Hopp til innhold
Hentar ut skrantesjuk villrein
Foto: Petter Braaten/SNO

Skrantesjuke

Oppsummert

Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), er en prionsykdom som i 2016 ble påvist hos villrein og elg, og i 2017 hos hjort. Hele villreinstammen i Nordfjella ble slaktet for å avgrense smitten. I 2020 ble sykdommen påvist på Hardangervidda.

 • Hevdar EU tvang Noreg til å skyte ned villrein

  EU pressa Noreg til å utrydde villreinstammen i Nordfjella etter skrantesjukeutbrot. Det hevdar tidlegare statssekretær i Miljødepartementet, Stein Lier Hansen.

  Mattilsynet på si side tilbakeviser påstanden om at Noreg skal ha blitt pressa av EU til å avlive reinen i Nordfjella.

  – Den nedskytinga som vart gjort i første omgang var ei politisk avgjerd basert på ei samla tilråding frå alle involverte partar. Det seier Inge Erlend Næsset, som er direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet til NRK.

 • Vil framleis bruka jakt mot skrantesjuka

  Mattilsynet og Miljødirektoratet vil framleis bruka jakt for å kjempa mot skrantesjuke blant villrein på Hardangervidda.

  – Me meiner at ordinær jakt framleis skal vera det primære verkemiddelet, men dersom det er praktisk mogleg og dyrevelferdsmessig forsvarleg er det viktig å redusera talet på vaksne bukkar i vinter, seier Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet, i ei pressemelding. Dei tilrår derfor samtidig ekstraordinært uttak av bukkeflokkar som er for seg sjølve.

  Villrein nær der Eidfjord Resort er planlagt
  Foto: Asle Øydvin
 • Anbefaler fortsatt jakt for å håndtere skrantesyke

  Jakt og ekstraordinære uttak av bukkeflokker der det er praktisk mulig. Slik foreslår myndighetene at man håndterer skrantesyke på Hardangervidda i vinter.

  Det er Miljødirektoratet og Mattilsynet som har kommet med en felles anbefaling om hvordan man håndterer sykdommen blant reinsdyr.

  – I tråd med den kunnskapen vi har om sykdommen, situasjonen på Hardangervidda og innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, så har Mattilsynet og Miljødirektoratet kommet fram til en felles anbefaling. Vi mener at ordinær jakt fremdeles skal være det primære virkemiddelet, men dersom det er praktisk mulig og dyrevelferdsmessig forsvarlig, er det viktig å redusere antall voksne bukker i vinter, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

  I tillegg til dette anbefales det minst mulig forstyrrelser av fostringsflokker under et eventuelt ekstraordinært uttak.

 • Vil ikkje forlenge villreinjakta

  Villreinnemnda for Hardangervidda har vedtatt å ikkje forlenge årets villreinjakt på Hardangervidda utover 30. september 2022.

  Grunngjevinga er at ein ligg an til å få eit bra jaktresultat i haust med mange prøvar for å påvise eventuell skrantesjuke. Nye prøvar frå utvida jaktperiode ville komme frå simler og ungdyr som tel mindre for å berekne førekomst av CWD-smitte.

  Attverande bestand etter ordinær jakt blir forventa å kunne gi rundt 1500 kalv i 2023, noko som er ønskt bestandsnivå for simler. I tillegg treng dyra ro for å freiste å betre ein dårleg kondisjon før brunstperiode og vinter.

 • Avkreftet mistanke om skrantesjuke hos tamrein i Børgefjell

  Tamreinbukken ble slaktet 9. september, og innledende undersøkelse av prøver innsendt til Veterinærinstituttet førte til mistanke om smitte. Veterinærinstituttet har nå avkreftet funn av skrantesjuke hos reinsdyret.

  – Det er gledelig at denne sykdomsmistanken nå kan avblåses. Dette viser at systemet virker, og hvordan noen diagnoser krever flere steg for å kunne stilles med høyst mulig sikkerhet, sier avdelingsdirektør for analyser og diagnostikk ved Veterinærinstituttet, Anna Karin Germundsson Hauge.

  De innledende undersøkelsene ble gjort ved bruk av såkalt ELISA-testing av det innsendte materialet. Denne påviste prioner i lymfeknute og hjerne hos reinsdyret, og utløste mistanke. Påfølgende testing avkreftet dette resultatet, meddeler Veterinærinstituttet.

  Skrante

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no