Hopp til innhold

USA investerer 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon

Prosjektet er knyttet til mottak av amerikanske kampfly og vil være viktige også for Nato.

Bevoktet F-35 Rygge flystasjon

INVESTERER: Amerikanerne skal bygge infrastruktur på Rygge flystasjon i Østfold.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Det vil styrke våre sikkerhet og forsvarsevne, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK.

De to amerikanske milliardene skal blant annet brukes til å bygge fire hangarer for kampfly, lagerhaller, økt kapasitet for ammunisjonslagring og bedre sikkerhet rundt flystasjonen.

Forsvarsministeren understreker at amerikanerne ikke skal ha permanent utplassering av kampfly på Rygge.

– Men det er en base som amerikanerne kan bruke når de har behov for det og når vi skal samhandle med dem.

Også norske og andre allierte styrker vil kunne bruke de nye byggene, med unntak av lagerhallene. Disse vil amerikanerne ha for seg selv.

Et jagerfly tar av fra Rygge flystasjon

Etter planen skal prosjektet på Rygge være ferdig innen utløpet av 2027.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skal legge til rette for kampfly

I juni 2022 samtykket Stortinget til inngåelse av en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Avtalen legger blant annet til rette for amerikanske investeringer i infrastruktur på omforente områder.

Regjeringen har definert disse områdene til Rygge, Sola og Evenes flystasjoner, i tillegg til Ramsund orlogsstasjon.

Nå har regjeringen godkjent omfattende amerikanske investeringer på Rygge flystasjon.

– Det skal tilrettelegge for økt amerikansk aktivitet på Rygge, sier forsvarsministeren.

Skilt for Rygge flystasjon

Rygge flystasjon er også base for flere av Forsvarets helikoptre, som Bell 412.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Flystasjonen ligger i Moss kommune og er hovedkvarteret til Luftforsvarets ledelse i Norge.

Amerikansk personell har lenge vært til stede på det militære området i Østfold. Men nå skal Norge legge bedre til rette for at amerikanske kampfly skal kunne trene i samarbeid med det norske forsvaret og andre allierte i norsk luftrom.

Da er det riktig å ha flater og bygninger på plass på Rygge som gjør at man har områder man kan operere ut fra, sier Gram.

Blir norsk eiendom

USA vil dekke 100 prosent av kostnadene knyttet til byggingen. Etter at byggingen er ferdig, vil infrastrukturen bli norsk eiendom med bruksrett for de amerikanske styrkene.

– Det er viktig for Norge å ha god samhandling med allierte og USA er en veldig viktig alliert for oss. Det styrker vår sikkerhet og trygghet at vi utvikler det her samarbeidet, sier Gram.

Det vil være investeringer i en femårsperiode fremover, sier han.

Les også Skremt av Forsvarets helikopter: – Stygg og unødvendig kjøring

En liten gutt ser på et helikopter som flyr lavt over Vansjø.

– Bidrar ikke til sikkerhet for oss

Sosialistisk venstreparti er skeptiske til den amerikanske tilstedeværelsen på Rygge flystasjon.

– Baser på norsk jord bidrar ikke til økt sikkerhet, men bidrar til en opprustning som ikke er i Norges interesse, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

SVs stortingskandidat i 2021, Freddy André Øvstegård.

Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant fra SV, er skeptisk til utenlandske baser i Norge.

Foto: Javad M.Parsa / NRK

– Vi må bygge et sterkt forsvar i samarbeid med våre naboland. Å ha utenlandske stormakter tilstede i Norge bidrar ikke til økt sikkerhet for oss.

SV vil ha mer diskusjon på Stortinget om norsk sikkerhetspolitikk og avhengigheten vår av USA i tiden fremover.

Kan bli økt aktivitet

Rygge flystasjon er også base for flere av Forsvarets helikoptre, som Bell 412. Også redningstjenesten har base på Rygge med sine Sea King-helikoptre.

Det kan bli aktuelt med flere militære øvelser fra Rygge etter hvert som det amerikanske prosjektet utvikler seg.

Så langt er det ikke lagt noen fast øvingssyklus for den type aktivitet, skriver regjeringen i en pressemelding.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud (Ap), har troen på at amerikanernes investeringer også vil være et positivt tilskudd for de lokale bedriftene.

Det vil være en viss form for byggevirksomhet inne på den militære flyplassen og håpet er at man også kan bruke lokale selskaper, sier Tollerud.

Les også Observerte 30 droner i forbudssoner under Cold Response

Skilt fra forsvaret: Drone/RPAS forbudt.