kapasiteten fra Rygge noen år fremover, sier han.

PS: En gruppe anført av Knut R. Johannessen har denne høsten jobbet med en plan for å overta driften av Moss lufthavn Rygge. Selskapet, som har navnet Rygge Airport, har fått tilsagn om konsesjon for sivil flytrafikk på Rygge fra Samferdselsdepartementet og er i ferd med å inngå en opsjonsavtale med Forsvaret, som eier flystripa. Det som mangler er at Orkla og Thon vil gjøre en avtale med selskapet om terminalen og parkeringshuset. Det er uvisst når eventuell flytrafikk kan starte opp igjen.