Arbeidstilsynet: Veireno har begått grove brudd på arbeidsmiljøloven

Enkelte ansatte i søppelfirmaet Veireno i Oslo har jobbet så mye at det kan gå utover helsa, mener Arbeidstilsynet.

Søppel Ekeberg

SØPPELKAOS: Overfylte søppelkasser, som her i Ekebergveien, har vært et problem etter at Veireno overtok avfallshåndteringen i Oslo. Bildet er tatt 17.oktober.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Etter at Veireno overtok søppelhåndteringen i Oslo i oktober, har søppelet hopet seg opp og renovasjonsarbeidere jobbet på spreng. Transportarbeiderforbundet har hevdet at ansatte har jobbet opptil 14 timer lange arbeidsdager.

Og siden 1. november har Arbeidstilsynet ført tilsyn med Veireno, etter å ha fått en bekymringsmelding om dårlige arbeidsforhold.

Selv om tilsynet ikke er ferdig, viser de innledende undersøkelsene at selskapet har begått til dels grove brudd på Arbeidsmiljøloven, mener Arbeidstilsynet.

– Deres renovatører har, i løpet av kontrollperioden som vi ba om, arbeidet utover rammene som følger av arbeidsmiljøloven kapittel 10, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, Vigdis Tingelstad.

Det vil si at selskapet har brutt bestemmelser om arbeidstiden.

– Det er flere renovatører som gjennomgående ser ut til å ha arbeidet mye i oktober måned, sier hun, og understreker at de nå vil hente inn flere timelister og annen informasjon, før de kan konkludere.

– Ser svært alvorlig på bruddene

Vigdis Tingelstad sier en tilsynsrapport, med eventuelle varsler om pålegg, trolig vil være klar i midten av desember.

Ifølge tilsynslederen ser Arbeidstilsynet svært alvorlig på bruddene som foreløpig er avdekket.

– Enkelte av renovatørene ser ut til å ha arbeidet så mye at det kan medføre helsemessige belastninger. Det dreier seg som fysisk hardt arbeid, og skadepotensialet knyttet til dette arbeidet er jo stort.

Etter at Veireno overtok søppelhentingen i hovedstaden, har renovasjonsetaten fått inn mange tusen klager fra folk som ikke har fått søppelet sitt hentet.

Flere tiltak har blitt satt inn for å bedre situasjonen, men denne uken varslet selskapet at det vil ta fire nye uker før alt er i rute.

Er allerede anmeldt

Veireno har også ansvaret for søppelhentingen i Vestfold. De er fra før av under politietterforskning der etter at arbeidstilsynet Sør-Norge brukte sin strengeste sanksjonsmulighet og politianmeldte dem for grove brudd på arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet kan foreløpig ikke svare på om det samme vil skje i Oslo.

– Det er for tidlig for oss å si noe om nå, men det er noe vi skal se på når vi har konkludert, sier tilsynsleder Vigdis Tingelstad.

Verken direktør i Veireno Jonny Enger, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) eller Renovasjonsetaten i Oslo ønsker å kommentere saken, før Arbeidstilsynets rapport er klar.