NRK Meny
Hentar ut skrantesjuk villrein
Foto: Petter Braaten/SNO

Skrantesjuke på hjortedyr

Oppsummert

1400 villrein er felt i Nordfjella for å hindre spredning av smittsom skrantesjuke. Det er påvist 17 tilfeller av den dødelige sjukdommen. Nordfjella strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

 • Må ta skrante-prøver fra høstjakta

  Jegere i nasjonale kartleggingsområder må teste felt hjortevilt for skrantesjuke under høstens jakt. Prøver skal sendes til Veterinærinstituttet. Det gjelder bl.a. Hemsedal, Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal. I tillegg er Modum tilfeldig utvalgt.

  Skrantesjuk villrein hjå Veterinærinstituttet
  Foto: Tordis Gauteplass / NRK
 • Styrkar kampen mot skrantesjuka

  Regjeringa gjer framlegg om å auke løyvinga til Mattilsynet sitt arbeid med skantesjuke med 15 millionar kroner. Den ekstra løyvinga skal gå til arbeidet med smittesikring i Nordfjella sone 1 etter at all villreinen i området er felt. Det blir også løyvd pengar til overvaking og betre kunnskap om mogleg forekomst av sjukdommen i resten av landet.

  Skrantesjuk simle
  Foto: Lars Nesse
 • Villreinstammen skal reetablerast

  Kommunane i Nordfjell-områda skreiv i dag under på ein samarbeidsavtale om gjenoppbygging av villreinstammen. Området skal no fredast i fem år før det er snakk om å reetablering av stammen, skriv Sogn Avis. Oppdaginga av skrantesjuka gjorde at heile villreinstammen på kring 2000 dyr måtte avlivast sist vinter.

  Statlege jaktlag speidar etter villrein i Nordfjella.
  Foto: Håvard Heggen / NRK
 • Påvist skrantesyke hos finsk elg

  Det er påvist skrantesyke hos en elg i Finland, men det skal ikke være snakk om samme type som har rammet villrein i Norge, ifølge det finske mattilsynet (Evira). Det er første gang det er påvist skrantesyke i Finland.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no